Posted in Առանց կարգի

Տնային

1. Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը:

Մարդուն իր ամբողջ կյանքում ուղեկցում է ձայնը: Մարդը բացարձակ լռության պայմաններում վատ է զգում,  նրան պատում է երկ.յուղի ու էանհարմարության զգացումը: Բացարձակ լռությունը խանգարում է մարդու նյարդային համակարգն այնպես, ինչպես և անվերջ աղմուկը: Որոտը, հրաբուխների ձայնը, ծովային մրրիկները և այլ աղմուկներ անհանգստացնում են մարդուն: Կան բնական աղմուկներ .լ, ինչպես թռչունների դայլայլը, աղբյուրների կարկաչ..նը, ծովի ալիքների համ.նթաց ճողփ..նը, հաճելի են մարդկանց համար, բարերար են ներգործում նրանց նյարդային համակարգի վրա: Տհաճ աղմուկը քայքայում է մարդու առողջությունը: Աղմուկի հետ են կապվում լսողության կորուստը, ֆիզիկական և մտա.որ ընթունակություն..երի նվազումը:
2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված բառերից մեկը։
 1. Անօդ տարածության մեջ մարդն իր մարմինը չի զգում։ (անօդ, անոթ)
 2. Աղջիկը դասավորեց արհեստանոցի բոլոր անոթները ու դուրս եկավ։ (անօդ, անոթ)
 3. Տղայի աղմկոտ ու անհանգիստ վարքը վախեցնում էր ծնողներին։ (վարկ, վարք)
 4. Նրանք ամեն ինչ արեցին իրենց դպրոցի վարկը բարձր պահելու համար։ (վարկ, վարք)
 5. Սիրտն անհանգստությունից թրթռաց ու կարծես մի պահ կանգ առավ։ (թրթռալ, թռվռալ)
 6. Դեպի երկինք էին կարկառել ձյունապատ գագաթները։ (կարկառել, կռկռալ
Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Տնային աշխատանք

Փակագծերում տրված բայերը անհրաժեշտ քերականական ձևերով գրի՛ր համապատասխան տեղերում։

1. Մենք մեքենայի միջից անշարժ …. ճամփեզրի մոտակա սյունին նստած արագիլին, մինչև որ նա տեղից …. և թևերը ծանր-ծանր թափահարելով՝ …. դեպի մոտակա ճահիճները։ (թռչել, պոկել, նայել)
2. Առաջարկը միաձայն ընդունել են, և հաջորդ օրվանից բոլորը կարողեն աշխատանքի գալ մեկ ժամ շուտ, որպեսզի սկսեն ժամանակին ավարտել պատվերի կատարումը։ (սկսել, ընդունել, կարողանալ)
3. Ընթացող գնացքի լուսամուտից …. մոտակա բնակավայրերի լույսերը, որոնք մի պահ …. թանձրացող խավարում, ապա ….։ (երևալ, անհետանալ, առկայծել)
Posted in Մաթեմատիկա, Առանց կարգի

Դասարանական աշխատանք

Փակագծերում տրված բայերը անհրաժեշտ քերականական ձևերով գրի՛ր համապատասխան տեղերում։
1. Մայր մտնող արևի ճառագայթները ոսկևորել են ամեն ինչ, և մի կախարդող տեսարան էին ստեղծել, որով հիանում էին հյուրանոցի պատշգամբները ելած զբոսաշրջիկները։ (հիանալ, ոսկևորել, ստեղծել)
2. Արդեն բացել են պարտեզի ծաղիկները, և հեռվից նայելիս թվում է թե մի նախշուն գորգ ծածկել է պատշգամբի առջև փռված այդ հողակտորը։ (թվալ, ծածկել, բացել)
3. Ցանկապատի հետևում երևաում էր մի տուն. նրա բակում արևածաղիկներ էին աճել ,որոնք, իրենց գեղեցիկ գլուխները բարձր պահած, կարծես ժպտում էին անցորդներին։ (ժպտալ, երևալ, աճել)
Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Տնային աշխատանք

Բառերը գրի՛ր գծիկով, միասին կամ անջատ։ Օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից:

 • Բարձրաշխարհիկ, քանի որ, բողոք-դիմում,  բաց անել, գլխիվայր
 • Գառանդմակ,  գիշեր-ցերեկ, գլխիկոր,  գոռում-գոչյուն
 • Ծովից-ծով, բարդ-բարդ, առհավետ, մեղրամիս, արյուն-արցունք
 • Բարակ-մարակ, ոտքից գլուխ, հույս ապավեն, ութ-ոտնուկ
 • Պարզ ու հստակ, ութսունինը, խեթ-խեթ, բրոնզի դար, գոռալ-գոռգոռալ
 • Հոգով-մարմնով, ազգուրաց, բերնե-բերան, այստեղ-այնտեղ, անց կենալ
 • Գազօջախ, ծայրը ծայրին հասցնել, գնալ-գալ, գլուխ կոնծի, գիշերերգ
Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Դասարանական աշխատանք

Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը, ո՞ր շարքի բոլոր բառերում է գրվում ց։
 • հանդիպակաց, մտացածին, մածուցիկ, խուրձ
 • արցունք, դերձակ, այտուցվել, հունցել
 • լվացք, պախուրց,  խորհրդակցել,  քաղցր
 • հինավուրց, ուրց, տրցակ, ճրագալույց
Posted in Առանց կարգի

Домашняя работа

 • От глаголов совершенного вида с помощью суффикса —ива-/-ыва— образуй глаголы несовершенного вида.
  Пример:
  уговорить — уговаривать
  записать — записывать
  воспитать — воспитать
 • захлопнуть — захлопнуиват
 • От данных существительных образуй глаголы с суффиксом —ова-/-ева-.
  Пример:
  горе — горевать
  тоска — тоскова
  команда — командева
  беседа — баседова
Posted in Մաթեմատիկա, Առանց կարգի

Տանը

1198. Թիվը հավելուրդով կլորացրեք մինչև հարյուրերորդականները.

ա. 7,8932=7,89                  դ. 0,9999=0,99                            է. 2,3845=2,38

բ. 85,0639=85,06               ե. 65,6788=65,67                        ը. 18,0936=18,09

գ. 0,1111=0,11                  զ. 721,8957=721,89                     թ. 55,6009=55,60

1203. Հաշվել և պատասխանը կլորացնել մինչև տասնորդականները

ա. 0,1*(81,34+6,73)=088,0                   դ. (9,4-8,7)*1,4=09,8

բ. 5,6*(7,4-3,9)=19,6                              ե. (8,5+6,12)*2,3=356,2

գ. (3,4+2,01)*1,1=59,5                           զ. (12,1-5,73)*0,1=017,8