Posted in Առանց կարգի

Տնային

1. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը:

Մարդուն իր ամբողջ կյանքում ուղեկցում է ձայնը: Մարդը բացարձակ լռության պայմաններում վատ է զգում,  նրան պատում է երկ.յուղի ու էանհարմարության զգացումը: Բացարձակ լռությունը խանգարում է մարդու նյարդային համակարգն այնպես, ինչպես և անվերջ աղմուկը: Որոտը, հրաբուխների ձայնը, ծովային մրրիկները և այլ աղմուկներ անհանգստացնում են մարդուն: Կան բնական աղմուկներ .լ, ինչպես թռչունների դայլայլը, աղբյուրների կարկաչ..նը, ծովի ալիքների համ.նթաց ճողփ..նը, հաճելի են մարդկանց համար, բարերար են ներգործում նրանց նյարդային համակարգի վրա: Տհաճ աղմուկը քայքայում է մարդու առողջությունը: Աղմուկի հետ են կապվում լսողության կորուստը, ֆիզիկական և մտա.որ ընթունակություն..երի նվազումը:
2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը։
  1. Անօդ տարածության մեջ մարդն իր մարմինը չի զգում։ (անօդ, անոթ)
  2. Աղջիկը դասավորեց արհեստանոցի բոլոր անոթները ու դուրս եկավ։ (անօդ, անոթ)
  3. Տղայի աղմկոտ ու անհանգիստ վարքը վախեցնում էր ծնողներին։ (վարկ, վարք)
  4. Նրանք ամեն ինչ արեցին իրենց դպրոցի վարկը բարձր պահելու համար։ (վարկ, վարք)
  5. Սիրտն անհանգստությունից թրթռաց ու կարծես մի պահ կանգ առավ։ (թրթռալ, թռվռալ)
  6. Դեպի երկինք էին կարկառել ձյունապատ գագաթները։ (կարկառել, կռկռալ