Posted in Հայոց լեզու 8

Գործնական աշխատանք, ածական

Խմբավորիր ածականները ըստ առարկայի արտաքին հատկանիշի և ներքին հատկանիշի, ըստ գույների, ըստ մարդու մտավոր և բարոյահոգեկան հատկանիշների:
Ուռուցիկ, կծու, հեզ, խաժ, գանգուր, շվայտ, խելացի, հնազանդ, դեղձան, պարկեշտ, կլոր, գորշ, լաջվարդ, ժանտ, համեստ, լուրթ, ծուռ, թթու, խորամանկ, հարթ, բիրտ, մանր, քաղցր, ծավի, ուղիղ, ծույլ, բիլ, խորդուբորդ, նենգ, ազնիվ, աշխատասեր:

Կազմիր տրված ածականների գերադրական աստիճանը:
Ազնիվ, հին, բարի, նոր, ծանր, զգայուն, սուր, երկար, մեծ, գեղեցիկ, խոշոր:

Ազնիվ֊ամենաազնիվ, ազնվագույն

Հին֊ամենահին, հնագույն

Բարի֊ամենաբարի, ամենից բարի

Նոր֊ ամենանոր, նորագույն

Ծանր֊ամենածանր, ամենից ծանր

Զգայուն֊ ամենազգայուն, ամենից զգայուն

Սուր֊ամենասուր, ամենից սուր

Երկար֊ամենաերկար, ամենից երկար

Մեծ֊ամենամեծ, մեծագույն, ամենից մեծ

Գեղեցիկ֊ ամենագեղեցիկ, ամենից գեղեցիկ

Խոշոր֊ ամենախոշոր, խոշորագույն

Շարքում ընդգծիր համեմատության աստիճան չունեցող որակական ածականները:
Հպարտ, կույր, խեղճ, գեղեցիկ, չար, նենգ, պարկեշտ, արու, բարի, վեհ, ագահ, հղի, վսեմ, համր, պիղծ, ամուրի, խուլ, արդար, ճերմակ:

Տրված արմատներով կազմիր ածանցավոր և բարդ ածականներ:
Արծաթ֊արծաթյա, արծաթագույն
ադամանդ-ադամանդյա, ադամանդակուռ
ծիծաղ-ծիծաղելի, ծիծաղաշարժ
լույս-լուսավոր, լուսերես
սեր-սիրուն, սիրասուն
հոտ-հոտավետ, անհոտ
հուր-հրեղեն, հրակայուն
դառն-դառնագույն, դառնահամ
մազ-շիկամազ,
գույն-գոնեղ, գունազարդ
գութ-անգութ, գթալի, չարագութ, գթասիրտ
իմաստ- անիմաստ, իմաստալից
մարմար-մարմարյա, մարմարամազ

Պալատական, ապստամբ, ավագ, դավաճան, հերոս, հանցագործ, խավար, հսկա, վիրավոր բառերը նախադասությունների մեջ գործածել մի դեպքում, որպես գոյական, մյուս դեպքում` որպես ածական։ ՈՎ, ՈՐ

Այս ուտեստը միայն ուտում են պալատականները։
Պալատական երգիչները հավաքվեցին համերգասրահի դիմաց։

Ամպստամբ զինվորականները կոտրեցին բանտի դռները։
Ավագ եղբայրը փոքրի համար օրինակ է։ ով ՝ ավագը
Դասարանի ավագը երգել չգիտի։ որ ՝ ավագ

Այս հանցագործին կարողացան ձեռբակալել
Խավար գիշերում լսվում է գետի շառաչը։
Խավարի միջով անցնում են զինվորները։
Հսկա մարդիկ վաղենալու տեսք ունեն։
Նա հսկա քարը գլորեց ժայռից։
Վիրավոր զինվորին բերեցին տուն։
վիրավորներին մարտի դաշտից տաան հիվանդանոց

Գրիր տրված բառերի նույնարմատ հականիշ ածականները:
Անխռով-խռովկան
խոտոր-անխոտոր
երերուն-աներեր
տարակուսելի-անտարակուս
արտաքուստ-ներքուստ
անզարդ-զարդարուն
ամոթխած- անամոթ
աղմկոտ֊անաղմուկ
արատավոր֊անարատա
քաղցրահամ֊դառնահամ
ընչատեր-ընչազուրկ
թեթևաբարո-ծանրաբարո