Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Տնային աշխատանք

Բառերը գրի՛ր գծիկով, միասին կամ անջատ։ Օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից:

  • Բարձրաշխարհիկ, քանի որ, բողոք-դիմում,  բաց անել, գլխիվայր
  • Գառանդմակ,  գիշեր-ցերեկ, գլխիկոր,  գոռում-գոչյուն
  • Ծովից-ծով, բարդ-բարդ, առհավետ, մեղրամիս, արյուն-արցունք
  • Բարակ-մարակ, ոտքից գլուխ, հույս ապավեն, ութ-ոտնուկ
  • Պարզ ու հստակ, ութսունինը, խեթ-խեթ, բրոնզի դար, գոռալ-գոռգոռալ
  • Հոգով-մարմնով, ազգուրաց, բերնե-բերան, այստեղ-այնտեղ, անց կենալ
  • Գազօջախ, ծայրը ծայրին հասցնել, գնալ-գալ, գլուխ կոնծի, գիշերերգ