Posted in Մայրենի, Uncategorized

Տնային աշխատանք 

Կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի ,,Ո՞վ է ապրում,, լեգենդը, էջ 225
1. Բացատրել հետևյալ բառերը.

փառատենչ-փառքի ձգտող, փառք տենչացող

կռվազան-Կռիվ սիրող, կռվարար, կռվասեր

ստվար-խոշոր, մեծ, մեծածավալ

զետեղել-հաստատել, ամրացնել, սարել, տեղավորել, դասավորել

ամրակուռ-ամուր կռած՝ կոփած՝ ծեծած

լայնանիստ-լայն նստվածք ունեցող

հարկավ-անշուշտ, անկասկած, իհարկե

մտահույզ-մտքով հուզված, մտախռով, միտքը հուզող

հյուղակ-փոքր հյուղ, փոքր խրճիթ

ցուպ-ձեռքի գավազան, ձեռնափայտ, մահակ, դագանակ

խորշոմած-խորշոմներով պատված, խորշոմապատ

դեգերել-մի բանով զբաղվել, ժամանակ անց կացնել, դնդնալ, թափառել

հաղթապանծ-հաղթական ու պանծալի

կեղեքվածք-քերծվածք, ճանկռվածք

հարստահարող-

ոճիր-ծանր հանցանք՝ հանցագործություն

խշտի-կատվի՝ շան պառկելու լաթ:

պատսպարել-իր մեջ պահել՝ պարփակել՝ պաշպանել

ունայն-դատարկ, սնոտի, անարժեք, սին: Ունայն հույս

հետիոտն-ոտքով գնացող, ոտքով, հետևակ

2. Գրիր քո կարծիքը այս մտքի վերաբերյալ — Ուրիշի համար ապրողն է  ապրում: Որովհետև կյանքի իմաստը ուրիշի համար ապրելու մեջ է:
Այս միտքի իմաստն այն է, որ դու եթե միայն ու միայն քո կյանքով ես սահմանափակվում ուրեմն դու եսասեր ես, իսկ եթե դու կարողանում ես օգնել միյուսներին ուրեմն դու շատ բարի մարդ ես:

 1. Ես բախտավոր եմ, ես ապրում եմ հիմա: — Համաձա՞յն ես իշխանի հետ, ինչու՞:
  Այո ես համաձայն եմ իշխանի հետ, որովհետև ես ունեմ կյանք, ընտանիք, հորաքուհյներ, մորաքույրներ, հորեղբայրներ և շատ ու շատ հարազատներ ունեմ նաև տուն:
 2. Ինքդ ձևակերպիր ստեղծագործության գլխավոր միտքը:
  Այդ ստեղծագործությունն մի իշխարնի մասին է, որը գնացել էր մի գերեզմանատան մոտով քայլելիս դիտում էր թե ամեն մի մահացած մարդու՝ անուն, տոհանունա, ծնվել է-մահացել է, քանի օր է ապրել-քանի տարի է ապրել:
 3. Նոր վերնագիր հորնի՛ր:
  Հետաքրքրասեր իշխանը
 4. Շարադրի՛ր մտքերդ՝ Ապրել նշանակում է, որ ես ծնվել եմ լույս աշխարհ եմ եկել որպեսզի սովոր եմ և իմ ընտանիքի հետ ապրեմ  և վայել եմ կյանքը:
Advertisements
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Դասարանում 

Աշո՛ւն էքամի

Աշո՛ւն է, քամի…
Տերևներն մի-մի,Արցունքի նման
Դողացին, ընկան…
Փչում է, ասես,
Ունայնության պես,Քամին ամեհի
Ճամփում ամայի…

 1. Բացատրի՛ր բառերը՝ ունայնություն, ամեհի, ամայի:
  Ունայնություն-անարժեք բան, ոչնչություն
  Ամեհի-անսանձ, անզուսպ

  Ամայի— բնակությունից զուրկ, անբնակ, անշեն
 2. Մեկ նախադասությամբ գրի՛ր, թե ինչ է ներկայացված բանաստեղծության մեջ: 
  Իմ կարծիքով այս բանաստեղծության մեջ ներկայացված է՝ թերևաթափ աշուն:
 3. Ի՞նչ տրամադրություն է արտահայտում բանաստեղծությունը:
  Իմ կարծիքով այս բանաստեղծությունն ուզում է արտահայտ էլսառը տրամադրություն:
 4. Ինքդ փորձի՛ր որևէ բանաստեղծություն /կարող է լինել նաև քառատող/  հորինել աշնան մասին: /Տեղադրե՛ք բլոգում/:
  Թղթի վրա նկարեցի մի աշնանային թերևատափ
  Հետո նայեցի դուրս ու հասկացա, որ մրգառատ են ծառեր
  Բակի ծառերը ամբողջովին լցված են գունազարդ տերևներով
  Մի անգամ էլ նկարեցի ու հասկացա, որ այս անգամ ավելի լավ է ստացվել

  Որովհետև այս անգամ իրական աշնանային թերևաթափեր ստացվել:
Posted in Մայրենի, Uncategorized

09.10.2018
Դասարանում 
,,Ամենապիտանի բանը,, զրույցի քննարկում :
Գրաբարյան օրեր

Ամենայն ծառ որ ոչ առնիցէ զպտուղ բարի, հատանի եւ ի հուր արկանի:

Բառարան

ամենայն — ամեն, ամեն մի

ոչ առնիցէ — չտա, չի տա, չպիտի տա, չի տալու (այստեղ` չի տալիս)

հատանի — հատվում է, կտրվում է

ի հուր — հուրը, հրի մեջ

արկանի — գցվում է, նետվում է

Հարցեր և առաջադրանքներ

Նախադասությունը գրավոր ազատ, ընդարձակ փոխադրիր:
Ամեն մի ծառ չի տալիս  բարի պտուղ, հատվում է և հրի մեջ նետվում:

Հետևյալ նախադասությունը փորձիր գրաբար փոխադրել.

Ամեն (մի) ծառ, որ բարի պտուղ է տալիս, չի կտրվում: (տալիս է – գրաբ` տայ)

Տնային աշխատանք

 1. Ժպիտ, փայտ, քար բառերով կազմի՛ր բարդ բառեր:
  Ժպիտ-ժպտերես, ժպտասեր, ժպտադեմ
  Փայտ-փայտեղեն, փայտանյութ,
  Քար-քարաբեկոր, քարայծ, քարավան
 2. Տրված  բառերը տեղադրի՛ր նախադասությունների մեջ:  Անվանի՛ր բառերի այդ  խումբը:
  Ծուղրուղո՜ւ, վա՜յ, փի՛շտ, շրը՜խկ, պահո՜, հա՛ֆ-հա՛ֆ, դը՜ռռ, վա՜շ-վի՜շ:

  …, անպիտա՛ն, ի՞նչ ես բազմել սե+ղանին:

Շրը՜խկ,- լսվեց հանկարծ. ուրեմն նրանք մոտենում են տանը:

Հա՛ֆ-հա՛ֆ, հիմա ի՞նչ եմ անելու, ո՞ւր եմ գնալու:

Ձորում գետն էր հառաչում՝ վա՜շ-վի՜շ:

…, ու վերջ. էլ ոչ մեկը չի մտնի այս սենյակը:

Պահո՜, սա արդեն նորություն է:

Ծուղրուղո՜ւ, ոսկի եմ գտել:

Անվերջ ու միալար դռռում է, ու հենց ականջս է ընկնում՝ դը՜ռռ, ուզում եմ փախչել այստեղից:

3.Տրված բառերի բաղադրիչները գծիկով բաժանի՛ր: Բոլոր բառերի առաջին բադադրիչներն ի՞նչ նմանություն ունեն:

Օրինակ՝

գառնարած = գառն — արած,

բեռնակիր = բեռն — ա — կիր,

մատնել = մատն — ել:

Գառնուկ= գառ — նուկ

բեռնել= բեռ — նել

դռնակ= դռ — նակ

թոռնիկ= թոռ — նիկ

լեռնային=լեռ — նա — յին

ծոռնիկ=ծոռ — նիկ

հարսնուկ= հարս — նուկ

մատնոց= մատ — նոց

ողնաշար= ող — նա — շար

ձկնկիթ= ձկն — կիթ

ոտնաման= վոտ — նա — ման

մկնդեղ= մկն — դեղ

4.Տրված գոյականները հոգնակի՛ դարձրու: Ո՞ր մասնիկով են նրանք հոգնակի դառնում:-ներ և եր

Բեռ-բեռեր

գառ-գառներ

դուռ-դռներ

եզ-եզեր

թոռ-թոռներ

լեռ-լեռներ

ծոռ-ծոռ

հարս-հարսեր

ձուկ-ձկներ

մատ-մատեր

մուկ-մկներ

նուռ-նռներ

5.Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր տրված բառերով:

Բնակչությունզորքերամ:

Մի երկրի բոլոր զինվորները-զորք միասին թռչող թռչուններր-երամ մի երկրի բոլոր  քաղաքների ու գյուղերի բնակիչները-բնակչություն

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Տնային աշխատանք

 

Կարդա՛ Իսահակյանի ,,Ամենապիտանի բանը,, զրույցը: 

 1. Հեքիաթից դուրս գրիր անհասկանալի բառերը և բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ:
  Անծաբնոթ բառ չկար:
 2. Բնութագրի՛ր այս հեքիաթի թագավորին:

Խելացի, ծեր, թագավոր, միտքը ճիշտ արտահայտող, ճիշտ որոշումներ կայացնող:

3.Լույսն է ամենապիտանի բանն աշխարհի: Համամի՞տ ես  թագավորի կրտսեր որդու հետ: Ինչո՞ւ:

Ես ինչով չափ ահամաձայն չեմ այդ մտքի հետ, որովհետև ես մտածում եմ, որ պետք չէ միայն լույս տալ այդ պալատին այլ նաև հող:

 1. Եթե դու լինեիր հոր փոխարեն, ո՞րը կընտրեիր, ինչու՞:
  Եթե ես լինեի հողը, փոխար եմ ես կնտրեի հողը, որովհետև հողի վրա կարող ենք  ամեն ինչ աճեցնել:
 2. Եթե դու լինեիր տղաներից մեկի փոխարեն, ինչո՞վ կլցնեիր ամբարը, ինչու՞:
  Եթե ես լինեի տղաներ փոխրեն կցանկանայի շեմարանի մոտ ջերմոց պատրաստել և նրա մեջ լիներ շատ ու շատ տեսակի ծառեր, որի պտուղները կքաղեինք, և կբաժանեինք բոլոր ընտանիքներին:
Posted in Մայրենի, Uncategorized

05.10.2018
Դասարանում 
Քննարկում. Էդմոնդո դե Ամիչիս ,,Սիրտը,,:

Գրաբարյան օրեր

Մի՛ տայք զսրբութիւն շանց. եւ մի՛ արկանէք զմարգարիտս ձեր առաջի խոզաց:

Մի տաք սրբություն շներին. և մի գցեք ձեր մարգարիտները խոզերի առաջ:

Կարդա այսպես.

զսրբութիւն – ըզսրբություն

զմարգարիտս — ըզմարգարիտս

Բառարան

մի՛ տայք — մի՛ տաք

շանց — շներին

մի՛ արկանեք — մի՛ գցեք

զմարգարիտս ձեր — ձեր մարգարիտները

առաջի խոզաց — խոզերի առաջ

Առաջադրանքներ

Աշխարհաբար գրի՛ր ասույթը:

Համեմատի՛ր Ա և Բ շարքի բառակապակցություններն ու հետևությո՛ւն արա.

Ա. մանուկ աղքատ և իմաստուն                          Բ. աղքատ և իմաստուն մանուկ

թագավոր ծեր և անմիտ                                         ծեր և անմիտ թագավոր

զբանս հանճարոյ                                                     հանճարի խոսքերը

զմարգարիտ ձեր                                                      ձեր մարգարիտները

 

առաջի խոզաց                                                         խոզերի առաջ

 

 1. Գրիր տրված բառերի բացատրությունը:

Սաստիկ-ուժգին, բուռն

կիզիչ-կիզող, այրող

գուռ-հոծ, սեղմ, խիտ, սերտ, շատ ամուր, պինդ, կարծր

չորս դին-շուրջը, շուրջ բոլորը

ման կուգամ-

 1. Հեքիաթից դուրս գրիր բարբառային բառեր և փոխարինիր գրական հայերենով:
  Է՛սպես-  է  ՛սպես
 2. Քո կարծիքով որն է այս հեքիաթի ասելիքը:
  Իմ կարծիքով եթե քո ընկերը մի բան է կորցրել դու նույնպես պետք է  և դու քո կորցրած իրը չես գտնում ընկերոջտ հետ գնա ընկերոջտ կորցրած իրի հետևից և ինձ թվում է, որ քո կորցրած իրը նույնպես կգտնես:
 3. Ինչո՞ւ է վերնագրված  ,,Ահմեդի ուղտը,, , նոր վերնագիր մտածիր:
  «Կորած ուղտը»
 4. Հեքիաթի ասելիքին համապատասխան առած-ասացվածք գտիր:
 5. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր ուղտ, ուխտ բառերը, այդ բառերով կազմիր բարդ բառեր:
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Իմ ուսուցչի մասին

Իմ ուսուցչուհին ընկեր Վարդուհին է: Ես նրանից սովորում եմ, որ երեխաներին չպետք է միանգամից պատիժ տալ այլ բացատրել թե  ինչումն է հարցը, իսկ նա պետք է հասկաա, որ էլ այդ նույն սխալը չկատարի: Ընկեր Վարդուհին բոլոր երխաների հետ վարվում է շատ ջերմորեն, նա այս մեկ ամսվա ընթացքում արդեն շատ ու շատ երեխաների է այդ ամենը հասկացր էլ:

Posted in Uncategorized

Ex 1 p 32

 1. D
 2. B
 3. E
 4. A
 5. B

Ex 4 a p 33

 • There are shops.
 • Are there any shops?
 • Yes, there is
 • No, there isn’t

Ex 4 b p 33

 1. There is a wonderful Science Museum in London.
 2. There aren’t any bus tickets left for the 2 o’clock tour.
 3. There isn’t a model of me in Madame Tussauds.
 4. There are some delicious drinks at the Hard Rock Café.
 5. There is a good café in Tate Modern.
 6. There aren’t a lot of people in Convent Garden today.
 7. There aren’t seats in the café at the moment.

Ex 5 a p 34

 1. library
 2. railway station
 3. newsagent
 4. supermarket
 5. chemist
 6. bank
 7. bookshop
 8. park
 9. post office

Ex 5 c p 34

 • You buy shampoo in a chemist or supermarket.
 • You send a parcel from post office.
 • You catch a train at a railway station.
 • You buy a stamp in a bookshop.
 • You change money in a bank.
 • You buy milk from supermarket.
 • You play football in the park.
 • You buy magazine from newsagent.

Ex 6 p 34

 1. Change money here.
 2. Buy stamp here.
 3. Watch this film, it’s great!
 4. Listen to your teacher.
 5. Pay for travel cards here.
 6. Sit down, please.

Ex 8 b p 36

 1. Jo is in a half-marathon race.
 2. The four friends want to go and watch the race.
 3. They think the race starts at 11 o’clock.
 4. They ask a woman for directions to Gordon Park.
 5. When they get to the park the race is finished.
 6. Jo is very happy to see the four friends.

 

Ex 9 d p 37

2. A: I’ve got a DVD of a great film. Let’s watch it.

B: Well, actually, I am tired. Can we watch it tomorrow?

3. A: Paula- who’s that boy over there?

B: I have no idea. Let’s go and ask his name!

4. A: Where is the park?

B: I don’t know. Wait a minute. Look! I think that’s the park, over there!

 

 

 

Posted in Մայրենի, Uncategorized

03.10.2018
Դասարանում 
Առակների քննարկում. ի՞նչ է առակը:
1. Նախադասության ընգծված բառը փոխարինի՛ր տրվածներից մեկով:

Ձեր պետության մեջ այդպիսի բաներ չպիտի լինեին:

Դեպքի մասին շատ ուշ իմացավ:

Վիճակն այնքան լարված էր, որ վախենում էր ընկերներին կորցնելուց:

Այդպիսի միտք չեմ ունեցել:

Մրցույթ կազմակերպելիս ինձ էլ տեղյակ պահի՛ր:

 

 1. Կետերը փոխարինի՛ր տրված հոմանիշներից մեկով:

 Ազատ ոճի ըմբշամարտին հատուկ է հնարների ազատությունը:

Ասենք՝ թույլատրվում է … բռնել մրցակցի ոտքը, ոտք գցել, շրջել:

Դասական ոճի մարզիկը ոտքով հնարների դիմելու իրավունք (իշխանություն, իրավասության,) չունի:

 Երբ նորից կյանք մտան օլիմպիական խաղերը դրանց ծրագրում տեղ գտավ դասական ըմբշամարտը:

 Սկզբում քաշային անջատումներ չկային:

 1. Նախադասության ընդգծված բառը փոխարինի՛ր տրված հոմանիշներից մեկով:

 ա) Հինավուրց, հնամյա, հնադարյան, վաղնջական, վաղեմի, նախնական, առաջվա:

Պապս վաղեմի ժամանակներից մնացած այդ ամրոցի մասին շատ հետաքրքիր պատմություն էր պատմում:

Չհամոզեցիք, իմ առաջվա մտքին եմ մնում:

բ) Փռվել, սփռվել, տարածվել, ընդարձակվել:

Իջավ մութն ու կամաց-կամաց տարածվել քաղաքի ու նրա շենքերի վրա:

Զրույցը տարածվել ու մեկ էլ հասավ նրան, ինչ կարծես թե գաղտնի էր պահվում:

գ) Խրել, հորել, ծածկել:

Նա գանձը հորել էր հովտի միակ կաղնու տակ:

Ճանապարհի երկայնքով, իրարից մի քանի մետր հեռու, սյուներ էին ծածկել:

Տնային աշխատանք 

Կարդա՛ ,,Ուժեղ կամք,, պատմությունը:

 1. Ինչպիսի տղա էր Ստրադին:
  Խելացի, գրագետ, դպրոցական, դասերը սիրող:
 2. Բացատրի՛ր վերնագիրը:
 3. Տեքստից դուրս գրի՛ր ուրիշի ուղղակի խոսքով նախադասություն:
 4. Տրված բառերից ընդգծիր հատկանիշ ցույց տվող /ածական/ բառերը:

Ուժեղ, ծիծաղելի, վերարկու, կանաչ, հայր, ամենալավ, հրաշալի, ուրախություն:

 1. Գրի՛ր հետևյալ բառերի հականիշները:

Ուժեղ-թույլ

փոքրիկ-մեծ

ամենալավ-ամենավատ

դժվար-հեշտ

ամեն ինչ-ոչինչ:

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Տնային աշխատանք
Կարդա՛ առակները և պատասխանիր հարցերին: 

Առյուծն ու նապաստակը

Առյուծը գտավ քնած նապաստակին և ուզում էր խժռել, երբ հանկարծ տեսավ. որ կողքով փախչում է եղջերուն: Նապաստակին թողեց ու ընկավ եղջերուի ետևից, իսկ նապաստակը աղմուկից զարթնեց ու փախավ:

Առյուծը շատ վազեց եղջերուի ետևից, բայց չկարողացավ բռնել և  վերադարձավ այնտեղ, որտեղ թողել էր նապաստակին: Տեսնելով, որ նա էլ արդեն չքացել է, ասաց.«Տեղն է ինձ, ձեռքիս  որսը բաց թողեցի և դատարկ հույսի ետևից ընկա»:

Առաջադրանքներ

ա) Ընտրեք այն միտքը, որն արտահայտում է առակի գաղափարը (ասելիքը):

 • Երկու նապաստակի ետևից ընկնողը ոչ մեկին չի հասնի:
 • Մարդիկ, ընկնելով շատի ետևից, կորցնում են նաև քիչը:
 • Պետք չէ բավարարվել քչով, պետք է ձգտել ավելիին հասնել:

 

բ) Ինչո՞ւ այդ միտքը ընտրեցիք:

Մի որսորդ առյուծի հետք էր փնտրում: Նա փայտահատին հարցրեց, թե չի՞ տեսել արդյոք առյուծի հետքը կամ որջը: Փայտահատը պատասխանեց.

— Ես քեզ հենց իրեն` առյուծին ցույց կտամ:

Որսորդը վախից գունատվեց եւ դողդողալով շշնջաց.

— Չէ, ինձ միայն հետքն է հարկավոր, ոչ թե առյուծը:

Առաջադրանք

Առակը այն մարդկանց մասին է, որոնք ուզում են կենդանու հետքը, բայց չեն ուզում հենց իրեն:

Վերնագրիր ստացված առակը: Ընտրածդ վերնագիրը պատճառաբանիր:

Վախկոտ որսորդը
Վախկոտ որսորդը, որովհետև նա վախենում էր հեն կենդանուն փնտրել:

Աղվեսն ու խաղողը

Քաղցած աղվեսը տեսավ խաղողի վազը` կախ ընկած ողկույզներով և ուզեց դունչը հասցնել  խաղողին, բայց չկարողացավ: Եվ, հեռանալով, ինքն իրեն ասաց. ,,Դեռ խակ է,,:

 

Առակն այն մարդկանց մասին է, ովքեր  իրենց աշխատանքի թերությունը չեն հասկանում :

Posted in Տրամաբանություն, Uncategorized

Կրկնում ենք և ստուգում մեր գիտելիքները

 1. Գտնել սխալը և կարմիր դարձնել

ա/  2 կմ = 1 կմ + 1 կմ 200 մ                      բ/ 2 կմ 350 մ + 645 մ = 3 կմ

8 կմ = 3 կմ + 4 կմ 900 մ                              7 կմ 550 մ + 3 կմ 500 մ = 10 կմ

6 մ = 4 մ + 2 մ 50 սմ                                    2 մ 25 սմ + 74 սմ = 3 մ

12 սմ = 2 սմ + 10 սմ 6 մմ                            2 սմ 2 մմ + 12 սմ 7 մմ = 15 սմ

14 դմ = 4 դմ + 10 դմ 7 սմ                            2 մ 7 դմ + 15 մ 7 դմ = 18 մ

 1. Գտնել սխալը և կարմիր դարձնել

ա/   5 կգ 600 գ = 6 կգ 500 գ                     բ/ 23 կմ 30 մ = 30 կմ 23 մ

12 տ 40 կգ > 12 տ 4 ց                           12 դմ 5 սմ > 10 դմ 8 սմ

11 ց 65 կգ < 1 տ 70 կգ                           3 մ 24 սմ  = 2 մ 3 դմ

 1. Ինչպե՞ս հեշտ հաշվել

ա/ 7 x 60 x 5                    բ/  6 x 40 x 5                    գ/ 5 x 4 x 5 x 4 x 5 x 4=5×4=20×3=60

172 x 2 x 5                        5 x 20 x 314                   6 x 5 x 6 x 5 x 6 x 5=6×5=30×3=90

60 x 50 x 90                    70 x 50 x 40                    2 x 4 x 3 x 2 + 6 x 7 x 5 x 2

 1. Ինչպե՞ս հեշտ հաշվել

ա/ 8 + 56 + 12                                         բ/  24 + 48 + 6

240 + 60 + 248                                         80 + 320 + 332

247 + 950 + 50                                         170 + 30 + 193

98 + 998 + 9998 + 2 + 2 + 2                     99 + 999 + 9999 + 1 + 1 + 1

7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13                    17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23

 1. Հաշվիր` օգտվելով գծագրում բերված տվյալներից

000000

A –ից D ճանապարհի երկարությունը

B –ից E ճանապարհի երկարությունը

A –ից E ճանապարհի երկարությունը

AB – ն արդյո՞ք հավասար է DC -ին:

AC – ն արդյո՞ք հավասար է CA -ին:

AB – ն արդյո՞ք հավասար է DE -ին:

CE – ն արդյո՞ք հավասար է EC -ին:

 1. Գտիր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 241 է:
 1. Երեք արկղում միասին կա 135 կգ խնձոր: Առաջինում կա 15 կգ ավելի, քան երրորդում, իսկ երկրորդում`12 կգ ավելի, քան երրորդում:  Որքա ՞ն խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում:
 1. 440 ուղևորի համար նախատեսված Բոինգ – 777 ինքնաթիռն ունի երեք սրահ: Երկրորդ սրահի նստատեղերը 30-ով ավելի են առաջինից:  Երրորդ սրահի նստատեղերը  8-ով ավելի են առաջինից:  Որքա ՞ն նստատեղ կա այդ ինքնաթիռի յուրաքանչյուր սրահում:
 1. Եթե մտապահած թիվը 5 անգամ փոքրացնեմ, իսկ ստացվածը 5 –ով փոքրացնեմ, ապա կաստացվի 65 : Ի ՞նչ թիվ եմ մտքումս պահել:
 1. Եթե անհայտ թվին նրա կրկնապատիկը ավելացնենք, 4575 կստացվի: Ո ՞րն է անհայտ թիվը:
 2. Հնարավո՞ր է նման բան

111