Posted in English, Առանց կարգի

Մեծագույն իմաստնություն… The greatest wisdom …

Մի անգամ գիշերն այն նահանգում, ուր տեղակայված էր վանական համալիրը, առատ ձյուն տեղաց: Առավոտյան, երբ աշակերտները հավաքվեցին սրահներից մեկում, ուսուցիչն ասաց`ի՞նչ անենք, որ այս ձյունը մաքրվի: Աշակերտներից մեկն առաջարկեց աղոթել, որ եղանակը տաքանա, մյուսն ասաց, որ պետք չէ սենյակներից դուրս գալ  մինչև ձյան հալվելը, երրորդն էլ հավելեց, թե նրա համար, որ ճանաչել է իմաստնությունը, միևնույն պիտի լինի՝ կա՞ ձյուն, թե՞ ոչ:

Ուսուցիչն ուշադիր լսեց բոլորին ու ասաց.

– Իսկ այժմ վերցնում ենք գոգաթիակներն ու գնում ձյունը մաքրելու:

Առակի միտքն այն է, որ չմոռանանք, որ խոսքից միշտ պետք է գործի անցնել. դա է, որ աշխատում է անխափան:

Once at night in the state, where it was located monastic complex, heavy snowstorm. In the morning, when the disciples gathered in one of the halls, the teacher said` what do, that this snow will be cleaned. One of the disciples offered to pray, the weather will warm up, the other said, that you do not have to get out of the room until the snow melts, the third one added, for him, that has recognized wisdom, all the same` there is snow, or not.

The teacher listened carefully to everyone and said:

— And now we take the scoop and buy snow.

Idea is that the parable, that we should not forget, that word should always be put into action: it is, that works uninterruptedly.

 

Posted in English, Առանց կարգի

Առակ նեղվածության մասին… About Parable Sting …

Աշակերտն ուսուցչին հարցրեց.

– Դու այնքան իմաստուն ես, միշտ լավ տրամադրություն ունես, երբեք չես բարկանում: Օգնիր, որ ես էլ այդպիսին դառնամ:

Ուսուցիչը համաձայնեց և խնդրեց, որ աշակերտը բերի մեկ կարտոֆիլ ու թափանցիկ պոլիէթիլենային տոպրակ:

– Եթե դու բարկանաս ինչ-որ մեկի վրա և նեղանաս նրանից, վերցրու կարտոֆիլը, նրա վրա գրիր այն մարդու անունը, ում հետ վիճել ես, և դիր տոպրակի մեջ:

– Եվ վե՞րջ,- հիասթափված ասաց աշակերտը:

– Ոչ,- պատասխանեց ուսուցիչը,- դու այն միշտ քեզ հետ պիտի տանես, ուր էլ որ գնաս, և ամեն անգամ, երբ էլի ինչ-որ մեկը նեղացնի քեզ, կարտոֆիլի վրա ավելացնես նրա անունը:

Աշակերտը համաձայնեց: Անցավ որոշ ժամանակ: Աշակերտի տոպրակը լցվեց կարտոֆիլներով և շատ ծանրացավ: Շատ դժվար դարձավ այն միշտ հետը տանելը: Բացի դրանից, առաջինը դրված կարտոֆիլը սկսեց փչանալ, ու ահավոր հոտ տարածվեց շուրջբոլորը:

Այդ ժամանակ աշակերտը եկավ ուսուցչի մոտ ու ասաց.

– Սա արդեն հնարավոր չէ տանել. Նախ՝ շատ ծանր է արդեն, հետո էլ՝ կարտոֆիլը փչացել է: Մի ուրիշ բան առաջարկիր:

Ուսուցիչն ասաց.

– Լսիր, նույն բանը քեզ հետ է կատարվում: Ուղղակի դու դա միանգամից չես նկատում: Քայլերդ վերածվում են սովորության, սովորությունը` բնավորության, ինչն էլ ծնում է վատ արատներ: Ես քեզ հնարավորություն տվեցի դրան կողքից հետևել: Ամեն անգամ, երբ կորոշես նեղանալ որևէ մեկից կամ, հակառակը, նեղացնել ինչ-որ մեկին, մտածիր` արդյո՞ք քեզ պետք է այդ բեռը:

The pupil asked the teacher:

-Are you so wise, always have a good mood, you never get angry.
Help, that I will be like that.

The teacher agreed and supplicate, that a student bring one potato and a transparent polyethylene bag.

If you’re angry with someone and get upset, Take the potatoes, write on it the name of the person, whom you have argued with, and put it in the bag.

“And finally,” said the student disappointed. “No,” replied the teacher, “you always bring it with you wherever you go, add his name on potatoes.

The student agreed. It’s been a while. The student bag filled with potatoes was very heavy. It was very difficult to always keep it back. Additionally, potatoes began to decay, and the terrible smell spread around.

At that moment, the disciple came to the teacher and said:

— This is not possible anymore. First, it is very hard, and then the potatoes have been spoiled. Offer something else.

The teacher said:

“Listen, the same thing happens to you.” You just do not notice it at once. Your steps are transformed into a habit, a habit of character, which causes bad flaws. I gave you the chance to follow it. Every time you decide to shrink from someone or vice versa, To hurt someone, think of whether you should have the burden.

Posted in Русский язык, Առանց կարգի

Мое мнение «Кусака» об истории

По моему мнению в этой истории он хотел сказать не имеет к этому никакого отношения уличная собака или домашнее животное все равно ты стадо будь добр к ней как был человек. Я узнал и всегда помню что все собаки следует относиться хорошо. У меня тоже есть собака я его очень люблю, держать и заботиться.

Posted in English, Առանց կարգի

Ինչո՞ւ են մարդիկ գոռում… Why are people screaming…

 

Մի անգամ Ուսուցիչն աշակերտներին հարցնում է.

– Ինչո՞ւ են մարդիկ վեճերի ժամանակ բարձրացնում ձայնը:

– Երևի նրանք կորցնում են հանգստությունը,- ենթադրեց աշակերտներից մեկը:

– Բայց ինչո՞ւ ձայն բարձրացնել, եթե 2-րդ մարդը կանգնած է կողքիդ,- կրկին պնդեց Ուսուցիչը:

Աշակերտները շփոթված թոթվեցին ուսերը: Ակնհայտ էր, որ այդ մասին նրանք չեն մտածել: Այդ ժամանակ Ուսուցիչն ասաց.

– Երբ մարդիկ վիճում են, և նրանց միջև դժգոհությունը մեծանում է, նրանց սրտերը հեռանում են միմյանցից, ու դրա հետ միասին՝ հեռանում են նաև նրանց հոգիները, և որպեսզի միմյանց լսեն, նրանք ստիպված բարձրացնում են ձայնը: Եվ ինչքան նրանց բարկությունն ու չարությունը մեծ է, այնքան բարձր են նրանք գոռում: Իսկ երբ մարդիկ սիրահարված են լինում, նրանք ձայն չեն բարձրացնում, այլ շատ ցածր են խոսում, քանի որ նրանց սրտերը շատ մոտ են գտնվում իրար, իսկ նրանց միջև եղած հեռավորությունը ջնջվում է: Իսկ երբ մարդկանց սերն է իշխում, նրանք անգամ չեն խոսում, շշնջում են, իսկ երբեմն էլ ոչ մի բառ պետք չի լինում միմյանց հասկանալու համար. նրանց աչքերն ամեն ինչ ասում են: Մի մոռացեք, որ վեճերը ձեզ հեռացնում են միմյանցից, իսկ բարձր արտաբերված խոսքերն այդ հեռավորությունը մեծացնում են մի քանի անգամ: Մի չարաշահեք այն, քանի որ կգա մի օր, երբ այդ հեռավորությունն այնքան մեծ կլինի, որ հետդարձի ճանապարհն այլևս չեք գտնի:

One time the teacher asks the disciples.

— Why do people raise their voices during quarrels.

“Maybe they lose the peace, He assumed one of the disciples

But why not raise the voice, if the second person stands next to you,-again insisted on the Teacher.

The students were shocked by their shoulders. Obviously, they did not think about it. The Teacher then said.

When people argue and their displeasure increases, their hearts move away from each other,and along with it, they also leave their souls, and to hear each other, they have to raise their voices. And how far their anger and wickedness are, the more they scream. And when people are in love, they do not raise their voices, but speak very poorly, because their hearts are very close together, and the distance between them is wiped out. When people control the love of the people, they do not even speak, whisper, and sometimes no words need to be understood: their eyes say everything. Do not forget that the quarrels you are removing from each other, and the words that are high above you increase the distance several times. Do not abuse it, because it will come a day, do not abuse it, because it will come a day.

Posted in English, Առանց կարգի

Ինչ պատվիրում ես, այն էլ ստանում  ես… Whatever you order, you get it …

Մի կին լարված ու ջղային գնում է տրոլեյբուսով և մտածում. «Սա ի՞նչ կյանք է: Ուղևորները կոպիտ են ու անտաշ, ամուսինս հարբեցող խոզի մեկն է, երեխաներս՝ ծույլեր ու խուլիգաններ, իսկ ես` խեղճ ու դժբախտ»: Այս ամենը լսում է նրա հետևում կանգնած պահապան հրեշտակը, գրի առնում, ապա կրկին կարդում գրածը ու մտածում. «Եվ այս կնոջ ինչի՞ն են պետք սրանք. Դե՛, եթե չի ուզում, ինչ պատվիրում է, այն էլ կկատարենք…»: Մտածեք Ձեր ամեն մի բառի շուրջ:

A woman was tense and nervous and thinking about going to the trolley: «What is this life: The passengers are rough and heavy, my husband is one of the drunken pigs, children`laziness and hooligans, and me`poor and unhappy». All this listens behind him standing Guardian angel, write down,  then read it again and thinking: «And what does this woman need to do: De, if he does not want, what he orders, we will do it too…». Think about your every word.

Posted in English, Առանց կարգի

Յուրաքանչյոր մարդ ինչ–որ մեկի խնդրի լուծումն է Everyone is the solution to someone’s problem

Այս միտքը մի անգամ հնչեց իմ իմաստուն տատիկի բերանից: Ես շատ զարմացա, ու նա, նկատելով իմ զարմանքը, կրկնեց, որ ես ինքս էլ ինչ-որ մեկի խնդրի լուծումն եմ, ապա բացատրեց իր միտքը.

– Շնորհը, որ քեզ տրված է, միգուցե բոլորին չէ, որ պետք է, սակայն այն, անկասկած, պարզապես անհրաժեշտ է ինչ-որ մեկին. քո ժպիտը, քո սերը, քո ուժը:

This thought sounded once from the mouth of my wise grandmother. I was very surprised, and he,  noticing my amazing, repeated, that I myself am the solution to someone’s problem, then explained his idea:

— Grace, which is given to you, maybe not everyone, that should, but it, no doubt, just need someone: your smile, your love, your strength.

Posted in Русский язык, Առանց կարգի

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

 1. Выделите пары прилагательных, которые являются антонимами.

Печальный– весёлый, быстрый – медленный, сильный – робкий, трудолюбивый – ленивый, широкий – глубокий, смелый – храбрый, ранний – поздний.

 1. Выделите пары слов, которые являются синонимами.

  Верный-преданный, сторож – сторожка, учитель-преподаватель,ученик – учёба, высоко – низко, смелый-мужественный, починил – сломал.

 2. Выберите правильный вариант написания не с глаголом (слитно или раздельно). Составьте три предложения с любыми.

Не спится, нездоровится, ненавидеть, не кричите, не обманите, не разбейте, не любишь, не жалею, не сердитесь, не знаем, не понять, не заметил.

 1. Каждое выражение замените глаголом с отрицательной частицей НЕ.

 2. Не вешать голову – не унывать.

 3. Сидеть сложа руки- не работать

 4. Не смыкать глаз- не спать

 5. Пропустить мимо ушей- не слушать

 6. Не повышать голос-  не  кричать

5. Поставьте глаголы в нужное время. Составьте с ними предложения.

Петь – настоящее время

Девочка   поёт  дома.                                             Заговорил – будущее время

Прыгал – настоящее время                                 Дети заговорили на уроке.

Мальчик  прыгает на батуте.                            Прочитал – будущее время

Болеет – прошедшее время                                  Саша завтра прочитает. 

Ребёнок болел  гриппом.                                      Рисует – прошедшее время

Девочка рисовала картину.

 1. Из предложений выпишите глаголы. Определите время.

На вершине ели распевает дрозд.

распевает –  Настоящее время

На деревьях набухнут и распустятся листочки.

набухнут –  Настоящее время

распустятся –  Настоящее время

В лесу слышатся голоса птиц.

слышатся – Настоящее время 

Раздался звонок и зрители собрались в зале.

собрались – Настоящее время  

 1. Расскажите об одном из своих походов, используйте вспомогательные слова ниже (можете придумать историю похода).

Мы с семей собирались в поход. Я замирала от восторга. Мы собирали хворост, разжигали костёр и пекли картошку. Кастер ярко пылал. Там мы весело поиграли и отлично отдохнули. 

 1. Напишите пословицу (или несколько), которые ты знаете.

Волков бояться -в лес не ходить.

Старый друг лучше новых двух.

И волки сыты, и овцы целы.

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.

 1. Составьте формы будущего времени для слов:

Читать- Я прочитаю

любить -Я буду любить

уметь- Я буду уметь

просить- Я буду просить

верить- Я буду верить

плавать- Я буду плавать

 1. Коротко напишите свое мнение о рассказе «Слепая лошадь» или «Кусака».

По моему мнению в этой истории он хотел сказать не имеет к этому никакого отношения уличная собака или домашнее животное все равно ты стадо будь добр к ней как был человек. Я узнал и всегда помню что все собаки следует относиться хорошо. У меня тоже есть собака я его очень люблю, держать и заботиться.

Posted in Մայրենի

Ֆլեշմոբի առաջադրանքների կազմում

 1. Եթե դու լինեիր Հովհաննես Թումանյանի փոխարեն ինչկգնեիր երեխաներիտ համար այն ժամանակ երբ հարցնում ես ինչ եք ուզում ձեզ համար գնեմ իսկ նրանք պատասխանում են ոչ մի բան:
 2. Այս տարի որերորդ տարին կլրանա Եղիշե Չարենցի ամուսնության:
 3. Որ թվականին է մահացել Եղիշե Չարենցը:
 4. Քանի տարեկանում  է մահացել Հովհաննես Թումանյանը:
 5. Որ թվականին է ծնվել Հովհաննես Թումանյանը:
 6. Որն էր Հովհաննես Թումանյան ամենասիրելի զբաղմունքը:
 7. Որ թվականին է ծնվել Եղիշե Չարենցը:
 8. Քանի տարեկանում է մահացել Եղիշե Չարենցը:
Posted in Պատնություն, Առանց կարգի

Միջին դպրոցի յոթ հրաշալիքները.պատում

 

 1. Մեր դպրոցի առաջին հրաշալիքը դա  ազատ հագուստն է ։ Մենք հագնվում ենք ոչթե  սև և սպիտակ  այլ  գունավոր ։
 2. Դպրոցի եկրորդ հրաշալիքը դա մարմնամարզությունը է ։ Որովհետև  մեր  դպրոցի մարմնամարզությունը ուրիշ դպրոցների նման չի ։ Մենք կարող ենք ընտրել ինչ սպորտաձև որը ուզում ենք ։  Որինակ  սուսերամարտ , բոլեբոլ , նետազգություն , հրազգություն  և այլն ։
 3. Մեր դպրոցի երորդ հրաշալիաքը այն է որ մենք բացի մյուս առարկաներից նաև ունենք ընտրության գործունեություն, որի ընթացքում մենք առաջին կիսամյակում ընտրում ենք մի գրծունեություն իսկ մյուս կիսամյակում եթե ցանկանում ենք փոխում ենք եթե չենք ցանկանում ապա չենք փոխում:
  Ես ընտրության գործունեությունը համարում որպես մեր դպրոցի հրաշալիք, որովհետև միայն մեր դպոցում կա ընտրություն:
 4. Նաև մեր դպրոսի առավելությունն մեկն է առավոտյան պարապունքը ։ Մենք առավոտյան պարապունքին երքում ենք , պարում ենք և առտասանում ենք ։
 5.  Հինգերորդ հրաշալիքը դա ճամորդություններըն են ։ Մենք շատ – շատ ենք գնում ճամբարնների և ճամփորթությունների ։ Ճամբարնների և ճամփորթությունների շնորհիվ ես  և մնացած բոլորը կրողանում են ավելի շատը իմանալ  Հայաստանի մասին ։
 6. Վեցերորդ հրաշալիքը դա ինտերետն է և համակարգիչները ։ Մենք դրանք ոկտագործում ենք նրա համար որդաս անենք ։ Ուրիշ դպրոցներում գրգեր և տետրեր են ։
 7.  Եվ վերջին հրաշալիքը դա երեխաների ազատ խոսքն է ։ Մեր երեխաների խոսքը այս դպրոցում հաշվի են առնում ։ Մեր խոսքը կարև է ։
Posted in Մայրենի, Պատնություն, Առանց կարգի

Մերն դպրոցի 7 հրաշալիքները

 1. Մեր դպրոցի առաջին հրաշալիաքը այն է որ մենք բացի մյուս առարկաներից նաև ունենք ընտրության գործունեություն, որի ընթացքում մենք առաջին կիսամյակում ընտրում ենք մի գրծունեություն իսկ մյուս կիսամյակում եթե ցանկանում ենք փոխում ենք եթե չենք ցանկանում ապա չենք փոխում:
  Ես ընտրության գործունեությունը համարում որպես մեր դպրոցի հրաշալիք, որովհետև միայն մեր դպոցում կա ընտրություն: