Posted in Մայրենի, Uncategorized

Տնային աշխատանք

Գրի՛ր շարադրություն ,,Ուզում եմ ասել,, կամ ,,Ինչ կուզեի ասել,, վերնագրով:

 1. Կետերը փոխարինի՛ր տրված դերանուններով՝ հարցական նշանով, կամ առանց դրա:

Ինչ, ուր, որքան, երբ:

Երբ ցանկանաս, արի՛, իմ դուռը միշտ բաց է քո առաջ:

Երբ կանչեցիր, որ չեկա:

Ուր է տանում այս քարքարոտ ու անհրապույր ճանապարհը:

Ուր տանես, կգամ քեզ հետ:

Ճամփորդն ինչ էր պատմում իր տեսած երկրների մասին:

Ես քեզ պատմում եմ, ինչ լսել եմ. ոչինչ չեմ հորինում:

Որքան է խորաթյունը, որ չես ուզում մտնել:

Քարանձավ չմտավ, որքան էլ համոզեցին ընկերները:

 1. Կետերը փոխարինի՛ր խաղալ բայից կազմված տրված դերբայներով:

Խաղալ, խաղալիս, խաղացող, խաղացած:

Ինձ թույլ են տալիս ամբողջ օրր բակում խաղալ:

Սիրում եմ նայել գնդակով խաղացող մեծահասակներին:

Շատ խաղացած խաղը նրան էլ չի հետաքրքրում. միշտ նոր բան է ուզում հորինել:

Երեկոյան՝ ընկերների հետ խաղալիս նորից հիշեց առավոտյան հանդիպումը:

Advertisements
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Դասարանական աշխատանք

Ի՞նչ է ասում ճամփորդներին
Հալված-մաշված այս կածանը,
Ժամանակին հազար ու մի
Քայլեր հաշված այս կածանը,
Անցող-դարձող քարավանի
Ծանր ու դանդաղ ոտքերի տակ
Մեջքը կոտրած, կուրծքը պատռած,
Հոգնած­, տանջված այս կածանը,
Մեծ աշխարհի մեծաժխոր
Ճանապարհից հեռու քաշված,
Հիսուսի պես, ապառաժի
Կողին խաչված այս կածանը:
1. Բացատրի՛ր բառերը՝ կածան, քարավան, պատռած,մեծաժխոր, ապառաժ:
կածան-Ոտքի նեղ ճանապարհ, արահետ, շավիղ
քարավան-Բեռնատար գրաստների բեռներ ու մարդկանց փոխադրող սովորաբար երկար ճանապարհ
պատռած-պատռված, պոկված
մեծաժխոր-Մեծ ժխոր՝ աղմուկ բարձրացնող, մեծ ժխորով տեղի ունեցող աղմկալից
ապառաժ-Կարծր լերկ քարի զանգված, ժայռ, քարաժայռ, կարծր քարի մակերես
2. Ինչպե՞ս է նկարագրված կածանը, բանաստեղծության բառերն օգտագործելով ներկայացրո՛ւ:
Այս բանաստեղծությունում ասվում է, որ կածանը` հալված է, մաշված է, քայլեր հաշված, կողին խաչված, հոգնած, տանջված
3. Ի՞նչ է ասում կածանը, փորձի՛ր ներկայացնել ի՞նչ կասի:
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Տնային աշխատանք

Փակագծերում տրված բայերը անհրաժեշտ քերականական ձևերով գրի՛ր համապատասխան տեղերում։

1. Մենք մեքենայի միջից անշարժ …. ճամփեզրի մոտակա սյունին նստած արագիլին, մինչև որ նա տեղից …. և թևերը ծանր-ծանր թափահարելով՝ …. դեպի մոտակա ճահիճները։ (թռչել, պոկել, նայել)
2. Առաջարկը միաձայն ընդունել են, և հաջորդ օրվանից բոլորը կարողեն աշխատանքի գալ մեկ ժամ շուտ, որպեսզի սկսեն ժամանակին ավարտել պատվերի կատարումը։ (սկսել, ընդունել, կարողանալ)
3. Ընթացող գնացքի լուսամուտից …. մոտակա բնակավայրերի լույսերը, որոնք մի պահ …. թանձրացող խավարում, ապա ….։ (երևալ, անհետանալ, առկայծել)
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Տնային աշխատանք

Բառերը գրի՛ր գծիկով, միասին կամ անջատ։ Օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից:

 • Բարձրաշխարհիկ, քանի որ, բողոք-դիմում,  բաց անել, գլխիվայր
 • Գառանդմակ,  գիշեր-ցերեկ, գլխիկոր,  գոռում-գոչյուն
 • Ծովից-ծով, բարդ-բարդ, առհավետ, մեղրամիս, արյուն-արցունք
 • Բարակ-մարակ, ոտքից գլուխ, հույս ապավեն, ութ-ոտնուկ
 • Պարզ ու հստակ, ութսունինը, խեթ-խեթ, բրոնզի դար, գոռալ-գոռգոռալ
 • Հոգով-մարմնով, ազգուրաց, բերնե-բերան, այստեղ-այնտեղ, անց կենալ
 • Գազօջախ, ծայրը ծայրին հասցնել, գնալ-գալ, գլուխ կոնծի, գիշերերգ
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Դասարանական աշխատանք

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը, ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ց։
 • հանդիպակաց, մտացածին, մածուցիկ, խուրձ
 • արցունք, դերձակ, այտուցվել, հունցել
 • լվացք, պախուրց,  խորհրդակցել,  քաղցր
 • հինավուրց, ուրց, տրցակ, ճրագալույց
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Տնային Աշխատանք

1. Առանձնացրո՛ւ այն բառերը, որոնք ժխտական նախածանց ունեն:

Անարվեստ, անդեմ, անդուռ, անիվ, անսիրտ, անահ, անուշ, անմահ, անուն, դժոխք, դժգոհ, դժբախտ, դժնի, դժկամ, ապագա, ապարդյուն, ապերախտ, ապուր, ապաշնորհ, ապուշ, ապտակ, տարի, տկար, տհաճ, տպել, տգեղ, տխուր, չամիչ, չտես, չկամ, չարիք:

2. Փակագծերում տրված տարբերակներից ընդգծի՛ր տվյալ նախադասությանը համապատասխանողը:

 1. Խոսքը (վերաբերում, վերաբերվում) է 5-րդ դարի հայ պատմիչների գործերին:
 2. Դատարանի կողմից (բռնագրավել, բռնագրավվել) էր նրա ամբողջ ունեցվածքը:
 3. Այդ լուրն ընկերոջը հաղորդելու համար Արան հեռախոսով (կապնվեց, կապվեց) նրա հետ:
 4. Նրա հպարտ հոգին (վրդովվել, վրդովել) էր բարեկամի անզգույշ մի խոսքը:
 5. Երիտասարդ ու անվարժ երգչի ձայնը անսովոր դահլիճում անակնկալ (հուզմունքից, հուզմունքով) դողում էր:
 6. Նույնը (վերաբերում, վերաբերվում) է նաև քննարկվող ծրագրին:
 7. Նա շատ բարեկիրթ է և բոլորին էլ հավասար է (վերաբերվում, վերաբերում):
 8. Մի շարք գործարաններ բավականաչափ (տուժել, տուժվել ) են իրենց անփութության և անհեռատեսության պատճառով։
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Նախադասությունները դարձրու անուղղակի

1. Մայր հարցրեց թե որտե՞ղ է պահել կախարդական շղթան:

 

2. Աղվեսն ագռավին խնդրեց, որ երգի, որովհետև շատ լավ է երգում:
3. Արջն աղվեսին ասաց, որ նա աշխարհի ամենասիրունն է:

4. Պապն ասաց, որ նրա իմացած միակ լեզուն հայերենն է:

Եղբայրն ասաց, թե նա շատ լավ էլ խոսում եմ ծառ ու ծաղկի հետ էլ, կենդանիների հետ էլ:
5. Տղան ասաց, որ չգիտի թե նրանք քանի լեզու գիտեն, բայց իմ հայերենը շատ լավ հասկանում են: