Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Դասարանական աշխատանք

Փակագծերում տրված բայերը անհրաժեշտ քերականական ձևերով գրի՛ր համապատասխան տեղերում։
1. Մայր մտնող արևի ճառագայթները ոսկևորել են ամեն ինչ, և մի կախարդող տեսարան էին ստեղծել, որով հիանում էին հյուրանոցի պատշգամբները ելած զբոսաշրջիկները։ (հիանալ, ոսկևորել, ստեղծել)
2. Արդեն բացել են պարտեզի ծաղիկները, և հեռվից նայելիս թվում է թե մի նախշուն գորգ ծածկել է պատշգամբի առջև փռված այդ հողակտորը։ (թվալ, ծածկել, բացել)
3. Ցանկապատի հետևում երևաում էր մի տուն. նրա բակում արևածաղիկներ էին աճել ,որոնք, իրենց գեղեցիկ գլուխները բարձր պահած, կարծես ժպտում էին անցորդներին։ (ժպտալ, երևալ, աճել)
Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Տանը

1198. Թիվը հավելուրդով կլորացրեք մինչև հարյուրերորդականները.

ա. 7,8932=7,89                  դ. 0,9999=0,99                            է. 2,3845=2,38

բ. 85,0639=85,06               ե. 65,6788=65,67                        ը. 18,0936=18,09

գ. 0,1111=0,11                  զ. 721,8957=721,89                     թ. 55,6009=55,60

1203. Հաշվել և պատասխանը կլորացնել մինչև տասնորդականները

ա. 0,1*(81,34+6,73)=088,0                   դ. (9,4-8,7)*1,4=09,8

բ. 5,6*(7,4-3,9)=19,6                              ե. (8,5+6,12)*2,3=356,2

գ. (3,4+2,01)*1,1=59,5                           զ. (12,1-5,73)*0,1=017,8

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա

837.

Ա. 0,25:4+15,3:5+12,4:8+0,15:3=4,7225

Բ.96,7:10+0,045:5+140,4:12+1,53:15=21, 481

838.

Ա. 4,912:16+(18,305:7+0,0368:4)=2,9312

Բ. 72,492:12+78,156:36-120,03:15=0,21

Գ. 1,35:2,7+6,02-5,9+0,4:2,5*(4,2-0,075)=1,28

Դ. 4,3-3,5+1,44:3,6+3,6:1,44*(0,1-0,02)=1,4

843. ՓԻՂԸ 0,7 ՏՈՆՆԱՅՈՎ ԾԱՆՐ Է ԳԵՏԱՁԻՈՒՑ: ԻՍԿ ՆՐԱՆՑ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՇԸ 8,3 ՏՈՆՆԱ Է: ՈՐՔԱՆ Է ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐԻ ՔԱՇԸ:

ՊԱՏ.՝ 7,6Տ,
0,7 Տ

844. ՀԱՇՎԵԼ ՀԵՏԻՈՏՆԻ ՇԱՐԺՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԵԹԵ ՆԱ.

Ա. 2,4 ԺԱՄՈՒՄ ԱՆՑԵԼ Է 10,8 ԿՄ=4,5

Բ. 1,8 ԺԱՄՈՒՄ ԱՆՑԵԼ Է 9,9 ԿՄ=5,5

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

ՏԱՍՆՈՐԴԱԿԱՆ ԹՎԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ

03.04.2019 Նիկոլսկի՝

833.

4:0,5=0,8

3:0,2=1,05

2:0,02=1

14:0,07=2

12:0,004=3

10:0,005=2

 

834.

7,6:0,2=3,705                                                   6,3:0,3=2,1

0,64:3,2=0,2                                                      0,49:0,7=0,7

0,01:0,05=0,01                                                  0,004:0,8=0,00005

 

835.

0,21:0,84=0,0205                                   0,19:0,095=0,02

7,05:1,5=                                                 3,76:0,4=0,19

0,19:0,095=0,02                                     25,9:3,7=

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա

2.Կատարել գործողությունները՝

2/3*0.09*0,7=126/3000
2/3 x 0.09=2/3 x 9/100=18/300
18/300 x 0,7=18/300 x 7/10=126/3000

4,5*3/4*2,4=3240/400
4,5 x 3/4=45/10 x 3/4=135/40
135/40 x 2,4=135/40 x 24/10=3240/400

1,875*2/3*3,85=1443750/300000
1,875 x 2/3=1875/1000 x 2/3=3750/3000
3750/3000 x 3,85=3750/3000 x 385/100=1443750/300000

7,13*18,6*1/2=132618/2000
7,13 x 18,6=713/100 x 186/10=132618/1000
132618/1000 x 1/2=132618/2000

1/3*1,3+1,6=51/30
1/3 x 1,3=1/3 x 13/10=13/30
13/30+1,6=13/30+16/10=13+48/30=51/30

13/7-3,6*4,2=-5124/700
13/7-3,6=13/7-36/10=130-252/70=-122/70
-122/70 x 4,2=-122/70 x 42/10=-5124/700

7/6-1,001*0,91=45227/300000
7/6-1,001=7/6-1001/1000=3500-3003/3000=497/3000
497/3000 x 0,91=497/3000 x 91/100=45227/300000

4,52-2,25*1,92=43584/10000
4,52-2,25=452/100-225/100=452-225/100=227/100
227/100 x 1,92=227/100 x 192/100=43584/10000

2,4*2/3=48/30
2,4 x 2/3=24/10 x 2/3=48/30

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա

Գրել տասնորդական կոտորակի տեսքով`
11,33=1133/10
0,988=988/1000
1,324=1324/1000
0,007=7/1000
59,0007=590007/10000
0,4670=4670/10000
45,743=45734/1000
Տասնորդական կոտորակը ներկայացնել դիրքային գրառման տեսքով`
35/100=3/10+5/100=3×1/100+5×1/100
135/100
55/1000
453/10
567/10000=5/100+6/1000+7/10000=5×1/100
45/10

Posted in Մաթեմատիկա, Uncategorized

Մաթեմատիկա