Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Տնային աշխատանք

Առաջադրանքներ

1.Ո՞ր միտքը քեզ ավելի դուր եկավ, ինչո՞ւ:

2.Գրի՛ր շարադրություն ,,Ինչպիսի՞ մարդիկ են ինձ դուր գալիս,, վերնագրով:

Ինձ դուր են գալիս ոչ եսասեր, ընկերոջ չոկտագործող կամ էլ ընկերոջ հետ իր փողերի համար շփվող մարդիկ: Ես միշտ չեմ ցանկացել իմ ընկերների հետ շփվեմ իր փողերի համար կամ իր խելքի որ արտագր եմ երբ նա գրի: Օրինակ իմ ընկերները երբ մի բան չեն իմանում ես միշտ կարող եմ նրանց օգնել, որովհետև եթե ես գիտեմ պատասխան, բայց չեմ պատասխանում նրան ապա դա չի կարող կոչվել ընկերություն: Ես սիրում եմ այն մարդկանց ովքեր գեղեցիկ են, ոչ կռվարար, խելացի, սովորող, հետաքրքրասեր և ժպտերես: Եթե մարդ նեղանում է առանց պատճառի և ինքն էլ չգիտի պատճառը ապա նա իմ մոտ ընկերուհին է՝ Շահանեն: Եթե մարդ ազնիվ չէ իր ընկոջ, ընտանիքի կամ էլ բարեկամների հետ ապա նա իրենց ուղակի չի վստակում դրա համարել չի ազնվանում: Նրանք պետք է միշտ լինեն համբերատար, սիրալիր և ազնիվ ես միայն սիրում եմ այդ մարդկանց: Մարդիկ եթե ընկերջ համար անհանգստանում են ապա նրանք միայն ընկերներ են, իսկ եթե չեն անհանգստանում բայց ձևացնում են ապա նրանք կեղծ կամ խաբեբա են:

Հեղինակ՝

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s