Posted in Պատմություն 20թ․-21թ․
  • Կազմել Հնդկաստանի, Չինաստանի նոր ժամանակների ժամանակագրությունը:
  • Գրավոր համեմատել Հնդկաստանի նոր ժամանակների ավանդական հասարակությունը  ժամանակակից Հնդկաստանի հասարակության հետ, ինչ փոփոխությունների է ենթարկվել:
  • Գրավոր համեմատել Չինաստանի նոր ժամանակների ավանդական հասարակությունը  ժամանակակից Չինաստանի հասարակության հետ, ինչ փոփոխությունների է ենթարկվել:
  • Հայերը Հնդկաստանում նոր ժամանակներում և արդի ժամանակաշրջանում:
  • Հայերը  Չինաստանում նոր ժամանակներում և արդի ժամանակաշրջանում:
  • Աշխարհում առաջին կին դեսպանը.Դիանա Աբգար