Posted in Տրամաբանություն

Տրամաբանություն Ամփոփում

Այս շաբաթ ամփոփում ենք մեր ուսումնական տարին։

6,7 – րդ դասարանցիներ, ձեր տարվա աշխատանքները ամփոփում եք հաշվետվության տեսքով։  Հաշվետվության մեջ ներառեք հետևյալ հարցերի պատասխանները․

  • Ի՞նչ տվեց ինձ «Մաթեմատիկա առանց բանաձևի» առարկան,կենդանիների մասին և այլ թեմաներով խնդիրներ կազմելիս ես ի՞նչ սովորեցի և ի՞նչ դժվարություններ ունեցա,

Ես կազմել եմ շատ տարբեր խնդիրներ կենդանիների և առարկաների մասին ։ Ես չեմ հանդիպել դժվարություններ։

  • իմ դասընկերների կազմած խնդիրները խմբագրելիս ի՞նչ սովորեցի մաթեմատիկայի և մաթեմատիկայի ու հայոց լեզվի առնչության մասին,

Ես դասընկերներիս կազմած խնդիրները խմբագրելով սովորեցի, որ մաթեմատիկան և հայոց լեզուն իրար հետ կապ ունեն։ Օրինակ՝ եթե ուզենաս կազմել խնդիր պետք է կարողանաս քո մտքերը գեղեցիկ շարադրել, որպիզի խնդիրը լինի ավելի գեղեցիկ և բոլորը կարողանան լուծել։

  • իմ դասընկերների կազմած խնդիրները լուծելիս ի՞նչ սովորեցի և ի՞նչ առաջրակություններ կանեի իմ դասընկերներին,
  • ինչպե՞ս մարզվեց իմ տրամաբանությունը,
  • Իմ տրամաբանությունը ավելի զարգացավ մաթեմատիկա առանց բանաձևի շնորհիվ
  •  ի՞նչ առաջարկություններ ունեմ։

Ես առաջարկում եմ, որ մեր դասերը լինեն բացօդյա և լինեն ավելի շատ խաղեր։

Posted in Առանց կարգի

Вдова и пасынок ԱՅՐԻ ԿԻՆԸ ԵՎ ԽՈՐԹ ՈՐԴԻՆ

Մի այրի կին ուներ մի կով, և նրա խորթ որդին ուներ մի էշ։ Եվ խորթ որդին գողանում էր կովի կերը (солому) տալիս էշին: Եվ այրի կինն աստծուն աղաչեց, որ աստված էշին մեռցնի։ Բայց կովը մեռավ, և այրին լաց եղավ և ասաց.

– Ո՛վ աստված, մի՛թե չկարեցար էշը կովից տարբերել:

У одной вдовы была корова, и у его иностранец сын была одной осел. У иностранец сын он ворует коровье солому дать осел. У Вдова он молился Богу, что Бог осел он убьет: