Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Դասարանում
Կոմիտասի ,,Աշուն,, բանաստեղծության քննարկում
1. Ա շարքի ընդգծված բառերն ի՞նչ հարցի են պատասխանումի՞նչ են ցույց տալիսինչո՞վ են տարբերվում Բ շարքի ընդգծված բառերից:

Ա. Ձայնավոր հնչյուն: —              Բ. Հնչուն երգ ու ծիծաղ:

Ձիերի դոփյուն: —                   Դողդոջուն ձեռքեր:

Զգեստների շրշյուն: —           Շրշուն քող:

Դռան բախյուն: —                   Բաբախուն սիրտ:

Ջրվեժի շառաչյուն: —            Շառաչուն ջրվեժ:

Անձրևի շաչյուն:                Պաղպաջուն ջրեր:

Վարար ջրերի գոչգոչյուն: —      Ժպտուն աղջիկ:

Ալիքի ճողփյուն: —              Սիրուն խաղալիք:

Ա շարքի բառերը գոյական են, իսկ բ շարքի բառերը ածական են:

2.Կետերը փոխարինի՛ր հնչյունթնդյունշառաչյուն գոյականներից և հնչունթնդուն,   շառաչուն ածականներից մեկով:

Իմ մանկության օրերին հորդահոս ու շառաչուն գետ եմ տեսել:

Լեռներում միայն շառաչյուն արձագանքը մնաց:

Ուշադիր լսում էի քո երգի ամեն մի հնչյուն:

Մանկան թնդուն ծիծաղը վարակեց մեծերին:

Այդ մարտի թնդյուն լսվում էր բավական հեռվում:

Ինձ կանչեց-բերեց մեր գետի հնչուն:

Տնային աշխատանք

Համացանցից ընտրել Կոմիտասի բանաստեղծություններից մեկը, սովորել անգիր:

 1. Նախադասության մեջ փակագծերում դրված բառերից ո՞րն է գործածված, ընդգծի՛ր:

 Ասել էի, որ տուն վարձեր ու իր իրերը տաներ: (Վարձել, վարձ)

Ուզածդ շատ բարձր վարձ էր, դրա համար էլ տղան հեռացավ: (Վարձել, վարձ)

Հիվանդի գլուխը կապեր ու գնար բժշկի հետևից: (Կապել, կապ)

Այսքան ամուր կապեր քանդելը հեշտ գործ չէ: (Կապել, կապ)

Աղջիկը բարալիկ ծամեր ուներ: (Ծամել, ծամ)

Դեղը պիտի ծամեր ու կուլ տար: (Ծամել, ծամ)

Պարգ է, որ այդքանից հետո պիտի կտուրը կաթեր: (Կաթել, կաթ)

Ամանում այծի կաթ էր: (Կաթել, կաթ)

 

2.Տրված նույնանուն բառերով կազմի՛ր նախադասություններ:

Օրինակ՝ Վանեցի: — Ինձանից հեռու վանեցի վախը:

Վանեցի մի տատ ունեմ:

Մարտ-Երեկ Մարտինի ծննդյան տարդարձն էր:
Մրտին ես եղբայր ունեցա:

կետ-

շահ-Բոլոր մարդիկ իրենց շահերի համար ամեն ինչի պատրաստ են:

Մարդիկ իրենց շահով են ապրում:

Շահը

այր-

Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Մայրենի

Տնային աշխատանք

Անգիր սովորեք բանաստեղծությունը: 

Աշուն

Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,
Աշուն սնավ:

Սաղարթ-սաղարթ սարսելով
Ոսկի տերև դարսելով՝
Աշուն քնավ:

Տարափ ու բուք փչելով,
Վայուն-մայուն ճչելով՝
Աշուն ծնավ:

 1. Բացատրի՛րբառերը՝ լեցուն, մառան, տարափ, սաղարթ:
  լեցուն-լիքը, գեր, պարարտ, լի
  մառան-նկուղ, գետնափոր տեղ
  տարափ-հորդ անձրև
  սաղարթ-տերևներ
 2. Նկարագրի՛ր աշնանային բնապատկեր:
  Աշնանը բոլոր մրգերը հասունանում են: Տերևները դեղնում են և թափվում են: Եղնակը սառչում է և աշնանային սառը քամի է փչում: Եվ կարելի է ասել բոլոր երեխաները նաև ուսուցչուհիները երգումեն՝ ջան ջան ջան աշում է տես տես տես նախշուն է…. և այլն:
 3. Յուրաքանչյուր քառյակի բովանդակությանը համապատասխան գրի՛ր,  թե աշուն  ինչպսինն է:

1-ին քառյակ բերքռատ աշուն 

2-րդ քառյակ ոսկե աշոուն

3-րդ քառյակ ցուրտ աշուն

Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

26.09.2018

Տնային աշխատանք

Բանաստեղծությունը սովորեք անգիր: 
Ճանապարհ

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ուն
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

1.Փորձի՛ր նկարագրել ճանապարհը:

2. Գրի՛ր ճանապարհ բառի հոմանիշները:

ճամբա, ճամփա, ուղի,շավիղ, կածան, արահետ, նրբուղի Տարածություն, Ելք, միջոց, հնարք, ճար

3. Ներկայացրո՛ւ հետաքրքիր մի դեպք, որ տեղի է ունեցել այդ ճանապարհին:

Մի անգամ ես և Շահանեն հայրիկիս հետ դուրս եկանք բակ և տեսանք, որ ճանապարհի խաչմերուկին վթար էր տեղի ունեցել և ամբղջ խաչմերուկը փակվել էր:

Posted in Պատնություն, Առանց կարգի

ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

1.Ք.Ա. III-II ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՆԵՐՈՒՄ  ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՆՉ ԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ ԿԱՅԻՆ  ՄԵՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՓՈԽՎԵՑ  ԱՅԴ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ  I ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ ՍԿԶԲԻՆ:/ԴԱՍԱԳԻՐՔ ԷՋ 15/

.Ք.ա. III-II հազարամյակներում մեր  հայրենիքի տարածքում առաջացել և գոյություն ունեին բազաթիվ մանր պետական կազմավորումները (Արարատ, Արմանի ,Հայաստան և այլն):Ժամանակի ընթացքում դրանց մի մասը վերացան, առաջացան նորերը :Այսպես շարունակբար փսխել է Հայաստանը քաղաքական պատկերը:

2.Ք.ա. 4-րդ դարից Հայկական լեռնաշխարհում հայտնի դարձան երկու հիմնական պետություններ՝Մեծ Հայք, Փոքր Հայք:

Մեծ հայք նշանակում է Մեծ Հայաստան: Մեծ հայքի մասը կասմում էր 300.հազ քառ. կմ:Մեծ հայքը ուներ 15 խոշոր նահանգներ կամ աշխարներ:Դրանք էին ՝Այրարատ,Գուգարք, Տայք, Բարձր, Հայք, Ծովափ, Աղձնիք, Տուրուբորոն (Տարոն), Վասպուրական, Ուտիք, Արցախ, Սյունիք, Մոկք, Կորճայք, Պարսկահայք և Փայտակարան;

Փոքր Հայք (Փոքր Հայաստան)  տարածվում էր Մեծ Հայքից արևմուտք:Նրանց սահմանբաժանը Արևմտյան Եփրատ գետն էր :Փոքր Հայաստանի տարածքը կազմում է շուրջ 80 հազ. քառ. կմ:

3.Առաջին, երկրորդ քարտեզներից օգտվելով ՝ երրորդ քարտեզում գտիր և նշիր 15 նահանգները:

Քարտեզ

Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

20.08.2018

Դասարանում 
Գրաբար

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք:
Լավ է կույր աչքով, քան կույր մտքով:

Կարդա այսպես.

լաւ — լավ

կոյր — կույր

Բառարան

աչօք — աչքով

մտօք — մտքով

Ժամանակակից հայերենով ավելի գեղեցիկ է հնում:

Հարցեր և առաջադրանքներ

Նախադասությունը ժամանակակից հայերեն (աշխարհաբար) դարձրու: Գրաբար և աշխարհաբար նախադասությունները բարձրաձայն կարդա՛: Քո կարծիքով ո՞ր դեպքում է  այն ավելի գեղեցիկ հնչում:

Կոյր մտօք արտահայտությունն ինչպե՞ս ես հասկանում: Դրա հակառակ իմաստն արտահայտող բառը կամ բառակապակցությունը գտիր:

Մարդը կարո՞ղ է սրտով կույր լինել (գրաբ. կլինի` կոյր սրտիւ):

Լավ է կոյր աչօք, քան կոյր մտօք նախադասության իմաստն աշխարհաբար քանի՞ ձևով կարող ես արտահայտել:

Ինչպե՞ս ես հասկանում այս նախադասությունը (նախադասությունն ազատ և ընդարձակփոխադրիր):

***

Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

Կարդա այսպես.

լաւ — լավ

զթագաւոր — ըզթագավոր

(Նկատեցի՞ ր` ինչպես է կարդացվում ւ տառը:)

Բառարան

Քան զթագաւոր — քան թագավորը

Հարցեր և առաջադրանքներ

Գրաբարում «եւ» բառն ուներ նաև այսօրվա «բայց» բառի իմաստը: Քո կարծիքով. այստեղպետք է և՞, թե՞ բայց փոխադրել: Իմաստային ի՞ նչ տարբերություն կա այսարտահայտությունների միջև` աղքատ և իմաստուն մանուկ — աղքատ, բայց իմաստունմանուկ:

Նախադասության մեջ հակառակ իմաստ ունեցող բառերը գտի՛ր և զույգ — զույգ դո՛ւրս գրիր:

Եթե կարող ես, շրջի՛ր նախադասության իմաստը, թող գրաբար լինի`

Ծեր և անմիտ թագավորն ավելի լավ է, քան աղքատ, բայց իմաստուն մանուկը: Որպեսզինախադասությունդ ճիշտ լինի, զ մասնիկը (նախդիրը) դիր քան — ին հաջորդող բառի վրա:

Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

ՈՒԶՈՒՄ ԵՄ ՓՈԽԵԼ

Posted in Русский язык, Առանց կարգի

Отметьте правильный вариант:
банк. 1) один 2) одна 3) одно
Օднօ окно. 1) одна2) один 3) одно
….море. 1) одна2) один 3) одно
….ресторан. 1) одно2) одна3) один
….. чашка. 1) один2) одна 3) одно
….пальто. 1) одна2) один3) одно
….журнал. 1) одна2) один 3) одно
….аудитория. 1) одно2) одна3) один
Отметьте правильный вариант:
….. университет. 1) мой2) моя 3) моё
….собака. 1) моё2) моя 3) мой
….море. 1) чей2) чья 3) чьё
….станция. 1) твой2) твоя 3) твоё
….. виза. 1) наш2) наша 3) наше
….компьютер. 1) ваше2) ваша 3) ваш
….радио. 1) ваш2) ваше 3) ваша
….город. 1) наш2) наша 3) наше
….щенок. 1) ваш2) ваше 3) ваша
кухня. 1) наш2) наша 3) наше
компьютер. 1) мой2) моя 3) моё
моя кошка. 1) моё2) моя 3) мой

Подберите верные окончания
Красивый дом, уютная постель, верные друзья, интересная книга, темная ночь, скорая помощь, быстрые движения, быстрый интернет, белая бумага, холодная рука, тяжелый шкаф, сильный ветер, шоколадная конфеты, закрытое окно, смешной фильм.

Отметьте правильный вариант:

….. банк. 1) один2) одна3) одно ….окно.  1) одна2) один3) одно
….море.   1) одна2) один3) одно ….ресторан.  1) одно2) одна3) один
….. чашка. 1) один2) одна3) одно ….пальто.  1) одна2) один3) одно
….журнал.  1) одна2) один3) одно ….аудитория.  1) одно2) одна3) один

Отметьте правильный вариант:

 

….. университет. 1) мой2) моя3) моё ….собака.  1) моё2) моя3) мой
….море.   1) чей2) чья3) чьё ….станция.  1) твой2) твоя3) твоё
….. виза. 1) наш2) наша3) наше ….компьютер.  1) ваше2) ваша3) ваш
….радио.  1) ваш2) ваше3) ваша ….город.  1) наш2) наша3) наше
….щенок.  1) ваш2) ваше3) ваша ….кухня.  1) наш2) наша3) наше
….. компьютер. 1) мой2) моя3) моё ….кошка.  1) моё2) моя3) мой

 

Подберите верные окончания

Красив_ дом, уютн_ постель, верн_ друзья, интересн_ книга, темн_ ночь, скор_ помощь, быстр_ движения, быстр_ интернет, бел_ бумага, холодн_ рука, тяжел_ шкаф, сильн_ ветер, шоколадн_ конфеты, закрыт_ окно, смешн_ фильм.

 

Домашнее задание

Вероника, лиса, счастье, картина, поросенок, Мадрид, еж, Санкт-Петербург

 •  Вспомните род имени существительного, определите род приведенных слов:

лето, стол, одеяло, ручка, ноутбук, сеть, воздух, путь, друг, дневник.

Posted in Տրամաբանություն, Առանց կարգի

Տրամաբանություն

Իմ կազմած խնդիրը Լիա Համբարձումյան

Հինգ երեխաներ դպրոցից դուրս եկան և գնացին պոնչիկանոց։ Պոնչիկանոցի սեղանների աթոռները վեց հատ էին բայց այդ սեղանի բալոր աթոռները  զբաղեսվեցին, բայց ոչ մի մարդ չի ավելացել։
Հա՞րց ի՞նչպես եղավ այդպես։

Նշված շարքերից որո՞ւմ են կոտորակները աճման կարգով դասավորված:

ա/    1/10; 1/5; 1/2

բ/     1/2; 1/10; 1/5

գ/     1/10; 1/2; 1/5

դ/      1/2; 1/5; 1/10

661

2.  Արմենը ունի երեք վերնաշապիկ, երեք զույգ նասկի և երեք տաբատ:  Քանի՞ տարբերձևերով/համադրություններով Արմենը կարող է հագնվել:
30

3.  15 երեխա մասնակցեց մաթեմատիկական մրցույթին:  Երեխաների քանակը ովքեր Աննայիցավելի հաջող էին գրել վեց անգամ ավելի քիչ էր քան այն երեխաների քանակը ովքեր Աննայիցավելի վատ էին գրել:  Ո՞րերորդ տեղում էր Աննան:
15-1=14
14:2=7
7+1=8
Պատ․՝ Աննան 8-րդ տեղում է

4. Անահիտը ապառիկով հեռախոս է գնել:  Առաջին ամիսը վճարել է $9, երկրորդ ամիսը՝ $19, երրորդ ամիսը՝ $29, իսկ մնացած ամիսները երրորդ ամսվա չափ:  Տարվա կտրվածքով քանի՞դոլար է վճարել Անահիտը:
12-2=10 Ամիս
10
x29+19+9=318 $                                            Պատ․՝318 $

5.  Ո՞ր պատկերը ունի 20 քառակուսի միավոր մակերես:

661

D

6.  90 -ը 7 -ի բաժանելիսի քանի՞ մնացորդ է մնում:

1

7. The letter “o” is used … times in this sentence.

a) four

b) two

c) many

d) one

8. Կատակ խնդիր

Երևանի կենդանաբանական այգու ակվատեռարիումում կա մի տեռարիում, որտեղ հինգմետրանոց ցանցանախշ պիթոնը հաշտ ու համերաշխ ապրում է տասից ավել կասպիական ևկարմրականջ կրիաների հետ:  Երբեմն կրիաների վրայով է սողում`լավ ճզմելով իր մարմնիծանրությամբ, երբեմն էլ ջրում միասին լողում են, իսկ ավելի հաճախ օձը մի անկյունումկծկված պառկում է:  Առ այսօր բոլոր կրիաները կենդանի են, իսկ օձն էլ միշտ կուշտ:  Ինչպե՞սկարող է սա այսպես լինել:
Կենդանաբանական այգու աշխատողները կերակրում են օձին։

 

Մաթեմ

3 մետր 60 սանտիմետր երկարությամբ ձողից պատրաստեցին ուղանկյունի որի լայնությունը 2 անգամ կարճ է երկարությունից։ գտնել ուղանկյան երկարություն։
Լուծում
1)3մ 60սմ=360սմ
2)360:6=60սմ
3)60×2=120սմ                                                             Պատ․՝120սմ

Ուղանկյան երկարությունը 3 անգամ մեծ է լայնությունից իսկ ուղանկյան պարագիծըհավասարե 208 սմ։ Գտնել ուղանկյան մակերեսը։
Լուծում
1)208:8=26
2)26×3=78
3)26×78=2028

2
21          10
—-  >   ———
36           36

12          12
——  <   ——
6            4

155       55
——  >  ——
160       160

Posted in Առանց կարգի

6-րդ դասարան

18.09.2018
Դասարանում
1. Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ ունեն, որ այդ շարքի միբառը չունի:

ա) Ճանապարհ  բ) Արձան  գ) Ըմբոստ

խոնարհ        վրձին               ընդարձակ

աշխարհ        զարդ                ընդդիմադիր

խորհուրդ       զվարթ            ընձուղտ

շնորհք         վարձ                  ըմբռնելի

 1. Կետերիփոխարեն գրի՛ր ուն կամ յուն ածանցը:

Քամին խաղում էր պաղպաջ… ալիքների հետ:

Դողդոջ… ձայնը մատնեց, որ վախենում է:

Սիրով էր տանում հիվանդի քրթմնջ…ն ու բողոքը:

Ջրի ճողփ… լսվեց. ուրեմն մոտեցել ենք:

Դալար սաղարթի սոսափ…ը խաղաղություն էր բերում:

Մոտիկից լսվող ճարճատ…ն անակնկալի բերեց բոլորին:

3.Նախադասություններն ավարտի՛ր:

Մի ափսե ճաշ տաքացնելու համար խարույկ վառելը ձեռնտու չէր, չնայած ուրիշ տարբերակ չկար:

Մի ափսե ճաշ տաքացնելու համար խարույկ վառելը ձեռնտու չէր, իսկ գազը վառելը ավելի ձեռնատու էր:

Մի ափսե ճաշ տաքացնելու համար խարույկ վառելը ձեռնտու չէր, բայց դրանով ավելի շատ կարողեիր տաքանալ քան գազը վառելով բն:

Մի ափսե ճաշ տաքացնելու համար խարույկ վառելը ձեռնտու չէր, որովհետև …:

Մի ափսե ճաշ տաքացնելու համար խարույկ վառելը ձեռնտու չէր, և …:

 1. Փակագծերումտրված գոյականները գրի՛ր պահանջվող ձևով (հոլովով):

Մարդիկ վաղուց են (միջոցներ) փնտրում վատ (տեսողություն) լավացնելու համար: Վերջապես հայտնագործվեց ակնոցը՝ (ապակի) պատրաստված առաջին օպտիկական(գործիք): Ժամանակակից (ակնոց) երկար ու դժվարին ճանապարհ է անցել, թեև հիմա մեզթվում է, թե հնարավոր չէ պատկերացնել (տեսողություն) լավացնելու ավելի հասարակգործիք: (Ակնոց) նման մի բան հնարել էին դեռևս Հին (Հռոմ): Հայտնի է, որ (գլադիատորներ) կռվի սիրահար Ներոն կայսրը կարճատես էր: (Կրկես) տեղի ունեցող ամեն ինչը լավ տեսնելուհամար նա օգտվում էր թափանցիկ (զմրուխտ) պատրաստված մեծ (ոսպնյակ):

Տնային աշխատանք 

Գրի՛ր շարադրություն ,,Ո՞ր գրքում կուզենայի ապրել,, վերնագրով: Շարադրությունը տեղադրել բլոգում, ուղարկել իմ էլ. փոստին:

Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

14.09.2018
Դասարանում
Նախորդ առաջադրանքների քննարկում:
Կարդա՛ Վ. Սարոյանի ,,Կույրի պատմությունը,, առակը:

 1. Բնութագրի՛ր դատավորին:
  Դատավորն լավներ ևարդար:
 2. Գրի՛ր քո վերաբերմունքը կույր մարդու արարքի վերաբերյալ:
  Կույր մարդը վատն էր, որովհետև ինձ թվում էր թե նա խափում է:
 3. Նոր վերնագիր մտածի՛ր:
  Սուտասան կույրը:
 4. Ո՞րն է այս առակի ասելիքը:
  Այս առակի ասելիքը այն է, որ պետք չէ բոլոր կույրերին հավատալ:
 5. Բացատրի՛ր լեզուն կապ ընկնել դարձվածքը: Գրի՛ր այս դարձվածքին հոմանիշ դարձվածքներ:
  Լեզուն կապ ընկնել-կակազել:


Տնային աշխատանք
Մասնակցել հայոց լեզվի ֆլեշմոբին: Ֆլեշմոբն ուրբաթ օրն է և տեղադրվում է mskh.am կայքում:
Կարդալ  Վ. Սարոյանի ,,Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը,, պատմվածքը: