Posted in Առանց կարգի, Առաջին ուսումնական շրջան

2019-2020 ՈՒՍՏԱՐԻ, ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆ

Նախագիծ

 4-12-րդ դասարանի սովորողներն  իրենց բլոգներում ամփոփում են հաշվետու շրջանում՝ 2019թ. սեպտեմբեր-դեկտեմբերի՝ գործունեության արդյունքները՝ դեկտեմբերի 9-23-ը  հերթով հրապարակելով՝

 • տեղեկանք ուսումնառության պայմանագրով պարտավորությունների կատարման մասին (կարող է լրացվել googl հարցման ձևաթղթով, հրապարակվել pdf-ով).
  • հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.
   10 Հարգելի
  • ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,

Հանրահաշիվ – 16

Մաթեմաթիկա Բ -0
Քիմիա– 14
Ֆիզիկա-7
հայոց պատմություն-13
հայոց լեզու-31
Անգլերեն-16
Աշխարհագրություն-2
Գրականություն-14
Երկրաչափություն-11
ռուսերեն-5
Կենդանիների և բույսերի խնամք-15
Կենսաբանություն-4

  • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ,
   ոչ հաճախ
  • մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին.- Հավութս թառ, գութանասար
   ուսումնասիրություն-արել եմ
   լուսաբանում- արել եմ
  • մասնակցություն ուսումնական նախագծերի
   նախագծերի թվարկում- 5մինջև7
   անհատական աշխատանքը նախագծում- 2 կամ 3
  • մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին.
   այո
  • մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին.
   այո
  • մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.
   շատերին ներկա եմ եղել:
  • մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման
   Ներկա եմ եղել
  • կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.
   Ունեմ հինգից քիչ խաղտում մյուս տարում կլրացնեմ:
 • անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում.
 • ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) իր առաջադիմության ինքնագնահատում.
 • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իր հարցադրումները, առաջարկությունները.
  Կառաջարկ էի, որ մեր կրթական նախագծի մեջ ավելացն էին ինֆորմատիկա առառական:
 • «Ուսումնական ձմեռ» նախագծով դեկտեմբերի 23-ից հունվարի 7-ը անելիքները՝
  Ամանորի, Սուրբ Ծննդյան անհատական-ընտանեկան նախագիծ
  ընթերցանություն
  ուսումնասիրություն
  ուսումնական այլ աշխատանք
 • ուսումնական երկրորդ շրջանում գործունեության նախագիծ՝
  • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի ստուգատեսներին ներկայացվող նյութեր,
  • Հանրակրթական Դիջիթեք, բնագիտատեխնիկական նախագծերի, մարզական, ազգագրական ստուգատեսների կազմակերպման առաջարկներ.
  • իր ընտրած ճամբարային ջոկատը։
   Հասմիկ Ուզունյան
Posted in Առանց կարգի, Երկրաչափություն
 1. Ձևակերպիր, ո՞ր եռանկյունն է կոչվում հավասարասրուն: Գրիր թեորեմ հավասարասրուն եռանկյան վերաբերյալ:

Հավասարասրուն է կոչվում այն եռանկյունը, որի երկու կողմերը հավասարեն իսկ երրորդ կողմը հիմքն է։

Թեորեմ։ Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին տարված կիսորդը նաև միջնագիծ է և բարձրություն:

 1. Նշիր չորս կետ, որոնցից երեքը գտնվում են մի ուղղի վրա , մյուսը ՝ ոչ :Յուրաքանչյուր երկու կետով տար ուղիղ, քանի՞ ուղիղ ստացվեց:
  երկր ինքնաստուգում 2
  Ստացվեց 4 ուղիղ։
 2. Հաշվիր եռանկյան պարագիծը, եթե նրա կողմերն են՝ 3, 4, 5:
  P=3+4+5
  P=12
 3. Գծել բութ անկյունը և նրա ներքին տիրույթում նշիր M կետը, իսկ արտաքին տիրույթում` D կետը:

Ar. 4

 1. Ո՞րն է կոչվում եռանկյան կիսորդ: Գծիր որևէ եռանկյուն, ցույց տուր բոլոր գագաթներից տարած կիսորդները:

Եռանկյան կիսորդը այն է, որ բոլոր գագաթներից տանում ենք կիսորդներ։

Varch 3

 1. Գրիր երկարության չափման միավորներ՝ մմ, սմ, մ, կմ և այլն։

 2. Գրիր բոլոր կից անկյունների անունները ըստ նկարի:

 

8.OD Ճառագայթը AOB անկյունը տրոհում է երկու անկյան: Գտեք DOB , եթե AOD=44°AOB=79°

79°- 44°=35°
DOB=35°

9.Գտեք երկու ուղղիղների հատումից առաջացած չփռված անկյունները, եթե դրանց երկուսի գումարը է:

 1. Ձևակերպիր եռանկյունների հավասարության հայտանիշները: Ցույց տուր գծագիրը:
Posted in Հայոց լեզու, Առանց կարգի

Դասարանում

1.Հոլովի՛ր տրված բառերը՝ անկյուն, օր, աղջիկ, այգի։ 

Ուղղ․- անկյուն
Սեռ․ — անկյունի
Տրա․ — անկյունին
Հայց․ — անկյուն


2.Գրի՛ր տրված գոյականների հատկանիշները, տեսակները՝ օդում, ընկերոջը, գյուղից, ճանապարհով։ 

Posted in Русский язык, Առանց կարգի
 1. Прочитайте текстНовый год – праздник, отмечаемый многими народами в соответствии с принятым экалендарём, наступающий в момент перехода с последнего дня года в первый день следующего года. Начало года с 1 января было установлено римским правителем Ю́лием Цезарем в 46 году до н. э. Римляне посвятили этот день Я́нусу – богу входов и выходов, дверей и всех начал. Януса изображали с двумя лицами: одно смотрело вперед, а другое – назад. До XV века на Руси новый год наступал 1 марта – с приходом весны по юлианскому календарю. В эти дни славяне украшали вишневые деревья восковыми свечками в честь богов плодородия. В русских деревнях и украинских селах крестьяне клали на новогодний стол перед каждым три головки чеснока, а на середину – двенадцать луковиц, покрытых сеном. Считалось, что это охраняет всех присутствующих от болезней и злых духов.
  С 1700 года по указу Петра I Новый год в России празднуют, как и в других странах Европы, 1 января, причём по юлианскому календарю. Во времена Петра юлианский календарь был ещё принят во многих протестантских государствах Европы, и Россия тогда праздновала Новый год одновременно с ними, но на 11 дней позже, чем в католических странах, где c 1582 г. действовал григорианский календарь. Начиная с 1919 года новогодний праздник в России стали отмечать в соответствии с григорианским календарём. В результате в России появился Старый Новый год – дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Встреча Нового года является очень значимым явлением. Согласно традиции в доме устанавливается Новогодняя ёлка – неотъемлемый атрибут празднования Нового года в России. Ёлку украшают обычно шарами из тонкого стекла и сусального золота, мишурой, декоративными фигурками и гирляндами. В свете рождественских традиций основные цвета украшений – красный (цвет костюма Санты или Деда Мороза), золотистый, серебристый и белый (цвет снега). История украшения деревьев к празднику уходит во времена царствования фараонов. В те времена в Древнем Египте украшали пальмы. Уже в нашу эру в Европе на Рождество стали украшать ель: яблоками, печеньем, зажжёнными свечами. Есть версия, что первую новогоднюю ёлку поставили на площади города Селеста в Эльзасе в 1521 году. Первая ёлочная игрушка – стеклянный шар – появилась в Саксонии в XVI веке. В начале 1830-х годов о моде на рождественскую ёлку ещё говорилось как о «милой немецкой затее» (ведь в Россию обычай отмечать Новый год Пётр I привез из Германии). А в конце этого десятилетия ёлка уже «входит в обыкновение» в домах петербургской знати. Только в домах духовенства и в крестьянской избе ёлка в XIX веке так и не привилась. Дело в том, что прежде это дерево не пользовалось особой симпатией. Символика смерти и связь с «нижним миром», которые приписывались ели в русской традиции, а также обычай ставить ёлки на крышах кабаков вовсе не предвещали тех перемен в отношении к ней, которые произошли в середине XIX века. В процессе усвоения иноземного обычая усваивалось и то значение, которое приписывалось рождественскому дереву на Западе – его связь с темой Рождества. Процесс «христианизации» ёлки проходил в России не столь уж гладко. Он встречал сопротивление со стороны православной церкви. Священнослужители видели в новом празднике «бесовское действо», языческий обычай, ничем не напоминавший рождение Спасителя, да вдобавок – обычай западного происхождения. В 1916 г., во время Первой мировой войны (1914-1918гг.), ёлка была запрещена Священным Синодом как «немецкий обычай». В 1927 г. в ходе начавшейся антирелигиозной кампании Рождество перестает быть официальным праздником, а рождественская ёлка была объявлена «религиозным пережитком». Однако перед наступлением 1936 г. ёлка была вновь разрешена, но уже как новогодняя. Новогодняя ёлка также обозначает праздничное мероприятие – концерт (чаще всего для детей), на котором празднуется Новый год.

2. Как встречают новый год в разных странах мира? Найдите самые интересные и запишите их.

Италия

3. Подберите к данным словам противоположные по смыслу. Составьте словосочетания

Первый, приходить, плодородный, охранять, начинать, значимый, тонкий, милый, запрещать, помнить, антирелигиозный, официальный.

4. Вставьте пропущенные предлоги

Получил свое название … честь кого-то; охраняет всех … болезней и злых духов; было положено начинать год … сентября; украшали деревья … честь богов плодородия; отмечать … соответствии … григорианским календарём; привез … Германии; ставить ёлки … крышах кабаков; не предвещали перемен … отношении … ней; поставили …площади города; связь … темой Рождества; украшение деревьев … празднику; … время Первой мировой войны; … наступлением Нового года; стали проводить праздники … детей … Кремле; сопротивление … стороны православной церкви; говорилось … моде наряжать рождественскую ёлку; класть … новогодний стол … каждым гостем; эта традиция прерывалась … некоторый период времени.

5. Раскройте скобки, используя слова и сочетания слов в нужной форме

1. Новый год – праздник, отмечаемый многими народами в соответствии с принятым календарем. 2. Новый год наступает в момент перехода последний день года и первый день следующего года. 3. Начало года с 1 января было установлено (римский правитель Ю́лий Цезарь). 4. На новый год славяне украшали вишневые деревья (восковые свечи). 5. С 1700 года Новый год в России празднуют 1 января по (юлианский календарь). 6. Во  времена Петра юлианский календарь был ещё принят (многие протестантские государства) Европы. 7. Начиная с 1919 года новогодний праздник в России стали отмечать в соответствии (григорианский календарь). 8. Встреча Нового года является (очень значимое явление). 9. Ёлку украшают обычно шарами (тонкое стекло и сусальное золото, мишура, декоративные фигурки и гирлянды).

6. Составьте предложение, используя слова в нужном порядке и в нужной форме

Обычай, новый, видеть, праздник, в, священнослужители, языческий.
Пальмы, фараоны, во, украшать, в, времена, Древний, царствование, Египт. Восковые, в, украшать, плодородие, вишневые, славяне, деревья, боги, свечки, честь.
Новогодний, устанавливаться, традиция, в, по, ёлка, дом.
В, ёлка, духовенство, не, симпатия, и, в, крестьянский, изба, пользоваться, дом.

7.Выполните упражнение по модели

М о д е л ь: — Ты вчера был занят (или свободен)? — Да, был занят, занимался в библиотеке, потом смотрел телевизор и читал.
С л о в а д л я с п р а в о к: гулять, писать письма, работать на компьютере, играть на компьютере, читать, делать домашнее задание, готовить ужин, разговаривать с друзья- ми, смотреть фильм, ходить в театр, ходить в кино, ходить в музей, ходить в гости, оформ- лять документы, ходить в иностранный отдел, ужинать в ресторане, сдавать экзамен, хо- дить в парикмахерскую, готовиться к семинару, писать реферат, играть в футбол, играть в теннис, играть в шахматы, стирать, гладить, прибирать в комнате, читать по-русски, отдыхать, слушать музыку.

1. — Ты вчера был чем-то занят? — Да, вчера я … . 2. — Что ты делал вчера? Отдыхал? — Нет, вчера я … . 3. — Ты вчера был свободен? — Нет, я … . 4. — Что ты делал после обеда? — После обеда я … . 5. — Что ты делал вчера вечером? — Вчера вечером я … . 6. — Чем ты был занят в субботу? — В эту субботу я … . 7. — Что ты делал в воскресенье? — В это воскресенье я … . 8. — Что ты делал два часа назад? — Два часа назад я … .

Posted in Առանց կարգի, Գրականություն

Իմ ամանորյա փաթեթը

Ամանորյա գրքեր, ստեղծագործություններ, որ կառաջարկեի կարդալ……
10 գիրք ամանորյա հրաշքի մասին
Ամանորյա երգեր, որ կառաջարկեի երգել….
Դինգ դոնգ, տոնածառ ջան տոնածառ, զար զընգըն
Ամանորյա ֆիլմեր, որ կառաջարկեի դիտել….
Один дома

Posted in Русский язык, Առանց կարգի

Италия

Каждый итальянец больше всего ценит еду. Новогодний и рождественский стол наиболее пристально подготавливается. На столе в полуночный ужин обязательно присутствие блюд из чечевицы. По преданию чечевица обеспечивает материальное благосостояние. На праздничном столе также присутствует котекино – это большая острая колбаса и дзампоне – фаршированная свиная нога.
Празднование Нового года постоянно длятся до рассвета. По итальянской традиции, обязательно надо созерцать первый восход солнца.
Есть в Италии еще одна интересная традиция, про которую многие знают – выбрасывать старую мебель, бытовую технику и вообще все старое из окон жилых домов. Таким образом итальянцы избавляются от проблем, которые их настигли в старом году. Это может быть опасно для прохожих. Для них очень важно встретить Новый год в обновленном интерьере и в новых вещах. А маленькие итальянцы ждут подарков от женщины Деда Мороза, хотя и не совсем Снегурочки, которую зовут Ла Бефана.
Posted in English, Առանց կարգի

Grammar 3

 1. How many players are in a handball team?

 2. How much pocket money do you get per week?

 3. How much time is left?

 4. How many sisters does Ella have?

 5. How many coins did you find yesterday?

 6. How much water is in this bottle?

 7. How many crosswords did she solve correctly?

 8. How much milk do they have for breakfast?

 9. How many bikes were stolen last year?

 10. How much coffee do your parents drink per day?

Posted in English, Առանց կարգի

Grammar 2

 1. go → wentgone
 2. say → saidsaid
 3. do → diddone
 4. come → camecome
 5. have → hadhad
 6. stand → stoodstood
 7. make → mademade
 8. buy → boughtbought
 9. sit → satsat
 10. swim → swamswum
 11. speak → spokespoken
 12. see → saw → seen
 13. write → wrotewritten
 14. sing → sangsung
 15. run → ranrun