Posted in Ես կարողանում եմ, Իմ հանգստանալու շաբաթը

Իմ հանգստանալու շաբաթը

Երկուշաբթի քնեցի,

Երեքշաբթի արթնացա,

Չորեքշաբթի մարզվեցի,

Հինգշաբթի կրկին քնեցի,

Ուրբաթ նորից արթնացա,

Շաբաթ գնացի լողի մրցումների ու հաղթեցի,

Կիրակի մի լավ հանգստացա: