Posted in Պատնություն, Առանց կարգի

Տարեվերջյան Ամփոփում

1. Հայկական լեռնաշխարհը հայերի հայրենիք: «Հայրենիք» հասկացությունը: Հայկական լեռնաշխարհի դիրքն ու սահմաններ

Դա այն տարածքն է, որտեղ նա դարեր շարունակ ապրում էր և կարուցում իր պատմությունը, ստեղծում մշակութային արժեքներ: Այն ժամանակներում մարդիկ ապրում էին այն վայրերում, որտեղ եղել են կյանքի համար լավ պայմաններ:

10. Հայոց թագավորությունները Ք.ա. III դարում: Հայաստանը Ք.ա. IV դարի վերջին: ՀայկակQi ան թագավորությունները և Սելևկյան տերությունը Ք.ա. III դ.: 11. 1. Արտաշես I-ի բարենորոգումները: Վարչական և ռազմական բարեփոխումները: Արտաշես I-ի մյուս բարեփոխումները: Արտաշատ մայրաքաղաքի հիմնադրումը:

Երբ Ալեքսանդրը մահացավ աշխարհակալությունը բաժանվեց մի քանի մասի: Դիոդորոս Սիկիլիացու համաձայն, մակեդոնացիները 4-րդ դարի վերջին գրավում են Կապոդովիկիան: Թագավորի որդուն հաջողվում է վերականգնվել հայկական գահին:

12. Տիգրան II-ի գահակալումը: Մեծ Հայքի ամբողջականության վերականգնումը: Տիգրան II-ի գահակալումը: Ծոփքի վերամիավորումը:  Տիգրան II Մեծի տերության ստեղծումը: Հայկական աշխարհակալության ընդլայնումը: Հայ-պոնտական դաշինքը և Կապադովկիայի նվաճումը: Հայ-պարթևական պատերազմը: Սելևկյան պետության միացումը:

Հայաստանը Արտաշես I-ի հաջորդների օրոք: Արտաշես I-ից հետո Մեծ Հայքում իշխեց նրա ավագ որդի Արտավազդ I-ը (Ք. ա. մոտ 160-115 թթ.): Նրա իշխանության վերջին շրջանի մասին հայտնի է մի իրադարձություն: Հարևան պետություն Պարթևստանի և Մեծ Հայքի միջև տեղի է ունենում պատերազմ, որն ավարտվում է հայերի պարտությամբ

Posted in English

Collaborative project/Թարգմանություններ / translations

Մեծագույն իմաստնություն… The greatest wisdom …

Առակ նեղվածության մասին… About Parable Sting …

Ինչո՞ւ են մարդիկ գոռում… Why are people screaming…

Ինչ պատվիրում ես, այն էլ ստանում  ես… Whatever you order, you get it …

Յուրաքանչյոր մարդ ինչ–որ մեկի խնդրի լուծումն է Everyone is the solution to someone’s problem

Ընկերների մասին About friends

CLASSWORK

ՍԻՐՈ ՄԱՍԻՆ About love

 

Posted in Տրամաբանություն

Տրամաբանություն Ամփոփում

Այս շաբաթ ամփոփում ենք մեր ուսումնական տարին։

6,7 – րդ դասարանցիներ, ձեր տարվա աշխատանքները ամփոփում եք հաշվետվության տեսքով։  Հաշվետվության մեջ ներառեք հետևյալ հարցերի պատասխանները․

  • Ի՞նչ տվեց ինձ «Մաթեմատիկա առանց բանաձևի» առարկան,կենդանիների մասին և այլ թեմաներով խնդիրներ կազմելիս ես ի՞նչ սովորեցի և ի՞նչ դժվարություններ ունեցա,

Ես կազմել եմ շատ տարբեր խնդիրներ կենդանիների և առարկաների մասին ։ Ես չեմ հանդիպել դժվարություններ։

  • իմ դասընկերների կազմած խնդիրները խմբագրելիս ի՞նչ սովորեցի մաթեմատիկայի և մաթեմատիկայի ու հայոց լեզվի առնչության մասին,

Ես դասընկերներիս կազմած խնդիրները խմբագրելով սովորեցի, որ մաթեմատիկան և հայոց լեզուն իրար հետ կապ ունեն։ Օրինակ՝ եթե ուզենաս կազմել խնդիր պետք է կարողանաս քո մտքերը գեղեցիկ շարադրել, որպիզի խնդիրը լինի ավելի գեղեցիկ և բոլորը կարողանան լուծել։

  • իմ դասընկերների կազմած խնդիրները լուծելիս ի՞նչ սովորեցի և ի՞նչ առաջրակություններ կանեի իմ դասընկերներին,
  • ինչպե՞ս մարզվեց իմ տրամաբանությունը,
  • Իմ տրամաբանությունը ավելի զարգացավ մաթեմատիկա առանց բանաձևի շնորհիվ
  •  ի՞նչ առաջարկություններ ունեմ։

Ես առաջարկում եմ, որ մեր դասերը լինեն բացօդյա և լինեն ավելի շատ խաղեր։

Posted in Առանց կարգի

Вдова и пасынок ԱՅՐԻ ԿԻՆԸ ԵՎ ԽՈՐԹ ՈՐԴԻՆ

Մի այրի կին ուներ մի կով, և նրա խորթ որդին ուներ մի էշ։ Եվ խորթ որդին գողանում էր կովի կերը (солому) տալիս էշին: Եվ այրի կինն աստծուն աղաչեց, որ աստված էշին մեռցնի։ Բայց կովը մեռավ, և այրին լաց եղավ և ասաց.

– Ո՛վ աստված, մի՛թե չկարեցար էշը կովից տարբերել:

У одной вдовы была корова, и у его иностранец сын была одной осел. У иностранец сын он ворует коровье солому дать осел. У Вдова он молился Богу, что Бог осел он убьет:

Posted in Առանց կարգի, Բնագիտություն

Վարդերի բազմացման եղանակները

Մի քանի շաբաթ առաջ մենք մեր դասարանով բաժանվել էինք երեք խմբի։ Ամեն մի խումբ մի փորձ էր անում վարդի ցողի հետ։ Ցողունը կարող է արմատակալել տարբեր եղանակներով։ Ամեն խումբ ստուգում էր արմատակալման այն տարբերակը, որ գտել էր համացանցից։ Այդ օրվանից անցել է մոտ երեք շաբաթ, ցողուններն արդեն փոքրիկ արմատներ են տվել։

20180924_100126 (1)
20180924_100247
20180924_100916
20180924_100920 (1)
20180924_103049
20180924_104234
20180924_104236
20180924_104240
20180924_104306
20180924_104411
20181003_122448
20181003_122450
20180926_105101
20181003_122419
20181003_122414
Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Տնային աշխատանք

Գրի՛ր շարադրություն ,,Ուզում եմ ասել,, կամ ,,Ինչ կուզեի ասել,, վերնագրով:

  1. Կետերը փոխարինի՛ր տրված դերանուններով՝ հարցական նշանով, կամ առանց դրա:

Ինչ, ուր, որքան, երբ:

Երբ ցանկանաս, արի՛, իմ դուռը միշտ բաց է քո առաջ:

Երբ կանչեցիր, որ չեկա:

Ուր է տանում այս քարքարոտ ու անհրապույր ճանապարհը:

Ուր տանես, կգամ քեզ հետ:

Ճամփորդն ինչ էր պատմում իր տեսած երկրների մասին:

Ես քեզ պատմում եմ, ինչ լսել եմ. ոչինչ չեմ հորինում:

Որքան է խորաթյունը, որ չես ուզում մտնել:

Քարանձավ չմտավ, որքան էլ համոզեցին ընկերները:

  1. Կետերը փոխարինի՛ր խաղալ բայից կազմված տրված դերբայներով:

Խաղալ, խաղալիս, խաղացող, խաղացած:

Ինձ թույլ են տալիս ամբողջ օրր բակում խաղալ:

Սիրում եմ նայել գնդակով խաղացող մեծահասակներին:

Շատ խաղացած խաղը նրան էլ չի հետաքրքրում. միշտ նոր բան է ուզում հորինել:

Երեկոյան՝ ընկերների հետ խաղալիս նորից հիշեց առավոտյան հանդիպումը:

Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Դասարանական աշխատանք

Ի՞նչ է ասում ճամփորդներին
Հալված-մաշված այս կածանը,
Ժամանակին հազար ու մի
Քայլեր հաշված այս կածանը,
Անցող-դարձող քարավանի
Ծանր ու դանդաղ ոտքերի տակ
Մեջքը կոտրած, կուրծքը պատռած,
Հոգնած­, տանջված այս կածանը,
Մեծ աշխարհի մեծաժխոր
Ճանապարհից հեռու քաշված,
Հիսուսի պես, ապառաժի
Կողին խաչված այս կածանը:
1. Բացատրի՛ր բառերը՝ կածան, քարավան, պատռած,մեծաժխոր, ապառաժ:
կածան-Ոտքի նեղ ճանապարհ, արահետ, շավիղ
քարավան-Բեռնատար գրաստների բեռներ ու մարդկանց փոխադրող սովորաբար երկար ճանապարհ
պատռած-պատռված, պոկված
մեծաժխոր-Մեծ ժխոր՝ աղմուկ բարձրացնող, մեծ ժխորով տեղի ունեցող աղմկալից
ապառաժ-Կարծր լերկ քարի զանգված, ժայռ, քարաժայռ, կարծր քարի մակերես
2. Ինչպե՞ս է նկարագրված կածանը, բանաստեղծության բառերն օգտագործելով ներկայացրո՛ւ:
Այս բանաստեղծությունում ասվում է, որ կածանը` հալված է, մաշված է, քայլեր հաշված, կողին խաչված, հոգնած, տանջված
3. Ի՞նչ է ասում կածանը, փորձի՛ր ներկայացնել ի՞նչ կասի: