Posted in Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Գտիր ամբողջի մասը՝ 
26-ի 1/2-ը =13
Գտիր թիվը, եթե նրա 1/10 -ը հավասար է 5 -ի:
Պատասխան՝ թիվը  2-ն է:
Գտիր թիվը, եթե նրա 4/5 -ը հավասար է 16 -ի:
Պատասխան՝ թիվը 16-ն է:
Հաշվիր՝ 80 -ի 9/20 -րդ մասը՝  360

Առաջադրանք 2.

Գագիկը կարդացել է գրքի 120 էջը, որը կազմում է ամբողջ գրքի 4/7 -րդ մասը:
Հաշվիր, թե քանի՞ էջ կա գրքում:
Պատասխան՝ գրքում կա 210 էջ:

Առաջադրանք 3.

Արտահայտիր չափման ավելի փոքր միավորներով:
Րոպեի 12/20-ը = 36 վայրկյան:
Լրացուցիչ հարց:
 
Գիտես, թե քանի՞ վայրկյան կա 1 րոպեում:
Պատասխան՝ 60

Առաջադրանք 4.

Ճանապարհի երկարությունը 40 կմ է: Ասֆալտապատել են ճանապարհի 3/5 -ը:
Հաշվիր, թե քանի՞ կիլոմետր են ասֆալտապատել:
Պատասխան՝ ասֆալտապատել են 24 կմ:

Առաջադրանք 5.

Երբ տուրիստներն անցան ճանապարհի 3/7-ը, նրանց մնաց անցնելու 56 կմ: Գտիր ամբողջ ճանապարհի երկարությունը:
Պատասխան՝ ամբողջ ճանապարհը 24 կմ է:
Advertisements
Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Առաջադրանք 1.

Կատարիր բաժանումը՝

8/5 : 2 =4/5
9/19 : 9 =1/19
121 : 11/16=11/16
5/11 1=5/11
9/10 3=3/10
40/5 : 4 =10/5
125 : 5/11 =45/11

Առաջադրանք 2.

Մեկ րոպեում Արտակը ձյունից մաքրեց ճանապարհի 1/10 -ը: Գտի՛ր, թե ճանապարհի ո՞ր մասը Արտակը կմաքրի 3 րոպեում: Կոտորակը մի՛ կրճատիր:
Լուծում՝
Պատասխան՝ 3 րոպեում Արտակը կմաքրի ճանապարհի      ?     -րդ մասը:

Առաջադրանք 3.

Կատարեք կոտորակի բաժանում և արդյունքը ստուգեք բազմապատկումով:

24

Առաջադրանք 4.

12/15 x 45/12
7/60 x 4/12
24/15 x 25/ 6
8/10 x 9/25

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Առաջադրանք 1.

1

3/5

Առաջադրանք 2.

Untitled lucac

Առաջադրանք 3.

4

72/16=36/8=18/4=9/2

125/65=25/13

21/81=7/27

66/22=33/11

90/35=18/7

169/39=13/3

78/64=39/32

108/69=36/32=18/16=9/8

225/30=45/6=15/3=5/1

Առաջադրանք 4.

3

80-60=20 կմ/ժ

40:20=2ժ

60*2=120կմ

Պատ.՝120կմ

Առաջադրանք 5.

5

11-7=4կմ/ժ

4:2=2կմ/ժ (Հ.)

11-2=9կմ/ժ (Ն.)

Posted in Մաթեմատիկա

ՄԱԹԵՄ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.

10

8/5+9/35=17/35

14/7+85/7=99/7

4/15+8/15+3/15=15/15

38/93+16/93+105/93=159/93

36/127+9/127=45/127

34/100+116/100=154/100

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 2.

11

Լուծում

  1. 9/16*2+7/16*2=32/16

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 3.

12

13/5+9/5=13-9/5=4/5

9/11-2/11=9-2/11=7/11

63/15-48/15=63-48/15=15/15

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 4.

13

Լուծում

17/3-14/3=3/3

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Ապրիլի 26. 2018թ.

Առաջադրանք 1.

Կոտորակներից ո՞րն է փոքր,  33/100, թե՞ 12/100:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը.
  • 33/100
  • 12/100

Առաջադրանք 2.

Ընտրիր այն կոտորակները, որոնք ընկած են 1/19 -ի և 8/19 -ի միջև:
  • 9/19
  • 4/19
  • 6/19
  • 10/19

Առաջադրանք 3.

Թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով՝

1/12, 1/261, 1/8, 1/9, 1/220, 1/16

1/261, 1/220, 1/161/12, 1/9, 1/8

Առաջադրանք 4.

852

165/193>163/193

5/9<7/9

37/5>8/5

13297/2<13397/2

15/4>6/4

187/56<200/56

Առաջադրանք 5.

фр.JPG
 
Խանութում կա 200 կգ միրգ՝ 2/5-ը սալոր է, մնացած մրգի 3/4-ը տանձ է, իսկ մնացածը՝ նարինջ: Գտի՛ր, թե քանի՞ կգ նարինջ կա:
Լուծում՝
 200:5*2=80կգ (սալոր)
200-80=120կգ (մնացած միրգ)
120:4*3=90կգ (տանձ)
120-90=110 (նարինջ)
 
Պատասխան՝ 110կգ
Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Ապրիլի 25. 2018թ.

Առաջադրանք 1.

Ո՞ր մասն է ավելի փոքր,
1/16, թե՞ 1/29:
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
  • 1/29
  • 1/16

Առաջադրանք 2.

Համեմատի՛ր.

1/5>1/4

1/7<1/9

1/12<1/16

1/28>1/16

Առաջադրանք 3.

Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով.

1/16, 1/143, 1/9, 1/24, 1/142, 1/14

1/9, 1/14, 1/16, 1/24, 1/142, 1/143

Առաջադրանք 4.

8400 լ տարողությամբ երկու ջրավազաններից լցված են առաջինի 1/4 մասը և երկրորդի 1/5 մասը: Ջրավազաններից որում ավելի շատ ջուր կա: Որքա՞ն է նրանցում եղած ջրի քանակների տարբերությունը:

8400:4*1=2100լ ջուր (շատ)
8400:5*1=1680լ ջուր (քիչ)

2100-1680=420լ ջուր

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Վարժություն 1.

1/4+5/6=6/12

1/6+8/15=9/90

9/7+3/14=11/7

8/3+7/12=15/3

17/8+3/6=20/24

1/45+15/72=16/3240

7/18+5/12=12/216

9/50+24/25=33/25

Վարժություն 2.

16/5+8/65=24/65

32/27+5/36=37/972

2/81+34/18=36/1458

15/90+16/72=31/6480

32/121+7/99=39/11979

16/35+11/42=27/1120

11/72+35/108=46/7776

29/56+9/28=38/28

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Բանավոր հաշվարկ: Քննարկումներ:

Առաջադրանք 1.

01

Ա.3/4=3*6/4*6=18/24

1/6=1*4/6*4=4/24

Գ. 8/33=33*44/8*8=1452/64

8/44=8*33/44*33=264/1452

Ե. 9/5=9*10/5*10=90/50

3/10=3*5/10*5=15/50

Է. 16/21=16*35/21*35=560/735

6/35=6*21/35*21=441/735

Առաջադրանք 2.

12

 

 

Առաջադրանք 3.

13

Առաջադրանք 4.

03

 

Գ=85/15                                 Է=625/325                                    Ժա=60/144
Դ=72/108                               Ը=32/80                                        Ժբ=308/1024
Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Ապրիլի 13. 2018թ.

Թեմա՝ Կոտորանկի կրճատում: Ընդհանուր հայտարարի բերելը:

Առաջադրանք 1.

01

Ա.3/4=3*6/4*6=18/24

1/6=1*4/6*4=4/24

Գ. 8/33=33*44/8*8=1452/64

8/44=8*33/44*33=264/1452

Ե. 9/5=9*10/5*10=90/50

3/10=

Առաջադրանք 2.

12

Առաջադրանք 3.

13

Առաջադրանք 4.

03