Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Տնային աշխատանք

 1. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Երկրագնդի վրա կյա նքը հավանաբար ծովում է սկզբնավորվել: Ու թեև զարմացման միլոնավոր տարիներ են անցել, հիմ.լ մարդ ու մարմնի հյսվածքները ողողվում ենաղային լուծույթով, որն իր բաղադրությամբ շատ նման է ծովի ջրին: Դրանք անհրաժեշտ են նյութափոխության և օրգանիզմի ամբողջ գործընթացի համար: Բայցջուրը միայն օրգանիզմի առողջ և արդունավետ գործունեությանն է նպաստում: Ծովն ինքնին սննդանմթերի աղբյուր է: Վերջապես նաև ջրային ճանապարհների մասին հիշենք:

 1. . Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Ախ թամար կղզու բոլոր շինություններից ամենահրաշափա.ը Սուրը Խաչի տաճարն էր:

Բ. ուրավոր  նավեր ցամաքից կրում էին ամենաընտիր քարերը՝ տաճարիշինվանքի համար: Գագիկ թագավորը  մինչև  ան.գամ  հեթանոսական մի բերդկործանել տվեց, որ դրա քարերն էլ բերեն Ախ թամար: Տաճարի շինվանքի  համար օգտագործվեց ավելի քան երկու հարյուր լիտր կաթ: Պատերը զար.արված էին բարօրաքանդակ   պատկերներով,  որոնց մեջ Աստվածաշնչյան հերոսների և Փրկ.ի բոլոր կարևոր  տնօրիությունները երգ ում էին:

Advertisements
Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Դասարանում 

1. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Պատկերացրեք, որ  երկրի վրա մեզ  հետ  միասին ապրում են էակներ,  որոնց

կյանքի ժամանակամիջոցը՝ ծնունդից մինչև մահ, տեղավորվում է վայրկյանի հազարերորդական  մասում: Այդպիսի յուրաքանչյուր էակի կյանքի ընթացքում դիտվող աշխարհը ակնթարթային  լուսանկարը կլինի: Այդ  նկարի մեջ տարօրինակ դիրքերում քարացած անշարժ էակներ՝  մարդիկ կլինեն:

 1. Բացթողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Վեր.ապես նրանք  հասան հռ.ակավոր Խաչաղ.յուրին: Առա.նոր.ը մագլցեց ժայռն ու անց.ի մոտից մի պարան կապեց, որպե.զի տղաները կառ.ելով բար.րանան քարանձավ: Քարանձավային լճակից թա.վող առվակի մեղմ խոխոջ.նն էր լսվում: Ջուրն այնքան թա.անցիկ էր, որ հատակի խի.ն ու ավազը  եր.ում էին: Արշավախմբի  .րոնումները ցն.ող  ար.ունք տվեցին: Տղաները այդ քարանձավից ոչ միա.ն նախամարդու իրեր գտան, այլ., բազմաթիվ ստորգետն. անձավներ, լճեր ու գետեր:

Կարդա՛

Կրկնակի բաղաձայնները գրվում են

ա) ձայնարկություններում և դրանցից կազմված բառերում (օր.`թը˜շշ, թ շշոց, թշշալ):

բ) անդորր, բերրի, մրրիկ, տարր, օրրան բառերում,

գ) ինն բառում և դրանից կազմված բաղադրյալ բառերում,

դ) մի շարք այլ լեզուներից փոխառած բառերում (օր.Էմմ ա, Աննա ,տոննա և այլն):

   Կրկնակ բաղաձայններ կարող են առաջանալ՝

ա) երբ բաղաձայնով ավարտվող  բառի կամ արմատի վրա  ավելանում են նույն բաղաձայնով սկսվող մասնիկներ (օր.՝ սեղան+ներ, եր +ր որդ),

բ) հնչյունափոխության  հետևանքով (օր՝. ծնունդ- ծննդյան, ուղիղ- ուղղանկյուն):

    Հատուկ անվան սկզբում յէվ  հնչյունակապակցությունը երկու տառով է արտահայտվում բաղադրյալ բառերում, որտեղ վ-ն արմատի սկզբում  է:

 1. Բացատրի՛ր,թե ընդգծված բառը նախադասություններից յուրաքանչյուրի մեջ ի՞նչ իմաստով է կիրառված:

Ինչո՞ւ  էր այդքան կոպիտ քանդակ առել:

Կոպիտ է խոսում ընկերների հետ:

Շատ կոպիտ դեմք ունի:

Մեր նոր ընկերուհուն Նազելի են կոչում:

Եվ սրան էլ իմաստուն են կոչում:

Ինչ ասում էին, սուս ու փուս կատարում էր:

Իմ գործը կատարեցի, կարո՞ղ եմ հեռանալ:

Որոշումը որ չկատարի, չի հանգստանա:

Բազում հարցերին մի ձևով էր պատասխանում, լռում էր:

Դեռ լռում եմ,որ տեսնեմ, թե մինչև երբ է չարություն անելու:

Արձագանքները լռեցին:

Ափսեները դրեց պահարանում:

Եկավ ու իր օրենքը  դրեց:

Ձեռքի գիրքը մի կերպ դրեց լիքը լցրած պայուսակի մեջ ու դուրս եկավ:

Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Ինչու եմ սիրում Աշունը

Ամեն մեկը ունի իր սիրած եղանակը ինչպես, որ ես: Ես էլ ունեմ սիրած եղանակ և դա Աշունն է: Ես նույնիսկ ունեմ իմ եղանակը սիրելու մի քանի պատճառները: Առաջին պատճառը դա այն է որ իմ ծնուննդը աշնանն է: Երկրորդը, որ տատիկիս, պապիկիս, քույրիկիս և նրա հայրիկի ծնունդն էլ է աշնանը: Երորրդը այն է, որ իմ մտերիմ ընկերուհու ծնուննդն էլ է: Չորորդը այն է, որ դասերը այդ ժամանակ են սկսվում: Հինգերորդը, որը ամենակարևորը, որ ոչ շոգ է ոչ էլ ցուրտ նորմալ եղանակ է, կարելի է ասել, որ ամռան և ձմրան եղանակների խարնուրհդն է: Վեցերորդը որը ամենահրաշալի տոներից մեկն է երեխաների համար ամանորը, ձմեռպապիկը, իսկ մեծերի համար ամենաշատ գումար ծախսվող տոնն է, բայց միևնույնն է որ բոլորս էլ սիրում ենք Ամանորը նա լավ տոներից մեկն է: Այս պատճառաների համար ես Աշունը շատ եմ սիրում:

Posted in Քիմիա, Uncategorized

Դաս 3. Մարմին և նյութ

Կենդանի և անկենդան մարմիններ,օրգանական և անօրգանական նյութեր:

Քննարկվող հարցեր՝

 • Նյութ,մարմին հասկացողություն

  Այժմ հայտնի է ավելի քան 25 միլիոն նյութ: Այդ թիվն ավելանում է տարեկան մեկ

միլիոնով:

 Աշխատանք խմբերով

Դասարանը բաժանվում է 5 խմբի: Յուրաքանչյուր խումբ լրացնում է  աղյուսակները

Մարմիններ Նյութեր
Երկաթ Շոր
պակի

Բուրթ

Կտոր

Պլասմաս

Աթոռ

Սեղան

Բազմոց

Բարձ

Օրգանական նյութեր Անօրգանական նյութեր
քացախաթթու

կիտրոնաթթու

սպիտակաթթու

մրջնաթթու

Կենդանի Անկենդան մարմիններ

Posted in English, Uncategorized

My school

I love my school. My school is very different from all the schools in Armenia. The best school for me is my school. School is my second home. We work with computers. Our school is very popular. Our school is of great origin. My school has seven branches. When someone tries to hurt our school, we do our best to win. We sit where we want, and if the lecturer says you should sit here listen to the lecturer and sit there. There is also a choice in our school. We are given sections and choices on where to spend four lessons a week and what to learn.

Posted in Հայոց լեզու

Տնային աշխատանք

1. Տրված բառերը տեղադրի՛ր կետերի փոխարեն՝ համապատասխանեցնելովնախադասություններին:

Ոչ մի նոր բան չկա, այստեղ միշտ նույն արտասուք ֆիլմերն ու նկարները կտեսնես:

Տաղտկալի այնպիսի մի ելույթ ունեցավ, կարծես ամբողջ կյանքում այդ մասին էր մտածել:

Մթության մեջ հռետորը տագնապած ու անհույս փնտրում էր ճանապարհը:

Ինչո՞ւ ես երդվում, որ հետո էլ ստիպված ես լինում խախտել երդումդ, խաբել ինքդ քեզ:

Կարկառել հոսում էր աչքերից, բայց  էլի կատակում էր ու փորձում ժպտալ:

Ձեռքերը խարխափել դեպի երկինք  ու ինչ-որ բան էր մրմնջուն:

 1. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:

Ջորդանո Բրունոն ամբողջ ութ տարի բանտում մնաց: Սուր. հայրերը սպասում էին, որ  նա կընկճվի: Նա խոստովանում էր, որ ինքը մեղք է գործել եկեղեցու դեմ, բայց պնդում էր, որ իր ուսմունքը ճշմարտալի է ու ամբողջական: Մտածելու համար նրան իննսուն օր ժամանակ տվեցին և օրը երկու ամգամ՝ կեսօրին ուկեսգիշերին, աստվածաբառեր էին ուղարկում նրա խուլը: Բայց նա ոչինչ չէր խնդրում: Երբ կարդինալի պալատում, կարդում էին դատավճիռը, նա ասաց. «Դուք ավելի մեծ երկուղով եք հայտնում ինձ դատավճիռը, քան ես լսում եմ»:

3. Գրի՛ր շարադրություն քո նախընտրած թեմայով:

Ինչու եմ սիրում Աշունը

Posted in Գրականություն, Uncategorized

Ֆլեշմբի առաջադրանքների կազմում

 1. Քանի տարի է գրերով զբաղվել Հովաննես Թումանյանը:
 2. Որ թվականից է սկսել ստեղծագործելով զբաղվել Վահան տերյանը:
 3. Որ տեղ է ապրել Պարույր Սեվակը:
 4. Քանի տարի է ինչ գիտենք Համո Սահյանի մասին:
 5. Ով է եղել Եղիշե Չարենցի ամենամտերին գրողը:
Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Տնային աշխատանք

1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Սիրտն անհանգստությունից թրթռաց ու կարծես մի պահ կանգ առավ:

(թրթռալ,թռվռալ)

Ամբողջ օրը խաղաց ու թռվռաց և միայն երեկոյան հիշեց խոստումը: (թրթռալ, թռվռալ)

Օրումեջ եկող այդ լուրերն էլ հարևանի զայրույթն անընդհատ բորբոքում էին ու գռգռալ նրան: (գռգռալ, գրգռել)

Քարերը գրգռել իջնում էին լանջն ի վար, թռչում իրար գլխից ու ձորում միայն դադար առնում:  (գռգռալ, գրգռել)

 1. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը:

Իր անկյունում նստած՝ մրմռում էր ու ինչ-որ բան նկարում. ոչ մեկն ու ոչինչ չի հետաքրքրում: (մռմռալ, մրմռալ)

Սիրտը մռմռում էր, երբ հանկարծ նորից հիշում էր ցավից ու վիրավորանքից այլայլված այդ դեմքը: (մռմռալ, մրմռալ)

Իրենց ձյունափառ գագաթները երկինք են կարկառել ու սպասում են: (կարկառել, կռկռալ)

Բայց ինչո՞ւ եք անհամբեր կռկռում, սպասե՛ք, էլի՛: (կարկառել, կռկռալ)

Նա անապատում բռբռալ, ասում ճշմարիտ ու մարգարեական բաներ, բայց ո՞վ էր լսողը: (բարբառել, բռբռալ)

Անմիտ ու անշնորհք բարբառում ես. ո՞վ կհասկանա, թե ի՛նչ ես ասում: (բարբառել, բռբռալ)

 1. Ուշադրությո՛ւն դարձրու տրված բառերի կազմությանն ուղղագրությանը և  օրինաչափությունը բացատրի՛ր:

Ա. Ոսկեվառ, գինեվաճառ, գերեվարել, ոսկեվազ, հոգեվարք, կարեվեր (ծանր, կարի վերք ստացած, խոցված):

Բ. Ոսկևորել, գոտևորել, ուղևոր, ուղևորվել, սերկևիլ, հևիհև:

 1. Կետերի փոխարինի՛ր եվ հնչյունակապակցությունն արտահայտող մեկ կամ երկու տառով:

Երթևեկել, ևա, նաև, անձրևաբեր, առևտուր, ոսկևարս, գերևաճառ, դափնևվարդ, արևելաևրոպական,  սևագրել, ևրոպական, հևասպառ, ուղևճար, ուևոր:

Posted in Գրականություն, Uncategorized

Զրույց գեղեցիկի մասին

ՈՒնևոր-Հարուստ, մեծատուն, ապրուստի լայն հնարավորություններ ունեցող
Կալվածների-Կալվածք
Փառասեր-Փառք սիրող, փառքի՝ մեծարանքի ձգտող
Հոգեղեն
-Հոգևոր, հոգեկան
Արծաթ ու ոսկի թելերով բանված-
Շողոքորթել-Շողոքորթություն անել
Մանյակ-Վզին գցելու շղթայաձև կամ օղակաձև զարդ, վզնոց
Ադամանդակուռ- Ադամանդից պատրաստած՝ սարքած, դամանդով զարդարած
Հերկալ-Հերակալ
Պճնված-
Հանդերձ- Հագուստ, զգեստ, վրան առնելու՝ վրան ծածկելու որևէ գործվածք, կտոր, շոր, ծածկոց
Համբավը-Հռչակ, բարի անուն
Ակնակուռ-Ականակուռ
Ալեհեր-Ճերմակած մազերով
Պաճուճանքները-Զգեստի զանազան հավելվածներ՝ զարդածալեր՝ նախշեր
Սլացիկ
— Սրընթաց վազող՝ արշավող՝ ընթացող, սլացիկ նժույգ

Posted in Քիմիա, Uncategorized

Քիմիա և սնունդ

Բոլորս էլ պետք է իմանաք որ ամեն ուտելիքի մեջ կա քիմիական նյութ: Օրինակ`

-Եթե ձեզ ասեն որ ես բանջարեղենի մեջ ոչ մի քիմիական նյութ չկա հանգիստ կարող ես ուտել:

Ոչ մի դեպքում չհավատաք նրան որոհետև չկա ընտենց սնուննդ որի մեջ քիմիական նյութ չլինի: Ու հատկապես այն սնուննդն է լինում փակ, որը ավելի շատ է պարունակուն քիմիական նյութ: Ու հատկապես դրանք լինում են օրինակ`Kinder surprise, Nutella, Schogetten, Kinder joy, Alpen gold, Nesquik, Coca-cola, Sprite, добрый, садочок, Fanta, Եվ այլ քաղցր, շոկոլադ, ըմպելիքներ:

CD2AA48A-9163-498A-907B-6D161C51BC37.jpeg

Fanta-ն անբողջովին քիմիա է:Իսկ նարնջի համը պատրաստված է նարնջի չորացրած կեղևից, որը փոշիացնելով խառնում են ջրի հետ: Այնուհետև ավելացնում են գազ:

7BB8D90E-14E9-4E86-B3FE-E9E9DAE9C1C5

Շոկոլադ արտադրողները փորձում են յուրահատուկ անուն գտնել, որը սպառողներին կպատմի ապրանքի բոլոր ուժեղ կողմերի մասին և ցանկություն կառաջացնի գնել ապրանքը:

Որտեղի՞ց սկսել շոկոլադի բրենդի անվան ստեղծումը: Իհարկե շուկայի հետազոտությունից: Կարևոր է հստակ սահմանել ձեր արտադրանքի գնային հատվածը և հասկանալ պոտենցիալ սպառողի դիմանկարը: Այս ամենը կօգնի բացահայտել շուկայի մարքեթինգային վերլուծությունը:

 

Բրենդը անվանել հիմնադրողի անունով կամ ազգանունով ամենից տարածված մեթոդներից մեկն է: Շատ գործարարներ հակված են իրենց անունը շարունակել պատմության մեջ: Բրենդի անվան մեջ բացի անունից կամ ազգանունից կարող եք նշել նաև ապրանքի կատեգորիան:

Hershey’s Chocolate

Իսկ Sprite-ը «անհայտ ծագում ունի», քանի որ պարունակում է քիմիա: Իր հետաքրքիր համը նույպես քիմիայի արդունքն է: Նկատած կլինեք, որ ի տարբերություն մյուս գազավորված ըմպելիքների, Sprite-ը «թափանցիկ» է, իսկ դա պայմանավորված է շատ քիմիայի առկայությամբ:

E35C14F7-C2F9-40C2-A0D2-A3C381BB13BB

Շատերը օգտագործում են այնպիսի խմիչքներ, որոնց պատրաստման եղանակները իրենք էլ չգիտեն: Օրինակ, մեզանից շատերը ամեն օր օգտագործում են Pepsi Cola, Coca Cola, Fanta, Sprite, բայց չենք գիտակցում, թե ինչ վնասակար են նրանք մեր առողջության վրա: Արտադրության վայրի շեշտը կարող է ընդգծել արտադրանքի բարձր որակը: Օրինակ, բոլորը գիտեն, որ Շվեցարիան հայտնի է իր շոկոլադով: Այս փաստից օգտվում է My Swiss Chocolate բրենդը:

My Swiss Chocolate

Գրեթե բոլորն իրենց օրը սկսում են մեկ գավաթ սուրճով կամ թեյով: Սակայն շատ ավելի օգտակար են առավոտյան խմել գազարի, դդումի, դեղձի կամ ծիրանի հյութ: Այս հյութերն օգտակար են նրանով, որ սնում են մաշկը, ամրացնում անոթների պատերը, փայլ են հաղորդում աչքերին և սրում են տեսողությունը: Իհարկե, հյութերը պետք է լինեն թարմ քամած, քանի որ խանութում վաճառվողները, որոնք նախատեսված են երկարաժամկետ պահպանման համար, անհրաժեշտ վիտամիններ անհամեմատ քիչ են պարունակում և լի են հավելանյութերով: Խորհուրդներ բնական հյութերի մասին

Դուք կարող եք ընտրել ճիշտ ասոցիացիա, որը կհայտնվի սպառողի մտքում երբ լսի շոկոլադի անունը: Այս տեխնիկան թույլ է տալիս հասնել բարձր ճանաչման: Շատ բրենդներ ոգեշնչվում են բնությունից, քաղաքներից և արվեստից: Շատ հաճախ անունը կապ չունի բրենդի հետ: Լավ օրինակ է  Alpen Gold-ի նեյմինգը: Թարգմանաբար այն նշանակում է «ալպիական ոսկի»: Սակայն արտադրությունը կապ չունի ալպիական լեռների հետ: Բոլոր գործարանները տեղակայված են Արևելյան Եվրոպայի տարածքում:

Հիմա անդրադառնանք Pepsi Cola-ին, որը ի տարբերություն Coca Cola-ի իր մեջ չի պարունակում թմրանյութ: Չնայած, խորհուրդ չի տրվում այն շատ օգտագործել:Pepsi Cola-ն պատրաստվում է Pepsi և Cola ծառերից, որոնց հատապտուղներից պատրաստվում է Pepsi Cola-ն: Այդ հատապտուղներին ավելացնում են քիմիական նյութեր, ջուր և գազ:

Հետևություն. Pepsi Cola, Coca Cola, Fanta, Sprite-ը քայքայում են մեր օրգանիզմը, և շատ հիվանդությունների պատճառ են դառնում, որոնց մասին մենք պատկերացում անգամ չունենք: Դրանք արգելվում է օգտագործել հատկապես երեխաներին: Սիրելի ծնողներ զերծ պահեք ձեր երեխաներին նմանատիպ վնասակար թունավորումներից:Ինչպես նաև, աշխատեք չօգտագործել ինքներդ:

9EA5D1A6-5CF6-4F74-9EA0-9A1A72D0D876

Անուն չհարմարեցված տարածաշրջանին

Տարբեր լեզուներով բառերի տարբեր արտասանության պատճառով, այն անվանումը, որը սովորական է օրինակ գերմանական լսարանի համար, կարող է դժվար լինել արտաբերել այն սպառողներին ովքեր չգիտեն գերմաներեն: Օրինակ,  Trumpf գերմանական ընկերության կողմից արտադրված Schogetten շոկոլադը:

Шоколад Schogetten

 

Coca Cola -ն պատրաստվում է Coca (կակային) թմրանյութից: Իսկ Cola -ն քաղցր հատապտղի ծառ է, որը ապահովվում է նրա քաղցրությունը: Այդ 2 նյութերը խառնոլով միմյանց հետ ավելացնում են գազ և ջուր: Եվ վերջ. Coca Cola-ն պատրասատ է: Նրա մեջ պարունակող կակայինն է մեզնից կախվածություն առաջացնում, և մենք անընդհատ ցանկանում ենք խմել այն` չգիտակցելով նրա վնասակար հատկությունները:

 

F528F972-F67C-4C7D-9345-096A73A0044F