Posted in Մայրենի, Uncategorized

Տնային աշխատանք

Փակագծերում տրված բայերը անհրաժեշտ քերականական ձևերով գրի՛ր համապատասխան տեղերում։

1. Մենք մեքենայի միջից անշարժ …. ճամփեզրի մոտակա սյունին նստած արագիլին, մինչև որ նա տեղից …. և թևերը ծանր-ծանր թափահարելով՝ …. դեպի մոտակա ճահիճները։ (թռչել, պոկել, նայել)
2. Առաջարկը միաձայն ընդունել են, և հաջորդ օրվանից բոլորը կարողեն աշխատանքի գալ մեկ ժամ շուտ, որպեսզի սկսեն ժամանակին ավարտել պատվերի կատարումը։ (սկսել, ընդունել, կարողանալ)
3. Ընթացող գնացքի լուսամուտից …. մոտակա բնակավայրերի լույսերը, որոնք մի պահ …. թանձրացող խավարում, ապա ….։ (երևալ, անհետանալ, առկայծել)
Advertisements
Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Դասարանական աշխատանք

Փակագծերում տրված բայերը անհրաժեշտ քերականական ձևերով գրի՛ր համապատասխան տեղերում։
1. Մայր մտնող արևի ճառագայթները ոսկևորել են ամեն ինչ, և մի կախարդող տեսարան էին ստեղծել, որով հիանում էին հյուրանոցի պատշգամբները ելած զբոսաշրջիկները։ (հիանալ, ոսկևորել, ստեղծել)
2. Արդեն բացել են պարտեզի ծաղիկները, և հեռվից նայելիս թվում է թե մի նախշուն գորգ ծածկել է պատշգամբի առջև փռված այդ հողակտորը։ (թվալ, ծածկել, բացել)
3. Ցանկապատի հետևում երևաում էր մի տուն. նրա բակում արևածաղիկներ էին աճել ,որոնք, իրենց գեղեցիկ գլուխները բարձր պահած, կարծես ժպտում էին անցորդներին։ (ժպտալ, երևալ, աճել)
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Տնային աշխատանք

Բառերը գրի՛ր գծիկով, միասին կամ անջատ։ Օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից:

 • Բարձրաշխարհիկ, քանի որ, բողոք-դիմում,  բաց անել, գլխիվայր
 • Գառանդմակ,  գիշեր-ցերեկ, գլխիկոր,  գոռում-գոչյուն
 • Ծովից-ծով, բարդ-բարդ, առհավետ, մեղրամիս, արյուն-արցունք
 • Բարակ-մարակ, ոտքից գլուխ, հույս ապավեն, ութ-ոտնուկ
 • Պարզ ու հստակ, ութսունինը, խեթ-խեթ, բրոնզի դար, գոռալ-գոռգոռալ
 • Հոգով-մարմնով, ազգուրաց, բերնե-բերան, այստեղ-այնտեղ, անց կենալ
 • Գազօջախ, ծայրը ծայրին հասցնել, գնալ-գալ, գլուխ կոնծի, գիշերերգ
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Դասարանական աշխատանք

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը, ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ց։
 • հանդիպակաց, մտացածին, մածուցիկ, խուրձ
 • արցունք, դերձակ, այտուցվել, հունցել
 • լվացք, պախուրց,  խորհրդակցել,  քաղցր
 • հինավուրց, ուրց, տրցակ, ճրագալույց
Posted in Uncategorized

Домашняя работа

 • От глаголов совершенного вида с помощью суффикса —ива-/-ыва— образуй глаголы несовершенного вида.
  Пример:
  уговорить — уговаривать
  записать — записывать
  воспитать — воспитать
 • захлопнуть — захлопнуиват
 • От данных существительных образуй глаголы с суффиксом —ова-/-ева-.
  Пример:
  горе — горевать
  тоска — тоскова
  команда — командева
  беседа — баседова
Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Տանը

1198. Թիվը հավելուրդով կլորացրեք մինչև հարյուրերորդականները.

ա. 7,8932=7,89                  դ. 0,9999=0,99                            է. 2,3845=2,38

բ. 85,0639=85,06               ե. 65,6788=65,67                        ը. 18,0936=18,09

գ. 0,1111=0,11                  զ. 721,8957=721,89                     թ. 55,6009=55,60

1203. Հաշվել և պատասխանը կլորացնել մինչև տասնորդականները

ա. 0,1*(81,34+6,73)=088,0                   դ. (9,4-8,7)*1,4=09,8

բ. 5,6*(7,4-3,9)=19,6                              ե. (8,5+6,12)*2,3=356,2

գ. (3,4+2,01)*1,1=59,5                           զ. (12,1-5,73)*0,1=017,8

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Տնային Աշխատանք

1. Առանձնացրո՛ւ այն բառերը, որոնք ժխտական նախածանց ունեն:

Անարվեստ, անդեմ, անդուռ, անիվ, անսիրտ, անահ, անուշ, անմահ, անուն, դժոխք, դժգոհ, դժբախտ, դժնի, դժկամ, ապագա, ապարդյուն, ապերախտ, ապուր, ապաշնորհ, ապուշ, ապտակ, տարի, տկար, տհաճ, տպել, տգեղ, տխուր, չամիչ, չտես, չկամ, չարիք:

2. Փակագծերում տրված տարբերակներից ընդգծի՛ր տվյալ նախադասությանը համապատասխանողը:

 1. Խոսքը (վերաբերում, վերաբերվում) է 5-րդ դարի հայ պատմիչների գործերին:
 2. Դատարանի կողմից (բռնագրավել, բռնագրավվել) էր նրա ամբողջ ունեցվածքը:
 3. Այդ լուրն ընկերոջը հաղորդելու համար Արան հեռախոսով (կապնվեց, կապվեց) նրա հետ:
 4. Նրա հպարտ հոգին (վրդովվել, վրդովել) էր բարեկամի անզգույշ մի խոսքը:
 5. Երիտասարդ ու անվարժ երգչի ձայնը անսովոր դահլիճում անակնկալ (հուզմունքից, հուզմունքով) դողում էր:
 6. Նույնը (վերաբերում, վերաբերվում) է նաև քննարկվող ծրագրին:
 7. Նա շատ բարեկիրթ է և բոլորին էլ հավասար է (վերաբերվում, վերաբերում):
 8. Մի շարք գործարաններ բավականաչափ (տուժել, տուժվել ) են իրենց անփութության և անհեռատեսության պատճառով։
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Նախադասությունները դարձրու անուղղակի

1. Մայր հարցրեց թե որտե՞ղ է պահել կախարդական շղթան:

 

2. Աղվեսն ագռավին խնդրեց, որ երգի, որովհետև շատ լավ է երգում:
3. Արջն աղվեսին ասաց, որ նա աշխարհի ամենասիրունն է:

4. Պապն ասաց, որ նրա իմացած միակ լեզուն հայերենն է:

Եղբայրն ասաց, թե նա շատ լավ էլ խոսում եմ ծառ ու ծաղկի հետ էլ, կենդանիների հետ էլ:
5. Տղան ասաց, որ չգիտի թե նրանք քանի լեզու գիտեն, բայց իմ հայերենը շատ լավ հասկանում են: