Posted in English, Առանց կարգի

About my mom’s job

Mother worked as a teacher in the kindergarten “Mkhitar Sebastatsi”. My mother was very excited about her work, she always came home and told. My mother worked with 2-4 year olds.There were times when my mother went to bed late in the evening to prepare materials for the children.

My mother is not working now because my brother was born. My brother will be 9 months old soon.When my brother turns 2, my mother will happily attend work with my brother.

Posted in Աշխարագրություն, Առանց կարգի

Ռասա

1․ Ի՞նչ է ռասան։Ի՞նչ հատկանիշներով են տարբերվում։

Ռասան դա պատմականորեն կազմավորված և ընդհանուր ժառանգական հատկանիշներով ծագման միասնականություն արտահայտող մարդկանց արեալային խումբ։ Ելնելով մոնոգենիզմի սկզբունքից, արդի մարդաբանությունը գտնում է, որ բոլոր ռասաները առաջացել են նույն տեսակի բրածո մարդակերպից։ Հետևաբար անհիմն են մարդակերպ կապիկների տարբեր ցեղերից ռասաների առաջացման տեսակետները։

2․ Որոշե՜լ նկարում պատկերված ռասան, և նկարագրե՜լ բնորոշ հատկանիշները։

Снимок.PNG_________________________

Снимок.PNG____________________________________

Снимок.PNG____________________________________

Снимок.PNG____________________________________

3․ Ի՞նչ է ազգը։ Թվարկե՜լ  և ուրվագծային քարտեզի վրա նշել միազգ  և բազմազգ երկրներ։

World_map_blank.png

4․ Ուրվագծային քարտեզի վրա գունային երանգով նշե՜լ համաշխարհային լեզուների տարածման շրջանները։

World_map_blank.png

5․ Նշե՜լ ուվագծային քարտեզի վրա  համաշխարհային կրոններն ու դրանց տարածման շրջանները։

World_map_blank.png

Posted in Ֆիզիկա, Առանց կարգի

Վ. Ի. Լուկաշիկ

Վ. Ի. Լուկաշիկ

Վարժ. 114.

V1=7.9 կմ/վ
V2=11.2 կմ/վ
V3=16.7 կմ/վ
——————————

V(կմ/ժ:մ/վ) -?

V1=7.9 կմ/վ=7.9 1000մ =79000 մ
վ                     վ

V1=7.9 կմ =7.9 կմ =7.9 կմ
վ            վ           1   ժ=7.9 x 3600 կմ
                                      3600                        ժ

Posted in Առանց կարգի, Երկրաչափություն

Պարապմունք 17.

Հարցերի քննարկում:

Թեմա՝  Ուղղին ուղղահայաց

Տեսական նյութ

Դիտարկենք a ուղիղը և նրա վրա չգտնվող A կետը: A կետը և a ուղղի H կետը միացնենք հատվածով: Եթե a և AH ուղիղները փոխուղղահայաց են, ապա AH հատվածը կոչվում է A կետից a ուղղին տարված ուղղահայաց: H կետը կոչվում է ուղղահայացի հիմք:

Գրում են այսպես՝ AHa:

Թեորեմ  Ուղղի վրա չգտնվող կետից այդ ուղղին կարելի է տանել ուղղահայաց, ընդ որում՝ միայն մեկը:

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Գծեք a ուղիղ և նրա տարբեր կողմերում նշեք A և B կետեր: Այդ կետերից տարեք a ուղղին ուղղահայացներ:

ուղահայացներ

2) Հետաքրքրաշարժ խնդիրներ

1) Ո՞ր հատվածի երկարությունն է հավասար 9-ի

Լրացուցիչ(տանը)

3) A և C կետերը գտնվում են a ուղղի միևնույն կողմում: a ուղղին  տարված AB և CD ուղղահայացները հավասար են:Ապացուցել, որ 

ա) եռ.ABD=եռ.CDB:

 4) Գծիր ABC  եռանկյուն, բոլոր գագաթներից գծիր այդ գագաթներին  հանդիպակաց կողմն ընդգրկող ուղիների ուղղահայացները:

5)Եռանկյան երկու կողմերը 10սմ են, իսկ երրորդ կողմը՝ 2սմ -ով ավել է այդ կողմերից: Գտիր եռանկյան պարագիծը:

6)Երկու հատվող ուղիներից առաջացած մի անկյունը 90աստիճան է, գտիր մնացած անկյունները:

ուղահայաց ուղիներ

Posted in Հայոց լեզու, Առանց կարգի

Դասարանում 
1.Փակագծում  տրված բառերը  դի´ր  պահանջվող  թվով:

Սպիտակ արագիլը աշխարհում շատ տարածված թռչուն է:

Հայաստանում շատ է հանդիպում Եղեգնաձորի, Վայքի և Աշոցքի շրջաններում:  Չվող թռչուններ են՝ կտուցով ու ոտքով՝ վառ կարմիր: Բնակվում են զույգերով ու գաղութներովԲույնները տեղադրում են շենքերի տանիքներին, մետաղյա կամ բետոնե բարձր սյուներին և նման այլ տեղերում: մարդիք սիրում են նրանց թռիչքնեի հանգստությունը, թևերիի խոր թափահարում:

  1. Բառակապակցություններիբառերն արտահայտի´ր  բառերով:

Մարդկանց հավաքական ամբողջություն (շատ մարդիկ միասին), աշակերտների ամբողջություն, զինվորներ ամբողջություն-
շատ դեղեր-դեղատուն
ծնողներն ու զավակները միասին-ընտանիք
ուսանողների ամբողջություն-ուսանողություն

  1. Բացատրի´րհոգնակի թվով դրված հավաքական գոյականները և դրանցով նախադասություններ կազմի´ր:

Օրինակ`

Հոտեր- ոչխարների խմբեր:

Ժողովուրդներ-շատ մարդիկ
բանակներ-շատ զորքեր
դասարաններ-դասարաների խմբեր
երամներ-թռչունների խմբեր

Ակցիաների ժամանակ շատ մարդիկ կային:
Պատերազմների ժամանակ շատ զորքեր կային:
Դպրոցում շատ դասարանների խմբեր կային:

Կարդա՛ Գոյական անուն

Posted in Հայոց լեզու, Առանց կարգի

Տնային աշխատանք

1. Յուրաքանչյուր բառի իմաստն արտահայտի՛ր բառակապակցությամբ. գտի՛ր  երկու խմբի բառերի նմանությունն ու տարբերությունը:

Ա.Դասագիրք-Դասերի գիրք

հեռագիր-Հեռվի գիր

արոտավայր-Արոտների վայր

լրագիր-Լուրերի գիր

ծառաբուն-Ծառերի բուն

մրգաջուր- Միրգերի ջուր

մրջնաբույն- Մրջյունների բույն

ծաղկեփունջ-Ծաղիկների փունջ

միջնապատ-Մեջտեղի պատ

Բ.Վիպագիր, մեծատուն, զինակիր, ժամացույց, կողմնացույց, երգահան, քարահատ, պատմագիր, քանդկագործ:

2. Փակագծում տրված բառերը դարձրո´ւ հոգնակի և գրիի´ր կետերի փոխարեն:

Ամերիկացի-(վիճակագիր) պարզել են, որ օրվա ընթացքում ամենաշատը քայլում են անասնապահները ու հողագործները:  Երկրորդ տեղում գյուղական նամակատարներն են: Հաջորդը մատուցողներն ու բուժքույրներ են: Նրանցից  զգալիորեն քիչ են քայլում ոստիկաներ, հետախույզները ու պահակներ: Ամենից քիչ քայլում են նահանգապետերը ու նախարարները:

3. . Տրված գոյականները դարձրո´ւ հոգնակի և տեղադրի´ր նախադասությունների մեջ:

Բոլոր նավապետներն էլ երազում են չբացահայտված կղզիներ գտնել:

Մեզ ասացին, որ բոլոր ժամացույցները հետ են ընկել, ու ոչ մեկը նույն ժամը ցույց չի տալիս:

Ասում են, որ շնաձուկներին արյան հոտն է հրապուրում:

Այդ տարածքում աշխատող կետորսները հետևում էին կետին ու վախենում էին ,թե ևս մեկին այնուամենայնիվ կվնասի:

Ցուցադրվող հրացանները այդ նույն զինագործի որդիներն ու թոռներն էին սարքել:

Posted in Առանց կարգի, Կենդանիների և բույսերի խնամք

Հիդրոպոնիկայի դաս քոլեջում

Այսօր ընտրության ժամին գնացել էինք Քոլեջում: Կատարում էինք «Հիդրոպոնիկայի բաց դաս»: Այնտեց մեզ տիկին Շողիկը ծանոթացրեց իր ջերմոցի հետ: Մենք այնտեղ տեսանք՝ հազարաթերթիկներ, լոլիկներ՝ կանաչ և կարմիր տեսակի, ելակներ, չիլի պղպեղ, չիլի լոլիկ:
Տիկին Շողիկըմեղ թույլ տվեց, որ մենք ելակ տնկենք:

Տնկելու եղանակ՝
Սկզբում
Վերցնում ենք ելակի ծիլը

Posted in Առանց կարգի, Գրականություն

Պառավ ձին: Լև Տոլստոյ

Պառավ ձին: Լև Տոլստոյ

Իմ կարծիքով, այս պատմվածքի ասելիքը այն էր, որ եթե չես կարողանում պետք չէ այդքան ցավեցնել: Կապ չունի, որ դա ձի էր: Բոլոր կենդանիներնել են ցավ զգում: Բայց եթե քո եղբայրը կամ քույրիկը քեզանից շատ առավելություն, ունի ուրեմն դու չպետք է նախանձես: Ես մտածում եմ պետք չէ եսասեր լինել և պետք է անելուց առաջ մտածել, այլ ոչ թե անել հետո զղճալ:

Posted in Քիմիա, Առանց կարգի

Գործնական աշխատանք`սպիրտի թորումը,ձեթի և ջրի խառնուրդների բաժանումը բաժանիչ ձագարի միջոցով:

Գործնական աշխատանք՝

Թորում`Սպիրտի  ջրային  լուծույթի  թորումը

  Սարքավորումներ` Կլորատակ  կոլբ, քիմիական  սառնարան, ընդունիչ  կոլբ,սպիրտայրոց

Ազդանյութեր`սպիրտ, ջուր

Այս  եղանակով  կարելի  է  բաժանել  տարբեր  եռման  ջերմաստիճան  ունեցող  համասեռ  խառնուրդներ: Կլորատակ  կոլբի, հաճախ  էլայսպես  կոչված  Վյուրցի կոլբի  մեջ  լցնել  թորվող  հեղուկը, ընդ  որում` հեղուկի  ծավալը  չպետք  է  գերազանցի  կոլբի  ծավալի  ²/3ը, այսպես`հեղուկը  դուրս  կշարժվի: Կոլբը  միացվում  է  սառնարանին, թեք  խողովակն  իջեցվում  է  ընդունիչ  կոլբի  մեջ: Թորվող  հեղուկով  կոլբի  ներսի  ջերմաստիճանին  հետևում  են  կոլբի  բերանին  խցանով  ամրացված  ջերմաչափի  միջոցով:

Ձեթի  և  ջրի  անհամասեռ  խառնուրդի  բաժանումը  բաժանիչ  ձագարով

Սարքավորումներ` բաժանիչ  ձագար, բաժակ   

Ազդանյութեր` բուսական  յուղը , ջուր

Խառնուրդը  լցնում  ենք  բաժանիչ  ձագարի  մեջթեթև  հեղուկը`բուսական  յուղը  բարձրանում  է  վերև: Բաժանիչ  ձագարի  տակ  բաժակ  ենք  ու  փականը  բացում: Ծանր  հեղուկը` բուսական  յուղը  բաժակի  մեջ  է  լցվում  և, բաժանման  սահմանըփականի  անցքին  հասնելիս` փականը  փակում  ենք:

                                                                                         

Posted in Русский язык, Առանց կարգի

СТАРШИЕ И МЛАДШИЕ

  1. Ответьте на вопросы

Есть ли у ваших родителей братья и сёстры?

У моих родителей, есть только сестры.

Дружат ли они друг с другом?

Они друг с другом.

Кого русские  называют дядей и тётей?
дядей-брат матери
тётей-сестра отца.

У вас есть дяди и тёти? Как их зовут?
Дяди нет, тети да
Тетя Лиана, Нона и Татев.

Дружите ли вы со своими двоюродными братьями и сёстрами?
Да, я общаюсь со своей сестрой и очень их люблю.

2. Прочитайте текст и озаглавьте его

Ох, уж эти старшие братья и сёстры! Они задирают нос, потому что им всё разрешают. Они, например, могут попозже лечь спать, могут пойти в кино без родителей. Счастливчики, в общем!  Ох, уж эти младшие, – думают  старшие. –  Пристают, мешают, жалуются маме. А мама, конечно, говорит: “Они маленькие. Уступи им”. Ох, уж эти маленькие! Ты кто – старший или младший?
Как ты относишься к брату или сестре? Я – младшая сестра. Когда мне  было 8 лет, это было ужасно. Потому что: – каждый день мой старший брат щёлкал меня пó носу .Это у него  была  такая привычка; – у него был велосипед. Спортивный. Он говорил мне: “Почисть колёса, покатаю. Долго”. Я чистила. Сашка один раз катал меня вокруг дома, потом сам уезжал кататься на улицу; – он очень любил сладкое. Конфеты, пирожные. Он ел свои , потом говорил мне: “Смотри, что это там в окне? Пожар!” Я бежала к окну, а он смеялся и съедал мою конфету.
Вот что я вспоминала, когда решила написать рассказ о старших и младших. Но потом я вдруг подумала: а что Сашка будет вспоминать обо мне? Что бы он мог рассказать? И вот что получилось: – я без конца на него жаловалась всем: маме, бабушке, соседям. И все меня жалели, а его ругали и говорили: “Не стыдно тебе, дураку большому?”; – я его дразнила разными обидными словами; – я его под столом толкала ногой, когда мы обедали. А сама спокойно ела суп. Он вскакивал, кричал: “Смотрите, что она делает!” “Она ест суп”, – говорила мама. В общем, я была не сахар!  Я решила вспоминать дальше. О хорошем, а не о плохом. О хорошем, что мне сделал брат. Он рисовал мне смешные картинки, когда я болела. Он водил меня в кино. Он подарил мне книжку, правда, надписал её “Поросёнку в день рождения”. И всё же …
Зачем я это вспомнила и написала? А вот зачем: я теперь точно знаю, что надо быть друг с другом подобрее.  Надо уступать друг другу. И это нужно начать прямо сейчас. Почему я хотела всё это вам сказать? Потому что сегодня я иду в гости к Саше, то есть к Александру Николаевичу! Мы с ним большие друзья. Брат и сестра должны быть друзьями. Жаль только, что я это поняла не в восемь лет, а намного позже.

Напишите о своих отношениях с братом или сестрой.

3. Напишите по образцу

Хорошо – лучше; плохо –хужа;  много – болше ;  мало – меише ; поздно – поже ; часто  – число ; громко – громце; тихо  – …  .

4.  Согласны  или нет ?

Старшие и младшие дети не любят друг друга.
Я не согласен, все должны любить друг друга.

Старшие всегда обижают младших.
Не всегда, но они оскорбляют.

Младшие никогда не обижают старших.
Я согласен, что вы не должны оскорблять тех, кто старше вас.

Родители всегда сердятся на старших детей.
Иногда приходится злиться.

Старшие и младшие дети всегда дружат.
Да, я согласен, все должны любить друг друга.

5. Грамматический материал

5 . Выпишите слова в два столбика: с о в корне, с а в корне.

Загорелый, пловец, растворимый, наклониться, плавать, поклон, заря,  загар, подгореть, пловчиха, творчество, склонение, плавательный, творительный, кланяться, загореть, пловцы, сгореть, загореться, плавание, обгореть, наклон.

заря-загореть-загорелый-загореться-сгореть обгореть | загар
пловцы-пловец-пловчиха | плавать-плавание-плавание
растворимый-творчество-творительный |
наклон-склонение -поклон | кланяться
.

9.Выпишите в один столбик слова и словосочетания с -гар-, а в другую — с -гор-. Расставьте ударения.
Гoрючее вещество, угарный газ, обгорелый пень, горячий пирог, горевая дорожка, догоревший костер, загорелый спортсмен, бронзовый загар, огорок свечи, пахнет горью, горячее время, загарать на берегу, выгареть на солнце, горячка, не гарячись, газовая горелка, уг..р, подгоревшее молоко, разгарающийся день, перегоревший провод.
Отметьте слова с корнем -гор-, употребленные в переносном значении.
Гoрючее, обгорелый, горячий, горевая, догоревший, огорок, горью, горячее, горячка, горелка, подгоревшее, перегоревшийугарный, загорелый, загар, загарать, выгареть, гарячись, разгарающийся,