Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Տնային աշխատանք

 • Ի՞նչ սովորեցիր այս պատմվածքից, ինչի՞ մասին սկսեցիր մտածել: 

Ես այս պատմվածքից սովորեցի, որ եթե դու վերցրել ես քո ընկերոջից ինչ որ մի բան, բայց դու չես ասում, ապա դա կկոչվի գողություն: Իսկ եթե դու վերցրել ես, բայց ասում ես նրան, ապա դա չի կոչվի գողություն:

 • Բնութագրի՛ր Նեսոյին , ինչպիսինն է ըստ քեզ, ինչպիսինն էր  հեղինակի հիշողություններում: 

Ըստ ինձ Նեսոն երբ դեռ փոքր էր նա շատ` բարի, հոգատար և ընկերասեր էր: Իսկ հետո երբ նա  մեծացավ շատ` չար, եսասեր, անհոգատար, ոչ ընկերասեր և աղքատ մարդ դարձավ:

Ըստ հեղինակի Նեսոն երբ դեռ փոքր էր նա շատ` բարի, հոգատար և ընկերասեր էր: Իսկ վերջում նա շատ` չար, եսասեր, անհոգատար, ոչ ընկերասեր և աղքատ:

 • Քո կարծիքով ո՞ր հատվածն է կարևոր այս պատմվածքում. հիմնավորի՛ր ընտրությունդ:

Նեսոն ու մյուս դուրսը մնացած ընկերներս գալիս էին ուսումնարանի շեմքում հավաքվում՝ մեզ մտիկ անում:

 • Դասակարգման ի՞նչ օրինակ է ներկայացված այստեղ. ի՞նչ կարծիք ունես այդ մասին:

Կողմնակի, օտար երեխաները իրավունք չունեն աշակերտների խաղերին խառնվելու։

 • Ի՞նչ գործոնների ազդեցությամբ հեղինակի մանկության հուշերի Նեսոն փոխվեց: Ի՞նչն էր դրա պատճառը: 

Իմ կարծիքով Նեսոն փոխվեց, որովհետև նա երբ փոքր էր գնում էր ուսումնարանի մոտ սպսում էր իր ընկերոջը իսկ այնտեղի վարժապետը իրեն ասում էր` կողմնակի, օտար երեխաները իրավունք չունեն աշակերտների խաղերին խառնվելու։

 • Ի՞նչ խորհուրդ կտայիր Նեսոյին: 

Ես Նեսոյին խորհուրդ կտայի, որ նա պահպաներ իր ընկերությունը և լիներ շատ` բարի և սիրալիր

 • Գրի՛ր շարադրություն ,,Իսկական ընկերություն,, , ,,Իմ ընկերոջ պես..,, ,,Ընկերս իմ հիշողություններում կամ հետաքրքիր դրվագների մեր ընկերությունից,,  կամ այլ վերնագորվ ընկերության մասին: 

Իսկական ընկերություն

Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Դասարանական աշխատանք

Հարցեր և առաջադրանքներ

Անցեալ բառը ինքդ բացատրիր:

Գնալ

Դո՛ւրս գրիր պատկերավոր բառակապակցությունները:

զոսկէօղ շիկափոկ պարանն

զարծուի սրաթեւ

օրիորդին ալանաց

փափուկ օրիորդին

Գտիր կրկնվող բառերն ու բառակապակցությունները և փորձիր բացատրել դրանց գործածությունը:

Ըստ այս հատվածի պատմիր Արտաշես արքայի մասին:

Ա

Բարձրաձայն կարդա ստեղծագործությունն այնպես, որ երևա`

ա) Արտաշեսի արարքնհերոսական է.

բ) գեղեցիկ, սովորական արաք է.

 

գ) վատ արարք է:

Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Տնային աշխատանք

1. Բաղադրյալ այնպիսի բառեր կազմի՛ր, որոնց սկզբում լինեն տրված բառերիվերջին բաղադրիչները: Ի՞նչ է փոխվում:

Դեղնակտուց-կտցաձև

կենսախինդ-խնդություն

կենսագիր-գրություն, գրավոր, գրականություն, գիրք

քինախնդիր-խնդրագիր, խնդրագիրք

ակնդետ-դիտող, դիտանոց

 1. Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բաղադրիչներից կազմված համապատասխան բաղադրյալ բառերով:

Մեր … (հանուր, պետ, ություն) … (թռչուն, աշխարհ) … (տար, տեսակ, ություն)պայմանավորված է նրանով, որ այստեղ գալիս են … (Իրան, ական),… (մեջ, երկիր,ական) ծովի և … (կովկաս, յան) թռչուններ: Դրանցից … (համ, ընդ, հանուր)… (ճանաչ, ում) ունեն մարդու… (հարևան, ություն) ապրողները և նրանք, որոնց … (կենս, կերպ) առնչվում է մարդու (տուն, տես, ական) գործունեության հետ:

3.Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր բարդ բառերով:

Երկինքը քերելու չափ բարձր-

բարի մտքով-

վատ համբավ ունեցող-

հեշտությամբթեքվող-

խաժ աչքեր ունեցող-

կյանքը սիրող-

հանրության կողմից ճանաչված-

կյանքով ուրախացող-

 1. Բառակապակցությունների իմաստներն արտահայտի՛ր բաղադրյալ բառերով:

Մանր նկարներ անող, թռչուններ բուծելու տեղ, գյուղի տնտեսությանը հատուկ, միտք հղանալը, արդյունք ունեցող, աշխատանքը սիրելը, հավասար  կշիռ ունենալը, բառերի մասին գիտություն:

Posted in Русский язык, Առանց կարգի

ДОМАШНЯЯ РАБОТА

 1. Вспомните таблицу изменения глаголов в русском языке. Выполните упражнение 88. Составьте два предложения с каждым глаголом.

Пример: вести, я веду, ты ведешь и т.д. 

Ты ведешь уроки в мотошколе? Он ведет себя хорошо. 

Учебник-по-русскому-языку-5-класс-ч1-Ладыженская-Личные-окончания-глаголов-страница-43

Я –  пою, говорю,

Ты – ведёшь, поёшь, говоришь, молчишь

Он, она – ведёт, поёт, говорит, молчит

Мы – ведем,  говорим, молчим

Вы – ведёте, поете, говорите, молчите

Они –  поют, говорят, ведут

Ты ведешь уроки в школе? Он ведет себя хорошо.

Ты поешь по русский? Он хорошо поет.

Ты говоришь по армянский? Он не  говорит по армянский.

Когда ты молчишь? Он молчит когда спит.

2. Вставьте глаголы в нужной форме.

Я (хотеть) хочу поехать в Амстердам.

Он (успеть) успевает на автобус.

Снег (хрустеть) хрустит под ногами.

Завтра мы (поехать) поедем в деревню.

Когда ты (вернуться) вернощся из Санкт-Петербурга?

Она вчера (узнать) узнала новости.

Я (играть) узнала в баскетбол послезавтра

Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Փոխադրություն

Բուզանդիայի կայսրը զայրացած էր Սմբատ Բագրատունու վրա: Նա չէր ուզում կռվել կայսության թշնամիներ դեմ: ԵՎ նա որպես պատիժ նրան գցեց մի կրկես, իսկ նա կռվեց այնտեղի կենդանիների հետ և ցանկանում էր, որպեսզի ծափահարությունների արժանանա: Կայսրը չներեց նրան: Այդ ամենը տեսնելով Բուզանդիա կայսրը այնպես է անում, որ նա պարտվի: Վանդակը բացվեց նրա վրա, որի մեջ կար մի առյուծ: Սմբատը Բագրատունին չհանձնվեց և կռվեց այդ առյուծի հետ: Նա իր բազուկներով խեղդեց առյուծին իր բազուկներով: Կայսրը այդ ամենը տեսնելով ներեց Սմբատի Բագրատունուն:

Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Թագավորն ու չարչին

 • Բնութագրի՛ր շահին: 

Շահը շատ չար էր, եսասեր, անմարդկային և անսիրտ:

 • Ի՞նչ գաղափար է ներկայացված բալլադում: 

Այս բալադում ներկայացվում է թե ինչպես պետք է վարվենք շահի հետ և ինչպես չպետք է վարվել շահի հետ: Այստեղ նաև ներկայացված է, որ դու ոնց պիտի վարվես մյուս մարդկանց հետ:

Posted in English, Առանց կարգի

Ընկերների մասին About friends

Իմաստուն մարդուն հարցրեցին. «Ընկերության քանի՞ տեսակ գոյություն ունի»

— Չորս,-նա պատասխանեց,- կան ընկերներ, որոնք ասես սնունդ լինեն. դու նրանց կարիքն ունես ամեն օր։ Կան ընկերներ, ովքեր դեղի նման են. փնտրում ես նրանց, երբ քեզ վատ ես զգում։ Կան ընկերներ, որոնք ասես հիվանդություն լինեն. նրանք իրենք են քեզ փնտրում։
Կան նաև այնպիսի ընկերներ, որոնք օդի նման են. նրանց չես տեսնում, սակայն նրանք միշտ քեզ հետ են։

The wise man asked.  «Company how many species there exists»
-Four, ask -he there are friends who say that to be food you are theirs do You Need It every day. Are there friends who are the drug They are like: looking for them when you are bad I feel. Are there friends which are like an illness be they are They are looking for you. There are also such friends who are in the air They are like: do not you are always with you.
Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Տնային աշխատանք

Տնային աշխատանք
Կարդա՛ Հովհ. Թումանյանի ,,Փարվանա,, բալլադը:
Ի՞նչ է բալլադը, համացանցից գտի՛ր տեղեկություններ:

Բալլադը քնարա-վիպերգական բանաստեղծություն է, որի մեջ ավանդական, պատմական կամ այլ թեմայով ստեղծված սյուժեն ծավալվում է հեղինակի հույզերի և խոհերի բացահայտմանը զուգընթաց։

Բալլադի հերոսներին բնութագրի՛ր, առանձնացրու նաև նրանց նկարագրող տողերը:
Արքայի աղջիկ-գեղեցիկ, աննման և նա եղնիկի նման էր:

Փարվանա արքան մի աղջիկ ուներ.
Ու ոչ մի որսկան դեռ իրեն օրում
Էնքան գեղեցիկ եղնիկ չէր տեսել`
Իր որսն անելիս Մըթին սարերում:

Փարվանա Արքա- խելացի, քաջ, ոչ միբանից չվախեցող և հզոր
— Ո՜րտեղ է, ասավ, էն քաջը, թե կա,
Իմ չընաշխարհիկ դըստերն արժանի,
Թող առնի իր ձին, իր զենքն ու զըրահ,
Գա՜, ցույց տա իրեն, իր բախտը տանի…

Ի՞նչի մասին է բալլադը:

Այս բալադը մի արքայի մասին է, որը ոչ մի բանից չի վախենում: Նա իր աղջկա համար ամենինչ կաներ և նա ասում էր, իմ աղջկան արժանի մարդը ուր է, թող իր ձին, զորքը և զենքը վերցնի գա, ես իրեն կտեսնեմ և իմ աննման աղջկան կտամ իրեն:

Բալլադից դուրս գրի՛ր համեմատություններ:
Աղջիկը նման էր եղնիկի:
Հայրը ինչպես մըռայլ մի ամպ:
Աղջիկն անուշ մի լուսին:
Առանձնացրու քեզ դուր եկած հատվածը, հիմնավորի՛ր ընտրությունդ:
— Ո՜րտեղ է, ասավ, էն քաջը, թե կա,
Իմ չընաշխարհիկ դըստերն արժանի,
Թող առնի իր ձին, իր զենքն ու զըրահ,
Գա՜, ցույց տա իրեն, իր բախտը տանի…
Ինձ դուր է եկել այս հատվածը, որովհետև այստեղ երեվում է թե ինչ հզոր է «Փարվանա արքան» և ինչպես է իր աղջկան հանձնում մի տղամարդու, որը արժանի կլինի իր արքայադստերը:
Posted in English, Առանց կարգի

CLASSWORK

Բոլորն էլ սիրում են առակներ, որովհետև դրանք, կարճ լինելով հանդերձ, խորիմաստ են և ուսուցանող: Ստորև ներկայացնում ենք այդպիսի 5 հրաշալի առակներ։

Everyone loves fables, because, being short, profound and teacher below we present such 5 wonderful fables.

Ինգա Անտոնյան

«Մխիթար Սեբաստացի» Կրթահամալիր

Гаяне Парванян

Образовательный комплекс "Мхитар Себастаци"

Հ․ Լիանա «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Միջին դպրոց 2020-2021

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Միջին դպրոց 8-4 դասարան

Խոշորացույց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Լիա Համբարձումյան

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր Միջին դպրոց 8-4 դասարան