Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Դասարանում

1.Հոլովի՛ր տրված բառերը՝ անկյուն, օր, աղջիկ, այգի։ 

Ուղղ․- անկյուն
Սեռ․ — անկյունի
Տրա․ — անկյունին
Հայց․ — անկյուն


2.Գրի՛ր տրված գոյականների հատկանիշները, տեսակները՝ օդում, ընկերոջը, գյուղից, ճանապարհով։ 

Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Տնային աշխատանք

1. Հարցական դերանվան փոխարեն գրի´ր տրված գոյականները՝ պահանջվածձևով (գործիական հոլովով):

Երեխա, աշակերտներ, ընկերներ, գրականություն, մեքենա, սպորտ:

Տարվել ումո՞վ
Երեխայով, աշակերտով, ընկերով

Հետաքրքրվել ինչո՞վ:
գրականությումբ, մեքենայով, սպորտով։

  1. . Երկինք և մարդ բառերի տրված բառաձևերը տեղադրի´ր հոլովմանաղյուսակում:

Երկնքում, երկնքից, երկինքը(ը), երկնքով, երկնքի(ն), մարդով, մարդու(ն), մարդ(ը), մարդուց:

Ուղղական-երկինքը(ը), մարդ(ը)

Տրական-երկնքին(ն), մարդու(ն)

Բացառական-երկնքից, մարդուց

Գործիական-երկնքով, մարդով

Ներգոյական-երկնքում, մարդու մեջ

  1. Ընկեր, սրճարան գոյականները հոլովի´ր:

Ուղղական- ընկեր(ը), սրճարան

Տրական- ընկերն, սրճարանին

Բացառական-ըներոջից, սրճարանից

Գործիական-ընկերով, սրճարանով

Ներգոյական-սրճարանում

Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Կարդացածների հաշվետվություն

Այս ամիս մենք ունեցել ենք 4 դաս: Այս չորս դասի ընթացքում ես կարադացել եմ «էմիլը Լյոնեբերգայից» բայց ես դա կարդացելեմ 3դաս իսկ 4-րդ դասին ես կարդացի «Սիրո քաղաք Երևան» առաջին հատվածը:

                                       Էմիլը Լյոնեբերգայից

Ես կարդացել եմ «Էմիլը Լյոնեբերգայից»: Գիրքը կազմված է 3 մասից: Ես շուտով առաջին մասը կավարտեմ: Այդ գիրքը շատ հետաքրքիր է: Բոլորն էլ կարող են կարդալ անկախ տարիքից: Օրինակ ես երբ նայեցի նկարը ուրիշ բան հասկացա, իսկ երբ կարդացի ծիծաղում էի: Գիրքը շատ հումորային է: Ես բոլորին խորհուրդ կտայի որպեսզի կարդան բոլոր 3 մասերը:

Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Սիրո քաղաք Երևան

                                              Սիրո քաղաք Երևան

Ես կարդացի «Սիրո քաղաք Երևան» գիրքը : Դա նոր գիրք է մեր գրադարանում, և  ես առաջին ընթերցողն եմ: Գիրքը հեքիաթային է, ներկայացված է հեքիաթի պես: Գրքի առաջին հատվածում պատմում է,  թե ինչպես է Էրեբունին դարձել Երևան:  Մանկական գիրք է, բայց  հետաքրքիր է: Կան հեքիաթներ, որոնց տառերը գրված են մանր, իսկ այս գրքում այդպես չէր, տառատեսակը շատ հարմար էր ընթերցելու համար: Կարդալ կարող են բոլոր դասարանների սովորողները, նաև մեծահասակները։

Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Դասարանում 
1.Փակագծում  տրված բառերը  դի´ր  պահանջվող  թվով:

Սպիտակ արագիլը աշխարհում շատ տարածված թռչուն է:

Հայաստանում շատ է հանդիպում Եղեգնաձորի, Վայքի և Աշոցքի շրջաններում:  Չվող թռչուններ են՝ կտուցով ու ոտքով՝ վառ կարմիր: Բնակվում են զույգերով ու գաղութներովԲույնները տեղադրում են շենքերի տանիքներին, մետաղյա կամ բետոնե բարձր սյուներին և նման այլ տեղերում: մարդիք սիրում են նրանց թռիչքնեի հանգստությունը, թևերիի խոր թափահարում:

  1. Բառակապակցություններիբառերն արտահայտի´ր  բառերով:

Մարդկանց հավաքական ամբողջություն (շատ մարդիկ միասին), աշակերտների ամբողջություն, զինվորներ ամբողջություն-
շատ դեղեր-դեղատուն
ծնողներն ու զավակները միասին-ընտանիք
ուսանողների ամբողջություն-ուսանողություն

  1. Բացատրի´րհոգնակի թվով դրված հավաքական գոյականները և դրանցով նախադասություններ կազմի´ր:

Օրինակ`

Հոտեր- ոչխարների խմբեր:

Ժողովուրդներ-շատ մարդիկ
բանակներ-շատ զորքեր
դասարաններ-դասարաների խմբեր
երամներ-թռչունների խմբեր

Ակցիաների ժամանակ շատ մարդիկ կային:
Պատերազմների ժամանակ շատ զորքեր կային:
Դպրոցում շատ դասարանների խմբեր կային:

Կարդա՛ Գոյական անուն

Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Տնային աշխատանք

1. Յուրաքանչյուր բառի իմաստն արտահայտի՛ր բառակապակցությամբ. գտի՛ր  երկու խմբի բառերի նմանությունն ու տարբերությունը:

Ա.Դասագիրք-Դասերի գիրք

հեռագիր-Հեռվի գիր

արոտավայր-Արոտների վայր

լրագիր-Լուրերի գիր

ծառաբուն-Ծառերի բուն

մրգաջուր- Միրգերի ջուր

մրջնաբույն- Մրջյունների բույն

ծաղկեփունջ-Ծաղիկների փունջ

միջնապատ-Մեջտեղի պատ

Բ.Վիպագիր, մեծատուն, զինակիր, ժամացույց, կողմնացույց, երգահան, քարահատ, պատմագիր, քանդկագործ:

2. Փակագծում տրված բառերը դարձրո´ւ հոգնակի և գրիի´ր կետերի փոխարեն:

Ամերիկացի-(վիճակագիր) պարզել են, որ օրվա ընթացքում ամենաշատը քայլում են անասնապահները ու հողագործները:  Երկրորդ տեղում գյուղական նամակատարներն են: Հաջորդը մատուցողներն ու բուժքույրներ են: Նրանցից  զգալիորեն քիչ են քայլում ոստիկաներ, հետախույզները ու պահակներ: Ամենից քիչ քայլում են նահանգապետերը ու նախարարները:

3. . Տրված գոյականները դարձրո´ւ հոգնակի և տեղադրի´ր նախադասությունների մեջ:

Բոլոր նավապետներն էլ երազում են չբացահայտված կղզիներ գտնել:

Մեզ ասացին, որ բոլոր ժամացույցները հետ են ընկել, ու ոչ մեկը նույն ժամը ցույց չի տալիս:

Ասում են, որ շնաձուկներին արյան հոտն է հրապուրում:

Այդ տարածքում աշխատող կետորսները հետևում էին կետին ու վախենում էին ,թե ևս մեկին այնուամենայնիվ կվնասի:

Ցուցադրվող հրացանները այդ նույն զինագործի որդիներն ու թոռներն էին սարքել:

Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Դասարանում 

1. Համեմատի՛ր Ա և Բ խմբի բառերըՈ՞ր խմբում են առանձին բառեր  գրվածորո՛ւմ  բառաձևեր (փոխված բառեր):

Ա. Գիր, գրական, գրականություն, գրիչ, գրել, գրություն, գրավոր, գիրք:

     Գյուղացի, գյուղական, գյուղակ:

     Երգ, երգել, երգիչ, երգային, երգեցիկ:

Բ. Գիրք, գիրքը, գրքեր, գրքից, գրքով, գրքի, գրքին, գրքերում և այլն:

      Գյուղ, գյուղեր, գյուղից, գյուղում, գյուղերով,գյուղին և այլն:

      Երգել, երգեց, կերգի, պիտի երգես, երգելու եմ, չեն երգի, և այլն:

Բ. խմբի բառերը բառաձև են:

  1. .Փակագծում տրված բառերից և բառակապակցություններից նախադասության մտքին համապատասխանող գոյականներ ստացի՛ր և գրի՛ր կետերի փոխարեն:

Եֆրեմովի «Անդրոմեդի միգամածությունը» ֆանտաստիկական վեպում պատմում է մի խումբ տիեզերգնացների հեռավոր միջաստղային ճանապարհորդության մասին: Նրանց աստղաթիռի արագությունը շատ մոտ է լույսի արագությանը, և ժամանակը երկրայինի համեմատ շատ դանդաղ է շարժվում: Տիեզերագնացները գալակտիկայի ամենահեռավոր շրջաններին  հասնելու … (առաջադրել) ունեն: Պիտի հասնեն այն աստղին, որի…(մոլորել) մեկի վրա, ըստ որոշ ենթադրությունը մեզ նման մարդիկ են բնակվում: Ինչպիսի՜ն կլինի ամբողջ մարդկության ցնծությունը, երբ նրանք վերադառնան ու այլ աշխարհի մարդկանցից ողջույն բերեն:

  1. .Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ ունեն, որ նույն շարքի բառը չունի:

ա) վանք     բ) հարսնացու    գ) Հովհաննես                դ) կապիկ

                                                    Թումանյան

անտառ      տիեզերագնաց     Թբիլիսի                           տեր

գայլ            եղբայր                    Լուսաստղ                     սարսափ  

երեխա      գիտնական            մոլորակ                         կամուրջ

թփուտ       առնետ                   «Ջութակ և սրինգ»        երեխա

  1. Տրված գոյականները երկու խմբի բաժանի´ր:

Մարմին, ,, շարժում, ժամանակ,, ճանապարհ,,  դաշտ,, նյութ, դաշտեր, մշակույթ, ճանապարհներ, ժամանակներ, օրացույց:

Եզակի- Մարմին, շարժում, շարժում, ժամանակ, ճանապարհ, դաշտ

Հոգնակի- Մշակույթներ, նյութեր, մարմիններ, օրացույցներ, շարժումներ, դաշտեր,

Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Տնային աշխատանք
1. Տրված գոյականները դարձրո´ւ հոգնակի և բացատրի´րօրինաչափությունները:

Ա. Ձև-եր, արտ-եր, հարց-եր, սարք-եր, զենք-եր, դեզ-եր, օր-եր:

Բ. Երկիր-ներ, տարի-ներ, գնացք-ներ, նվեր-ներ, վայրկյան-ներ, ուղևոր-ներ:

Գ. Թոռ-թոռներ, դուռ-դռներ, մուկ-մկներ, ձուկ-ձկներ, լեռ-լեռներ, բեռ-բեռներ

Դ.  Աստղ-եր, արկղ-եր, վագր-եր, անգղ-եր, սանր-եր:

 

2.Երկու խմբի գոյականների հոգնակին կազմի´ր և օրինաչափությունը բացահայտի´ր:

Օրինակ`

Դասագիրք- դասագրքեր, վիպագիր- վիպագիրներ:

Ա.Դասագիրք, հեռագիր, արոտավայր, լրագիր, ծառաբուն, մրգաջուր, մրջնաբույն, ծաղկեփունջ, միջնապատ:

Ա.Դասագրքեր, հեռագրեր, արոտավայրեր, լրագրեր, ծառաբներ, մրգաջրեր, մրջնաբներ, ծաղկեփնջեր, միջնապատեր:

Բ.Վիպագիր, մեծատուն, զինակիր, ժամացույց, կողմնացույց, երգահան, քարահատ, պատմագիր, քանդկագործ:

Բ.Վիպագիրներ, մեծատներ, զինակիրներ, ժամացույցներ, կողմնացույցներ, երգահաններ, քարահատներ, պատմագիրներ, քանդկագործներ:

Posted in Հայոց լեզու, Uncategorized

Իսկական ընկերություն

Իմ համար իսկական ընկերությունը դա համարյա նույն անկեղծություն է: Իսկական ընկերները նրանք են ովքեր ուրախ թե տխուր պահերին իրար հետ են լինում և իրար օգնում են: Իսկական ընկերները միշտ ամեն հարցում իրար օգնեն: Եթե քո ընկերը մի բան է արաել, բայց դա առանց հասկանալու է արել իսկական ընկերը պետք է նրան օգնի:
Posted in Հայոց լեզու, Ճամփորդություն, Պատնություն, Uncategorized

Գառնիից ոտքով Հավուց թառ

Այսօր` նոյեմբեի 9-ին ընկեր Ստելլան, ընկեր Տաթևը և ընկեր Հասմիկը  մեզ տարել էին ճամբորդության դեպի` Գառնիից հավուց թառ: Ես շատ լավ օր անցկացրեցի: Ինձ համար այս ճամբորդությունը ամենալավ ճամբորդություներից մեկն էր: Սկզբում մենք գնացինք Գառնու հեթանոսական տաճար և այնտեղ հանդիպեցինք այն երեխաներին ում հետ պետք էր այդ օրը անցկացնեինք: Մենք գնացինք տաճարը մտանք, նկարվեցինք, լսեցինք տաճարի պատմությունը շրջեցինք հաց կերանք և ոտքով շարժվեցինք դեպի Հավուց թառ բարձրացանք մի փոքր դժվարացանք բայց հետո արդեն հեշտացավ: մենք բարձրացանք և մտանք այդ հնավոճ եկեղեցին: Աղոթեցինք մոմ վառեցինք և այտեղ նորից հաց կերանք: Ուտելուց հետո մտանք եկեղեցի ելի մոմ վառեցինք, աղոթք արեցինք, երգեցինք կոմիտաս, նկարվեցինք, լսեցինք պատմությունը: Պատմությունից ես հիշում եմ, որ սկսվելա կառուցվել 11-րդ դարին և կառուցելը ավարտվելա 13-րդ դարին և երկրաշարժի ժամանակ դարձելա կիսաքանդ: Արդեն շարժվեցինք և ելի ու ելի շատ ուրախ տրամով: Հետ վորադառնալիս տղաները մեզ օգնեցին մի փոքրիկ բարձրունք իջնել, որովհետև այն ճիշտա փոքրեր, բայց չեինք կարողանում և մեկս միյուսին օգնելով իջանք: Ես շատ ուրախ եմ, որ կազմակերպեցին այսպիսի ճամբորդություն և ես գնացի: