Posted in Պատնություն, Առանց կարգի

Տարեվերջյան Ամփոփում

1. Հայկական լեռնաշխարհը հայերի հայրենիք: «Հայրենիք» հասկացությունը: Հայկական լեռնաշխարհի դիրքն ու սահմաններ

Դա այն տարածքն է, որտեղ նա դարեր շարունակ ապրում էր և կարուցում իր պատմությունը, ստեղծում մշակութային արժեքներ: Այն ժամանակներում մարդիկ ապրում էին այն վայրերում, որտեղ եղել են կյանքի համար լավ պայմաններ:

10. Հայոց թագավորությունները Ք.ա. III դարում: Հայաստանը Ք.ա. IV դարի վերջին: ՀայկակQi ան թագավորությունները և Սելևկյան տերությունը Ք.ա. III դ.: 11. 1. Արտաշես I-ի բարենորոգումները: Վարչական և ռազմական բարեփոխումները: Արտաշես I-ի մյուս բարեփոխումները: Արտաշատ մայրաքաղաքի հիմնադրումը:

Երբ Ալեքսանդրը մահացավ աշխարհակալությունը բաժանվեց մի քանի մասի: Դիոդորոս Սիկիլիացու համաձայն, մակեդոնացիները 4-րդ դարի վերջին գրավում են Կապոդովիկիան: Թագավորի որդուն հաջողվում է վերականգնվել հայկական գահին:

12. Տիգրան II-ի գահակալումը: Մեծ Հայքի ամբողջականության վերականգնումը: Տիգրան II-ի գահակալումը: Ծոփքի վերամիավորումը:  Տիգրան II Մեծի տերության ստեղծումը: Հայկական աշխարհակալության ընդլայնումը: Հայ-պոնտական դաշինքը և Կապադովկիայի նվաճումը: Հայ-պարթևական պատերազմը: Սելևկյան պետության միացումը:

Հայաստանը Արտաշես I-ի հաջորդների օրոք: Արտաշես I-ից հետո Մեծ Հայքում իշխեց նրա ավագ որդի Արտավազդ I-ը (Ք. ա. մոտ 160-115 թթ.): Նրա իշխանության վերջին շրջանի մասին հայտնի է մի իրադարձություն: Հարևան պետություն Պարթևստանի և Մեծ Հայքի միջև տեղի է ունենում պատերազմ, որն ավարտվում է հայերի պարտությամբ