Posted in Առանց կարգի, Երկրաչափություն 8

Կրկնողություն

1.Կետից ուղղին տարված թեքը 23 սմ է: Որքա՞ն կարող է լինել այդ կետից այդ ուղղին տարված ուղղահայացի երկարությունը, եթե այն կազմում է 60 աստիճանի անկյուն տրված թեքի հետ:

180-90-60=30°
30° դիմացի էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին։
23։2=11,5
Պատ․՝11,5

2. Տրված է ուղղանկյուն եռանկյուն, որի սուր անկյուններից մեկի մեծությունը 28° է: Որոշիր այդ եռանկյան  անկյունների մեծությունները:

90-28=62°

3. Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյուններից մեկի մեծությունը 59°է: Որոշիր եռանկյան մյուս  անկյունների մեծությունները:
180-59-59=62°
Պատ․՝ 59°;59°;62°

4.Հաշվիր CBA ուղղանկյուն եռանկյան պարագիծը մակերեսը, եթե նրա էջերը 4 և 3 են, իսկ ներքնաձիգը՝ 5:

P=3+4+5=12սմ
S=4×3:2=65. Որոշիր հավասարակողմ եռանկյան կողմը, եթե նրա պարագիծը հավասար է 111-ի:
111:3=37

6. Որոշիր տրված քառակուսու կողմի երկարությունը, եթե նրա մակերեսը 441սմ^2 է: 
21
7. Հավասարասրուն եռանկյան պարագիծը 52 սմ է, իսկ մի կողմը՝ 10 սմ: Գտիր եռանկյան մյուս կողմերը: 
52-10=42
42:2=21
21սմ, 21սմ, 10սմ

8. CAB եռանկյան պարագիծը հավասար է 640 մմ-ի, իսկ կողմերից մեկը՝ 200 մմ-ի: Որոշիր եռանկյան մյուս երկու կողմերը, եթե նրանց տարբերությունը հավասար է 120 մմ-ի:

640-200=440մմ
440-120=320մմ
320:2=160մմ
160+120=380մմ
180+160+200=640մմ
Պատ.՝160մմ, 280մմ, 200մմ

 9. Տրված է՝ ΔABC, AC=CB: Եռանկյան սրունքը 3 անգամ մեծ է հիմքից: ABC եռանկյան պարագիծը հավասար է 280 սմ-ի։ Գտիր եռանկյան կողմերը:
280։7=40
40×3=120
Պատ․՝40սմ, 120սմ, 120սմ


10.Գտիր ուղղանկյան կողմերը, եթե նրա պարագիծը 400սմ, իսկ այդ կողմերի տարբերությունը 40սմ:
400։2=200
200-40=160
160:2=80
80+40=120
Պատ․՝ p=120+120+80+80=400

Posted in Հայոց լեզու 8

Ածական, գործնական աշխատանք

Դո՛ւրս գրել ածականները։

Այս գետի ափին, այս ուռենու տակ
Իմ մանկությունն է անցել երազուն,
Խաղացել է նա գետում այս հստակ,
Ոսկի է փնտրել այս տաք ավազում։
Նա թառել է այս ծառերին դալար,
Երկյուղով մտել այրերը այս մութ
Ու կածաններում այս օձագալար
Թափառել է նա մինչև մայրամուտ։
Եվ իր ծիծաղի ալիքներն է ջինջ
Տվել նա մի օր ջրերին այս խենթ,
Որ ուրախ երգով տարել ամեն ինչ
Ու, սակայն, ոչինչ չեն բերել էլ ետ։

2.Գտնե՛լ այն ածականներըորոնց գերադրական աստիճանը
գույն մասնիկով չի կազմվում։
Բարձր, մեծ, տաքնվազթանկ, լավ, ուժեղ, ազնիվզվարթ, խոշոր, հին,
բարակկոշտուրախ, նոր, քաղցր։

3. Գրե՛լ տրված գոյականներից յուրաքանչյուրին բնորոշող
երեք ածական։
Նկար- գեղեցիկ, արտասովոր, տգեղ
ծաղիկ-հոտավետ, կարմիր, երազանքի
գիրք-հետաքրքիր, մեծ, զարդարված
գորգ-գեղեցիկ, փափուկ, ծանր
երկիր-գույնըզգույն, մեծ, փոքր
Նշվածներից որն է ածական:
Մոխիր
Դողդոջուն
Դողդոջյուն

Հոտավետ
Գեղջուկ
Պատճառ

Սանդուղք
Ժայռափոր
Տնակ

151.Ըստ կազմությանտրված ածականները բաժանի՛ր չորս խմբի:
Ալեծուփ, մեծ, ուժեղ, հոտավետ, հորդառատ, առևտրական, հոդային, ոսկեհուռ, խոշոր, սիրելի, միջմոլորակային, ահեղամռունչ, համեստ, մարդամոտ:

152.Ա խմբի գոյականներից ածականներ ստացի՛ր Բ խմբի ածականակերտ ածանցների միջոցով:

Ա. Տուն, իմաստ, գույն, ոսկի, երկաթ, համ:
Բ. Ան, դժ, յա, ատ, եղեն, եղ:

153.Տրված բայերից ածականներ կազմի՛ր և ընդգծի՛ր  ածականակերտ ածանցները:

Վստահել, համակրել, բացատրել, դյութել, գրավել, հուզել, բարկանալ, վախենալ, ամաչել, պարծենալ:

154.Տրված բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր ածականներով  և ընդգծի՛ր ածականակերտ ածանցները:

Յոթ գյուխ ունեցոդ, երկու երես ունեցող, երկու փող ունեցող, եռանդով օժտված, շատ բուրդ ունեցոդ, գույն ունեցող, թևեր ունեցող, մեծ ուժ ունեցող, երեք տարի (ամ) տևող, տասը տարեկան:

155.Կետերը փոխարինի՛ր ածականակերտ ածանցներով:

…կենդան, …կամ, …խոսկան, հայր.., կիս…, փառ…, վայր…, աղ…., արևել…, երևան…, ընկեր…, կծ…, ազդ…, թրթռ…, հնչ…, շաչ…, խոհ…, դողդոջ…: