Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Նախադասությունները դարձրու անուղղակի

1. Մայր հարցրեց թե որտե՞ղ է պահել կախարդական շղթան:

 

2. Աղվեսն ագռավին խնդրեց, որ երգի, որովհետև շատ լավ է երգում:
3. Արջն աղվեսին ասաց, որ նա աշխարհի ամենասիրունն է:

4. Պապն ասաց, որ նրա իմացած միակ լեզուն հայերենն է:

Եղբայրն ասաց, թե նա շատ լավ էլ խոսում եմ ծառ ու ծաղկի հետ էլ, կենդանիների հետ էլ:
5. Տղան ասաց, որ չգիտի թե նրանք քանի լեզու գիտեն, բայց իմ հայերենը շատ լավ հասկանում են: