Posted in Անհատական ուսումնական պլան, Uncategorized

Անհատական ուսումնական պլան

2019թ.-2020թ.

Ընտրության գործունեություն-բույսերի և կենդանիների խնամք

Մարզական ակումբ-նետաձգություն

Լրացուցիչ կրթյություն դպրոցում-չունեմ

Լրացուցիչ կրթյություն- Նկարչություն

Շուրջտարյա նախագծեր-ֆլեշմոբ, թարգման

Տնային աշխատանք-Բոլորը

Posted in Անհատական ուսումնական պլան, Uncategorized

Անհատական ուսումնական պլան

Ժամատախտակ 
Միջին դպրոցի կայք
Ընտրության գործունեություն — Գորգագործություն
Մարզական ակումբ —վոլեբոլ
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում — ոչ
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս —այո՝ նկարկություն
Շուրջտարյա նախագծեր — ֆլեշմոբներ, թարգմանչական նախագծեր- անում եմ 
Տնային աշխատանք — անում եմ 
Աշխատող-սովորող նախագծին մասնակից- սովորող եմ