Posted in English

Collaborative project/Թարգմանություններ / translations

Մեծագույն իմաստնություն… The greatest wisdom …

Առակ նեղվածության մասին… About Parable Sting …

Ինչո՞ւ են մարդիկ գոռում… Why are people screaming…

Ինչ պատվիրում ես, այն էլ ստանում  ես… Whatever you order, you get it …

Յուրաքանչյոր մարդ ինչ–որ մեկի խնդրի լուծումն է Everyone is the solution to someone’s problem

Ընկերների մասին About friends

CLASSWORK

ՍԻՐՈ ՄԱՍԻՆ About love