Posted in Մայրենի, Uncategorized

20.08.2018

Դասարանում 
Գրաբար

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:
Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով:

Կարդա այսպես.

լաւ — լավ

կոյր — կույր

Բառարան

աչօք — աչքով

մտօք — մտքով

Ժամանակակից հայերենով ավելի գեղեցիկ է հնում:

Հարցեր և առաջադրանքներ

Նախադասությունը ժամանակակից հայերեն (աշխարհաբար) դարձրու: Գրաբար և աշխարհաբար նախադասությունները բարձրաձայն կարդա՛: Քո կարծիքով ո՞ր դեպքում է  այն ավելի գեղեցիկ հնչում:

Կոյր մտօք արտահայտությունն ինչպե՞ս ես հասկանում: Դրա հակառակ իմաստն արտահայտող բառը կամ բառակապակցությունը գտիր:

Մարդը կարո՞ղ է սրտով կույր լինել (գրաբ. կլինի` կոյր սրտիւ):

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք նախադասության իմաստն աշխարհաբար քանի՞ ձևով կարող ես արտահայտել:

Ինչպե՞ս ես հասկանում այս նախադասությունը (նախադասությունն ազատ և ընդարձակփոխադրիր):

***

Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

Կարդա այսպես.

լաւ — լավ

զթագաւոր — ըզթագավոր

(Նկատեցի՞ ր` ինչպես է կարդացվում ւ տառը:)

Բառարան

Քան զթագաւոր — քան թագավորը

Հարցեր և առաջադրանքներ

Գրաբարում «եւ» բառն ուներ նաև այսօրվա «բայց» բառի իմաստը: Քո կարծիքով. այստեղպետք է և՞, թե՞ բայց փոխադրել: Իմաստային ի՞ նչ տարբերություն կա այսարտահայտությունների միջև` աղքատ և իմաստուն մանուկ — աղքատ, բայց իմաստունմանուկ:

Նախադասության մեջ հակառակ իմաստ ունեցող բառերը գտի՛ր և զույգ — զույգ դո՛ւրս գրիր:

Եթե կարող ես, շրջի՛ր նախադասության իմաստը, թող գրաբար լինի`

Ծեր և անմիտ թագավորն ավելի լավ է, քան աղքատ, բայց իմաստուն մանուկը: Որպեսզինախադասությունդ ճիշտ լինի, զ մասնիկը (նախդիրը) դիր քան — ին հաջորդող բառի վրա:

Advertisements
Posted in Մայրենի, Uncategorized

ՈՒԶՈՒՄ ԵՄ ՓՈԽԵԼ

Posted in Մայրենի, Uncategorized

14.09.2018
Դասարանում
Նախորդ առաջադրանքների քննարկում:
Կարդա՛ Վ. Սարոյանի ,,Կույրի պատմությունը,, առակը:

 1. Բնութագրի՛ր դատավորին:
  Դատավորն լավներ ևարդար:
 2. Գրի՛ր քո վերաբերմունքը կույր մարդու արարքի վերաբերյալ:
  Կույր մարդը վատն էր, որովհետև ինձ թվում էր թե նա խափում է:
 3. Նոր վերնագիր մտածի՛ր:
  Սուտասան կույրը:
 4. Ո՞րն է այս առակի ասելիքը:
  Այս առակի ասելիքը այն է, որ պետք չէ բոլոր կույրերին հավատալ:
 5. Բացատրի՛ր լեզուն կապ ընկնել դարձվածքը: Գրի՛ր այս դարձվածքին հոմանիշ դարձվածքներ:
  Լեզուն կապ ընկնել-կակազել:


Տնային աշխատանք
Մասնակցել հայոց լեզվի ֆլեշմոբին: Ֆլեշմոբն ուրբաթ օրն է և տեղադրվում է mskh.am կայքում:
Կարդալ  Վ. Սարոյանի ,,Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը,, պատմվածքը:

Posted in Մայրենի, Uncategorized

12.09.2018

Դասարանում
,,Ծիծաղը,, պատմվածքի առաջին մասի քննարկում, բառերի բացատրություն:

1.Տրված բառազույգերում ընդգծված արմատները համեմատի՛ր և գրի՛ր, թե ի՞նչփոփոխություն է կատարվել: Օրինակ՝տպագիր, գրաճանաչ — ի-ն դարձել է ը:

Հայրենասեր-սիրալիր ե-ի
Սպառազեն-զինավառ ե-ի
Continue reading “12.09.2018”

Posted in Մայրենի

Տնային առաջադրանք 06.09.018

Տնային առաջադրանք 06.09.018

. Այն սովորողները, որոնք չէին գրել երևակայական հարցազրույց Վիլյամ Սարոյանի հետ, անպայման կատարեն:
. Կարդա՛ ստեղծագործությունը.
                                                     
Էքզյուպերի.«Բարեկամը նա է, ով…»

Continue reading “Տնային առաջադրանք 06.09.018”

Posted in Մայրենի

Ուրիշի ուղղակի և անուղղակի խոսք

365.

 1. Փորքիկը խնդրեց.

— Պապի՛կ, կարող եմ շնիկի համար տնակ կառուցել:

 1. Մորաքու՛յր, ես կարող եմ համբուրգերների, չիսբուրգերների, սենդվիչների և պիցաների տիրակալը դառնամ,- անհանգիստ ասաց իշխանը,- աստվա՛ծ, ջան խնդրում եմ, որ ես դառնամ դա:
 2. Մայի՛կ, դասատուս ինձ այսօր երկուս է նշանակել, բողոքեց տղան:
 3. Ընկե՛ր, թողնիկտ քիչ առաջ հեծանիվից ընկավ,- անհանգստացավ պապիկը:
 4. Հայրի՛կ, վախենում եմ,- շարունակ ասում էր մարդ-մեքենան,-ես շատ եմ վախենում:
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Թե ինչպես ուղտը դառավ սապատավոր

Դարեր առաջ, երբ աշխարհը դեռ այնքան մանուկ էր, և Կենդանիները նոր-նոր էին աշխատում մարդու համար, մի Ուղտ կար, որը աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր Ոռնացող Անապատում, մանավանդ՝ ինքն էլ Ոռնացող էր: Այս ահավոր ծույլն ուտում էր փուշ ու տատասկ, մոշ ու փուշ, կաթնախոտ ու մոլախոտ, և երբ մեկը փորձում էր խոսել հետը, շարունակ կրկնում էր . ,,Ուզ, ուզ,,:

Մի երկուշաբթի առավոտ Ձին, թամբը մեջքին, սանձը բերանին, եկավ նրա մոտ.
-Ուղտ, այ Ուղտ, դուրս արի մեզ նման վազիր:
-Ուզ, ուզ:
Ձին գնաց ու պատմեց Մարդուն:
Որոշ ժամանակ անց, մի փայտի կտոր բերանին, եկավ Շունը:
-Ուղտ, այ Ուղտ, արի, մեզ նման իրեր տար ու բեր:
-Ուզ, ուզ:
Շունը գնաց ու պատմեց Մարդուն:
Վերջապես, լուծը վզին, եկավ Եզը.
-Ուղտ, ա՛յ Ուղտ, արի՛ մեզ նման վարուցանք արա:
-Ուզ, ուզ:
Եզը գնաց ու պատմեց Մարդուն:
Օրվա վերջում Մարդը կանչեց Ձիուն, Շանը և Եզին.
-Եռյակ, այ եռյակ, մեղքս գալիս եք /աշխարհը դեռ նոփ-նոր էր ու մանուկ/, բայց այդ Անապատի Ուզը չի կարող աշխատել, թե չէ մինչև հիմա եկած կլիներ: Ուրեմն ես նրան հանգիստ կթողնեմ, իսկ դուք պետք է նրա փոխարեն էլ աշխատեք, տեղը լրացնեք:
Սա շատ բարկացրեց Եռյակին: Եվ նրանք խորհուրդ արեցին, ժողով գումարեցին, համագումար հրավիրեցին, խելք խելքի տվին Անապատի եզրին: Ուղտը՝ այդ ահավոր ծույլը, եկավ կաթնախոտ ծամելով ու ծիծաղեց նրանց վրա: Հետո ուզ, ուզ ծոր տալով ՝ հեռացավ:
Շուտով փոշու ամպի մեջ հայտնվեց Բոլոր Անապատների Ջինը /Ջիները միշտ այդպես են ճամփորդում, որովհետև դա Հրաշք է/ և ժողովեց Եռյակին ու խորհուրդ արեց նրանց հետ:
-Բոլոր անապատների Ջին, մի՞թե հնարավոր է անգործ նստել, երբ աշխարհն այսքան նոփ-նոր է ու մանուկ,-հարցրեց Ձին:
-Իհարկե ոչ:
-Դե ուրեմն լսիր,-շարունակեց Ձին,-քո Ոռնացող Անապատում կա մեկը /մանավանդ՝ ինքդ էլ գիտես Ոռնացող է/՝ երկար վզով, երկար ոտքերով, որ երկուշաբթի առավոտից ի վեր մատը մատին չի խփել, չի վարգել:
-Ֆյույթ,- սուլեց Ջինը,- երդվում եմ Արաբիայի ոսկով, իմ Ուղտն է, որ կա: Իսկ ի՞նչ է ասում:
-Շարունակ՝ ուզ, ուզ,- վրա բերեց Շունը,- և իրեր չի տանում-բերում:
-Ուրիշ ոչինչ  չի՞ ասում:
-Միայն ՝ ,,ուզ,, և վար ու ցանք չի անում,- բողոքեց Եզը:
-Շատ լավ, քիչ համբերեք, ես նրան  ,,ուզ,, ցույց կտամ,- սպառնաց Ջինը:
Ջինը կոլոլվեց փոշեթիկնոցի մեջ, կտրուկ շրջվեց դեպի Անապատը, գտավ Ուղտին՝ այդ ահավոր ծույլին, ջրափոսի մեջ արտացոլված իր պատկերով հիանալիս:
-Իմ լողլող, փսլնքոտ ընկեր, ուրեմն ճիշտ են ասում, որ դու ոչ մի գործ չես անում, երբ աշխարհը դեռ նոփ-նոր է ու մանուկ:
-Ուզ, ուզ:
Ջինը նստեց, ծնոտը հենեց ձեռքին և հղացավ մի Մեծ Հրաշք, մինչ Ուղտը հիանում էր ջրափոսի մեջ արտացոլված իր պատկերով:
-Երկուշաբթի առավոտից ի վեր քո ահավոր ծուլության պատճառով Եռյակն աշխատում է նաև քո փոխարեն,- ասաց Ջինը և շարունակեց մտորել՝ ծնոտը ձեռքին հենած:
-Ուզ, ուզ:
-Եթե ես քո տեղը լինեի, այլևս ,,ուզ,, չէի ասի,- խորհուրդ տվեց Ջինը,-կգա ժամանակ, երբ կզղջաս  դրա համար: Հե՜յ, փսլնքոտ, դու պետք է աշխատես: Բայց Ուղտը դարձյալ կրկնեց՝ ,,ուզ, ուզ,, , և հենց այդ պահին տեսավ, որ իր մեջքը, որով այնքան հպարտանում էր, սկսեց ուռչել, ուռչել, մինչև վերածվեց-դարձավ մի մեծ հսկա, ցցուն կուզ:
-Ա՛յ, տեսնում ես՝ ինչի հասցրեց քո ,,ուզը,,. որ կուզ դարձավ: Այսօր հինգշաբթի է, և դու երկուշաբթի օրվանից՝ աշխատանքի հենց սկզբից, ոչինչ չես արել, դե՛, հիմա պետք է աշխատես:
-Կուզը մեջքիս: Ես ո՞նց աշխատեմ,- սրտնեղեց Ուղտը:
-Դա քո երեք օրվա անգործ նստելու վաստակն է,-ասաց Ջինը:
Հիմա առանց ուտելու, կուզիդ հաշվին, կաշխատես երեք օր: Հետո չասես, թե քեզ համար ոչինչ չեմ արել: Դուրս արի Անապատից, գնա՛, միացի՛ր Եռյակին ու քեզ կարգին պահիր: Կուզիցդ ամաչիր:
Ուղտն իրեն կարգին պահեց, կուզից ամաչեց և գնաց միացավ Եռյակին: Այդ օրվանից մինչև օրս նա կոչվում է սապատավոր /մենք կուզիկին սապատովոր ենք ասում, որպեսզի չվիրավորենք նրա զգացմունքները/: բայց նա երբեք այն երեք օրվա տեղը չհանեց, երբ աշխարհը դեռ նոփ-նոր էր ու մանուկ, և մնաց  ,,Ուղտի պես համառ,,:

 

 1. Թվարկիր հեքիաթի հերոսներին և բնութագրիր:
  Հերոսներն են՝ եզը, ուղտ պահողը, ձին, ուղտը, շունը:
  Շունը, ձին, եզը և ուղտ պահողը աշխատասեր են, իսկ ուղտը ծաույլ էր:
 2. Քո կարծիքով, Ջինը ճիշտ արեց, որ պատժեց Ուղտին:
  Իմ կարծիքով Ջինը շատ ճիշտ արեց, քանի որ աշխատանքը շատ կարևոր է բան է մարդու և կենդանու համար, իսկ ուղտը ծուլանում էր և չէր աշխատում, այսինքն նա չաշխատասեր էր և հեքիաթի մեջ ուխտը ասում էր ,,ուզ, ուզ,, , բայց նա երևի ցանկանում էր ասել ,,կուզ կուզ,,:
 3. Նոր պատիժ մտածիր ուղտի համար /կամ գուցե չարժեր նրան պատժել/:Ուղտին պատժել պետք չէ, քանի որ նա իր սխալը հասկացել է:
 4. Այս հեքիաթին համապատասխան առած-ասացվածք գրիր:
  Աշխատող մարդը երբեք սոված չի մնա:
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Տեքստային աշխատանք

 

Լինում է, չի լինում, մի շահ է լինում: Մի անգամ այս շահը իր շքախմբով շրջելիս է լինում, տեսնում է ՝ մի ծերունի ձիթենի է տնկում: Նա մոտենում է ծերունուն ու զարմացած հարցնում.
-Ո՜վ ալևոր, այդ ինչո՞վ ես զբաղված այս շոգ կեսօրին:
Հանգստանալուդ ժամանակը վաղուց հասել է, իսկ դու դեռ աշխատում ես: Կապրե՞ս մինչև այս ծառը պտուղ տա:
-Ո՜վ ամենակարող տեր, չէ՞ որ աշխարհի օրենքն է, որ մեկը ծառ տնկի, մյուսը ճաշակի դրա պտուղները: Բայց էլի ապրելու հույս ունեմ մնիչև այն օրը, որ ծառն սկսի պտուղ տալ:
Շահին դուր է գալիս ծերունու պատասխանը, և նրան դրամով լի քսակ է տալիս:
-Ա՛յ, տեսնում ես՝ ծառն սկսեց պտուղ տալ,- ժպտում է ծերունին:
_Ո՜վ մեծ շահ, ուշադրություն դարձրու, որ մյուս ծառերը տարին մեկ անգամ են պտուղ տալիս, իսկ իմ տնկին՝ երկու անգամ:
Այս կատակ ավելի է դուր գալիս շահին: Նա ծերունուն է տալիս երրորդ քսակն ու ասում իր ուղեկիցներին.
_Գնանք, բարեկամներ, թե չէ այս ծերունու մոտ մի քիչ էլ որ կանգնենք, բոլորովին կսնանկանանք:

 1. Բացատրի՛ր տրվածբառերը:

Շքախումբ- Բարձրաստիճան անձանց և պետության ղեկավարներին

Շահ- Որևէ գործունեությունից՝ ձեռնարկությունից ևն ստացվող օգուտ:

Ամենակարող- Ամեն բանի կարող, ամենազոր, ամեն բանի ընդունակ:

ալևոր- Ծեր, ծերունի

տնկի- Առհասարակ՝ մատղաշ ծառ, տունկ, նոր տնկած ծառ՝ խաղողի մատ ևն:

սնանկանալ- Սնանկ դառնալ

 1. Վերնագրի՛ր պատմությունը:

Բարի ծերունին

 1. Բնութագրի՛ր ծերունունև շահին:

Ծերունին շատ բարի էր և նա ուզում է հյուրասիրել իր տանջանքներով տնկած ծառի պտուղները:

 1. Քո կարծիքովո՞րն է այս պատմության ասելիքը:

Այս պատմության ասելիք այն է, որ պետք է ագահ չլինես և բոլորին տաս քո տանջանքներով աճեցրած բերքը:

 1. Տեքստի ասելիքինհամապատասխան առած-ասացվածք գրի՛ր:

Եթե դու ազնիվ ես, շահն էլ քեզ համար սարսափելի չէ:

 1. Տեքստից դուրս գրի՛ր ուրիշի ուղղակի խոսքով նախադասություն, ապա դարձրու անուղղակի:

Նա մոտենում է ծերունուն ու զարմացած հարցնում.
-Ո՜վ ալևոր, այդ ինչո՞վ ես զբաղված այս շոգ կեսօրին:

Նա մոտենում է ծերունուն ու զարմացած հարցնում, հարցնում է ալևորին, թե ինչո՞վ ես զբաղված այս շոգ կեսօրին:

 1. Տեքստում գտի՛րկոչական ունեցող նախադասություն և ընդգծիր:

-Ո՜վ ամենակարող տեր, չէ՞ որ աշխարհի օրենքն է, որ մեկը ծառ տնկի, մյուսը ճաշակի
դրա պտուղները:

Գնանք, բարեկամներ, թե չէ այս ծերունու մոտ մի քիչ էլ որ կանգնենք, բոլորովին
կսնանկանանք:

 

Posted in Մայրենի

ՄԱԹԵՄ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.

457

1/2+1/4=3/4

1/3+1/4=7/12

5/6+2/9=19/18

7/8+5/18=83/72

11/12+3/18=78/72

7/20+11/15=65/60

5/24+41/36=97/72

9/16+81/24=189/48

31/28+5/21=189/48

7/32+5/28=89/224

19/36+43/32=539/288

41/42+37/18=259/126

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 2.

3457

1/2-1/3=1/6

1/2-1/4=1/4

2/3-1/4=5/12

3/5-2/7=11/35

7/12-5/18=22/72

6/5-11/15=7/15

27/24-19/32=51/96

25/81-5/18=5/162

35/48-17/36=37/144

43/64-15/24=9/192

81/56-3/14=69/56

72/169-5/26=79/338

267/1024-15/640=1065/5120

23/625-9/250=1/1250

413/144-69/96=619/288

249/1500-36/375=105/1500