Posted in Պատնություն, Uncategorized

Տարեվերջյան Ամփոփում

1. Հայկական լեռնաշխարհը հայերի հայրենիք: «Հայրենիք» հասկացությունը: Հայկական լեռնաշխարհի դիրքն ու սահմաններ

Դա այն տարածքն է, որտեղ նա դարեր շարունակ ապրում էր և կարուցում իր պատմությունը, ստեղծում մշակութային արժեքներ: Այն ժամանակներում մարդիկ ապրում էին այն վայրերում, որտեղ եղել են կյանքի համար լավ պայմաններ:

10. Հայոց թագավորությունները Ք.ա. III դարում: Հայաստանը Ք.ա. IV դարի վերջին: ՀայկակQi ան թագավորությունները և Սելևկյան տերությունը Ք.ա. III դ.: 11. 1. Արտաշես I-ի բարենորոգումները: Վարչական և ռազմական բարեփոխումները: Արտաշես I-ի մյուս բարեփոխումները: Արտաշատ մայրաքաղաքի հիմնադրումը:

Երբ Ալեքսանդրը մահացավ աշխարհակալությունը բաժանվեց մի քանի մասի: Դիոդորոս Սիկիլիացու համաձայն, մակեդոնացիները 4-րդ դարի վերջին գրավում են Կապոդովիկիան: Թագավորի որդուն հաջողվում է վերականգնվել հայկական գահին:

12. Տիգրան II-ի գահակալումը: Մեծ Հայքի ամբողջականության վերականգնումը: Տիգրան II-ի գահակալումը: Ծոփքի վերամիավորումը:  Տիգրան II Մեծի տերության ստեղծումը: Հայկական աշխարհակալության ընդլայնումը: Հայ-պոնտական դաշինքը և Կապադովկիայի նվաճումը: Հայ-պարթևական պատերազմը: Սելևկյան պետության միացումը:

Հայաստանը Արտաշես I-ի հաջորդների օրոք: Արտաշես I-ից հետո Մեծ Հայքում իշխեց նրա ավագ որդի Արտավազդ I-ը (Ք. ա. մոտ 160-115 թթ.): Նրա իշխանության վերջին շրջանի մասին հայտնի է մի իրադարձություն: Հարևան պետություն Պարթևստանի և Մեծ Հայքի միջև տեղի է ունենում պատերազմ, որն ավարտվում է հայերի պարտությամբ

Advertisements
Posted in English

Collaborative project/Թարգմանություններ / translations

Մեծագույն իմաստնություն… The greatest wisdom …

Առակ նեղվածության մասին… About Parable Sting …

Ինչո՞ւ են մարդիկ գոռում… Why are people screaming…

Ինչ պատվիրում ես, այն էլ ստանում  ես… Whatever you order, you get it …

Յուրաքանչյոր մարդ ինչ–որ մեկի խնդրի լուծումն է Everyone is the solution to someone’s problem

Ընկերների մասին About friends

CLASSWORK

ՍԻՐՈ ՄԱՍԻՆ About love

 

Posted in Տրամաբանություն

Տրամաբանություն Ամփոփում

Այս շաբաթ ամփոփում ենք մեր ուսումնական տարին։

6,7 – րդ դասարանցիներ, ձեր տարվա աշխատանքները ամփոփում եք հաշվետվության տեսքով։  Հաշվետվության մեջ ներառեք հետևյալ հարցերի պատասխանները․

  • Ի՞նչ տվեց ինձ «Մաթեմատիկա առանց բանաձևի» առարկան,կենդանիների մասին և այլ թեմաներով խնդիրներ կազմելիս ես ի՞նչ սովորեցի և ի՞նչ դժվարություններ ունեցա,

Ես կազմել եմ շատ տարբեր խնդիրներ կենդանիների և առարկաների մասին ։ Ես չեմ հանդիպել դժվարություններ։

  • իմ դասընկերների կազմած խնդիրները խմբագրելիս ի՞նչ սովորեցի մաթեմատիկայի և մաթեմատիկայի ու հայոց լեզվի առնչության մասին,

Ես դասընկերներիս կազմած խնդիրները խմբագրելով սովորեցի, որ մաթեմատիկան և հայոց լեզուն իրար հետ կապ ունեն։ Օրինակ՝ եթե ուզենաս կազմել խնդիր պետք է կարողանաս քո մտքերը գեղեցիկ շարադրել, որպիզի խնդիրը լինի ավելի գեղեցիկ և բոլորը կարողանան լուծել։

  • իմ դասընկերների կազմած խնդիրները լուծելիս ի՞նչ սովորեցի և ի՞նչ առաջրակություններ կանեի իմ դասընկերներին,
  • ինչպե՞ս մարզվեց իմ տրամաբանությունը,
  • Իմ տրամաբանությունը ավելի զարգացավ մաթեմատիկա առանց բանաձևի շնորհիվ
  •  ի՞նչ առաջարկություններ ունեմ։

Ես առաջարկում եմ, որ մեր դասերը լինեն բացօդյա և լինեն ավելի շատ խաղեր։

Posted in Uncategorized

Вдова и пасынок ԱՅՐԻ ԿԻՆԸ ԵՎ ԽՈՐԹ ՈՐԴԻՆ

Մի այրի կին ուներ մի կով, և նրա խորթ որդին ուներ մի էշ։ Եվ խորթ որդին գողանում էր կովի կերը (солому) տալիս էշին: Եվ այրի կինն աստծուն աղաչեց, որ աստված էշին մեռցնի։ Բայց կովը մեռավ, և այրին լաց եղավ և ասաց.

– Ո՛վ աստված, մի՛թե չկարեցար էշը կովից տարբերել:

У одной вдовы была корова, и у его иностранец сын была одной осел. У иностранец сын он ворует коровье солому дать осел. У Вдова он молился Богу, что Бог осел он убьет:

Posted in Բնագիտություն, Uncategorized

Վարդերի բազմացման եղանակները

Մի քանի շաբաթ առաջ մենք մեր դասարանով բաժանվել էինք երեք խմբի։ Ամեն մի խումբ մի փորձ էր անում վարդի ցողի հետ։ Ցողունը կարող է արմատակալել տարբեր եղանակներով։ Ամեն խումբ ստուգում էր արմատակալման այն տարբերակը, որ գտել էր համացանցից։ Այդ օրվանից անցել է մոտ երեք շաբաթ, ցողուններն արդեն փոքրիկ արմատներ են տվել։

20180924_100126 (1)
20180924_100247
20180924_100916
20180924_100920 (1)
20180924_103049
20180924_104234
20180924_104236
20180924_104240
20180924_104306
20180924_104411
20181003_122448
20181003_122450
20180926_105101
20181003_122419
20181003_122414
Posted in Մայրենի, Uncategorized

Տնային աշխատանք

Գրի՛ր շարադրություն ,,Ուզում եմ ասել,, կամ ,,Ինչ կուզեի ասել,, վերնագրով:

  1. Կետերը փոխարինի՛ր տրված դերանուններով՝ հարցական նշանով, կամ առանց դրա:

Ինչ, ուր, որքան, երբ:

Երբ ցանկանաս, արի՛, իմ դուռը միշտ բաց է քո առաջ:

Երբ կանչեցիր, որ չեկա:

Ուր է տանում այս քարքարոտ ու անհրապույր ճանապարհը:

Ուր տանես, կգամ քեզ հետ:

Ճամփորդն ինչ էր պատմում իր տեսած երկրների մասին:

Ես քեզ պատմում եմ, ինչ լսել եմ. ոչինչ չեմ հորինում:

Որքան է խորաթյունը, որ չես ուզում մտնել:

Քարանձավ չմտավ, որքան էլ համոզեցին ընկերները:

  1. Կետերը փոխարինի՛ր խաղալ բայից կազմված տրված դերբայներով:

Խաղալ, խաղալիս, խաղացող, խաղացած:

Ինձ թույլ են տալիս ամբողջ օրր բակում խաղալ:

Սիրում եմ նայել գնդակով խաղացող մեծահասակներին:

Շատ խաղացած խաղը նրան էլ չի հետաքրքրում. միշտ նոր բան է ուզում հորինել:

Երեկոյան՝ ընկերների հետ խաղալիս նորից հիշեց առավոտյան հանդիպումը:

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Դասարանական աշխատանք

Ի՞նչ է ասում ճամփորդներին
Հալված-մաշված այս կածանը,
Ժամանակին հազար ու մի
Քայլեր հաշված այս կածանը,
Անցող-դարձող քարավանի
Ծանր ու դանդաղ ոտքերի տակ
Մեջքը կոտրած, կուրծքը պատռած,
Հոգնած­, տանջված այս կածանը,
Մեծ աշխարհի մեծաժխոր
Ճանապարհից հեռու քաշված,
Հիսուսի պես, ապառաժի
Կողին խաչված այս կածանը:
1. Բացատրի՛ր բառերը՝ կածան, քարավան, պատռած,մեծաժխոր, ապառաժ:
կածան-Ոտքի նեղ ճանապարհ, արահետ, շավիղ
քարավան-Բեռնատար գրաստների բեռներ ու մարդկանց փոխադրող սովորաբար երկար ճանապարհ
պատռած-պատռված, պոկված
մեծաժխոր-Մեծ ժխոր՝ աղմուկ բարձրացնող, մեծ ժխորով տեղի ունեցող աղմկալից
ապառաժ-Կարծր լերկ քարի զանգված, ժայռ, քարաժայռ, կարծր քարի մակերես
2. Ինչպե՞ս է նկարագրված կածանը, բանաստեղծության բառերն օգտագործելով ներկայացրո՛ւ:
Այս բանաստեղծությունում ասվում է, որ կածանը` հալված է, մաշված է, քայլեր հաշված, կողին խաչված, հոգնած, տանջված
3. Ի՞նչ է ասում կածանը, փորձի՛ր ներկայացնել ի՞նչ կասի: