Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Վ. Ի. Լուկաշիկ

Վ. Ի. Լուկաշիկ

Վարժ. 114.

V1=7.9 կմ/վ
V2=11.2 կմ/վ
V3=16.7 կմ/վ
——————————

V(կմ/ժ:մ/վ) -?

V1=7.9 կմ/վ=7.9 1000մ =79000 մ
վ                     վ

V1=7.9 կմ =7.9 կմ =7.9 կմ
վ            վ           1   ժ=7.9 x 3600 կմ
                                      3600                        ժ

Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Մեխանիկական Շարժում Հավասարաչափ և անհավասարաչափ շարժում

Գ. Մխիթարյան դաս առաջին էջ 17

Տարբերակ I

Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունը մեկ այլ մարմնի մկատմամբ անվանում են՝ մեխանիկական շարժում
Պատ.՝ 3

Տարբերակ II

Այն շարժումը, որ դեպքում մարմինը ցանկացած հավասար ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար ճանապարհներ անվանում են հավասարաչափ:
Պատ.՝ 1

Տարբերակ III

Շարժվող վագոնում նստած ուղևորը գտնվում է դադարի վիճակում և վագոնի և վագոնի նստած մյուս ուղևորների:Պատ.՝ 1, 3

Տարբերակ IIII

 

Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Մարմնի ծավալի որոշում

տարբերակ 1

I a=700մլ                           c=ab/n=(700մլ-600մլ )=100մլ=10մլ
b=600մլ                                                    10               10
n=10
c-?
c1=+c
-2

1սմ³=1մլ,

V1=30մլ
V1=30մլ

Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Ֆիզիկա

  1. ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը

Ֆիզիկա բառը եկել է Հունաստանից և դա նշանակում է բնություն:
2.որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը

Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը այն է , որ ուսումնասիրում է բնությունը:
3.ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան

Ֆիզիկան, դա  գիտություն, որն ուսումնասիրում է բնությունը և նրա օրենքները: Նաև ուսումնասիրում է բնության մեջ տեղի ունեցող երևությները օրինակ ՝ատոմայնին, ջերմային, լուսնային, մեխանիկական և այլն :

4.քննարկել ինչ է բնությունը

Բնությունը դա մարդուն շրջապատող ֆիզիկական միջավայրն է և սովորաբար ընդգրկում է ֆիզիկական տիեզերքի բոլոր առարկաներն ու երևույթները, բացի նրանցից, որոնք ստեղծված են մարդկանց կողմից։

5.ինչ ես հասկանում բնության երեւույթ ասելով

Ես բնություն ասելով հասկանում եմ` ծառի բողբոջը, ծաղիկի աճը, տերևների թափումը և այլն:
6.բերել ֆիզիկական երեւույթների օրինակներ

Սառույցի հալվելը, կրակը մոխրի վերածվելը և այլն:
7.թվարկել ֆիզիկական երեւույթների տեսակները

Մեխանիկական, ջերմային, էլեկտրական, մագնիսական:

8.ինչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակներ
9.ինչ է նյութը:Բերեք օրինակներ:
10.ինչ է մատերիան
11.ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երեւույթների մասին
12.ինչ է փորձը եւ ինչով է այն տարբերվում դիտումից
13Ինչ է վարկածը

Վարկածի օգնությամբ տվյալ երևույթի բացատրության ճշմարտություն ստուգելու նպատակով կատարվում են նոր փորձե

14.Ինչ է օրենքը

Բության երևույթների մասին դիտարկումների և փորձերի միջոցով ստացված տվյալներով գիտնակաները հայտնաբերում են օրենքներ:

15.Ինչ է ֆիզիկական տես ությունը
16.Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ 17..Ինչ է նշանակում չափելոորեւէ ֆիզիկական մեծություն:
19.Երկարության հիմնական եւ այլ միավորները:Չափման​գործիք
20.Ինչ չափիչ սարքեր եք ճանաչում: Թվարկեք
21.Այդ սարքերը ինչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում
22.Ինչ է չափիչ սարքի սանդղակ
23.Որն է չափիչ սարքի չափման սահմանը
24.Ինչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք
25.Ինչից է կախված չափման սխալը

Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Fizika

Բաժանումների գծիկները և որոշ գծիկների մոտ գրված թվերը միասին անվանում ենք սանղակ:

14էջի չափիչ սարքի սանդղակից մինջև բաժանումների թվին:

Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Դասարանական աշխատանք

4. Վարկածի օգնությամբ տվյալ երևույթի բացատրության ճշմարտություն ստուգելու նպատակով կատարվում են նոր փորձե

5. Բության երևույթների մասին դիտարկումների և փորձերի միջոցով ստացված տվյալներով գիտնակաները հայտնաբերում են օրենքներ:

6. ֆիզիկական երևույթների որոշակի խմբի մասին գիտելիքների ամբողջությունն անվանում են ֆիզիկական տեսություն:

Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

ԴԱՍ -1,2

1.Ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը

  Քանի որ Հունարեն ֆիզիկա բառը նշանակում է բնություն: 

2. Որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը

Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը դա շրջակա աշխարհը և այնտեղ տեղի ունեցող երևույթները :

3. Ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան

Ֆիզիկան ուսումնասիրում է Տիեզերքում գործող հիմնական ուժերն ու օրենքները, բացատրում նյութի և էներգիայի հատկությունները, հետազոտում ատոմի մեջ գտնվող մանրագույն մասնիկներից մինչև մեր Տիեզերքի առաջացման հետ կապված երևույթները:

4. Քննարկել  ինչ է բնությունը

Ամբողջ նյութական աշխարհը. այն ամենը, ինչ որ մարդու գործունեությամբ չի ստեղծվել: Երկիրը և այն ամենը, ինչ որ նրա մեջ է ու նրա վրա, օրգանական ու անօրգանական աշխարհը:

5. Բնչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով

Բնույթան երևույթ ասելով  հասկանումն եմ այն բոլոր տեղափոխությունները շրջապատում:

6. Բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ

Աստղեր, անձրև, երկրաշարժ, ծառեր,  ծաղիկներ, ծիածան, ձյուն մոլորակներ:

7. Թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները

Մեխանիկական, լուսային, մագնիսական, էլեկտրական, ատոմային, ջերմային, մկջուկային երևույթներ:

8. Ինչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակներ:

Մեզ շրջապատում են ֆիզիկական մարմիները:

9. Ինչ է նյութը: Բերեք օրինակներ:

Նյութից պատրաստված են լինում մարմինները: Օրինակ`երկաթ, բղինձ, փայտ և այլն:

10.ինչ է մատերիան

Մատերիան դա այն ամենն է ինչը գոյություն ունի տիեզերքում`մոլորակ, այլմոլորակային, երկնաքար, և այլն: