Posted in Русский язык

22.05-23.05.

1.Прочитать и пересказать притчу о весне.

Однажды слепой человек сидел на ступеньках одного здания со шляпой возле его ног и табличкой  «Я слепой, пожалуйста помогите!». Один человек проходил мимо и остановился.
Он увидел инвалида, у которого было всего лишь несколько монет в его шляпе. Он бросил ему пару монет и без его разрешения написал новые слова на табличке. Он оставил ее слепому человеку и ушел.
Днем он вернулся и увидел, что шляпа полна монет и денег.
Слепой узнал его по шагам и спросил не он ли был тот человек, что переписал табличку. Он также хотел узнать, что именно он написал. Тот ответил: «Ничего такого, что было бы неправдой. Я просто написал ее немного по-другому».
Он улыбнулся и ушел. Новая надпись на табличке была такая: «Дорогие люди! Я слепой и нуждаюсь в помощи. Помогите мне пожалуйста!»

       1.Что по вашему написал прохожий ?                                                                                     2.   Как вы  поняли эту притчу? Чему она вас научила?

2. Замени одним словом из 4 букв:
Приятель —друг
Противник — враг
Солдат —воин
Работа —труд
Шагать —идти
3. Измените одну букву в каждом слове, чтобы получилось новое слово. Например: сода – сова.
Воск – волк
лес – лис
гол – год
щит – кит
лист – лиса
роза – коза, роса
корона – ворона, корова
горка – корка, норка
4. В каждой группе найди одно “лишнее” слово.

  • Водопад, водолаз, водитель, водоем, водопровод.
  • Домик, домохозяйка, домино, домработница.
  • Столица, столовая, застолье, столяр, столетие.
  • Надпись, надрез, надежда, надрубка.                                                                   Объяснение незнакомых слов найдите в словаре
Posted in Մայրենի

Ուրիշի ուղղակի և անուղղակի խոսք

365.

  1. Փորքիկը խնդրեց.

— Պապի՛կ, կարող եմ շնիկի համար տնակ կառուցել:

  1. Մորաքու՛յր, ես կարող եմ համբուրգերների, չիսբուրգերների, սենդվիչների և պիցաների տիրակալը դառնամ,- անհանգիստ ասաց իշխանը,- աստվա՛ծ, ջան խնդրում եմ, որ ես դառնամ դա:
  2. Մայի՛կ, դասատուս ինձ այսօր երկուս է նշանակել, բողոքեց տղան:
  3. Ընկե՛ր, թողնիկտ քիչ առաջ հեծանիվից ընկավ,- անհանգստացավ պապիկը:
  4. Հայրի՛կ, վախենում եմ,- շարունակ ասում էր մարդ-մեքենան,-ես շատ եմ վախենում: