Posted in Մայրենի

ՄԱԹԵՄ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.

457

1/2+1/4=3/4

1/3+1/4=7/12

5/6+2/9=19/18

7/8+5/18=83/72

11/12+3/18=78/72

7/20+11/15=65/60

5/24+41/36=97/72

9/16+81/24=189/48

31/28+5/21=189/48

7/32+5/28=89/224

19/36+43/32=539/288

41/42+37/18=259/126

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 2.

3457

1/2-1/3=1/6

1/2-1/4=1/4

2/3-1/4=5/12

3/5-2/7=11/35

7/12-5/18=22/72

6/5-11/15=7/15

27/24-19/32=51/96

25/81-5/18=5/162

35/48-17/36=37/144

43/64-15/24=9/192

81/56-3/14=69/56

72/169-5/26=79/338

267/1024-15/640=1065/5120

23/625-9/250=1/1250

413/144-69/96=619/288

249/1500-36/375=105/1500

 

Posted in Մայրենի

ՈՒՂՂԱԿԻ ԵՎ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԽՈՍՔ

Ա.Ուրիշի ուղղակի խոսք

Լույսը վառե՞մ,-հարցրի ես։

Լևոնը բարկացած ձայն տվեց․

-Լույսը ինչո՞ւ վառեցիր։

Ես կարդացի և ասացի.

-Ոչինչ չեմ հասկանում:

-Գտա,-գոչեցի ես,-նրան հեռախոսով կասենք:

 

Բ. Անուղակի խոսք

Անուղղակկի խոսք
Ես ծիծաղելով ասացի, որ տոմսը պատռված է:

Հետո հաղտվողաբար ասաց, որ լույսը վառված մնա:

Լևոնն ասաց, որ պետք է կարդալ և ոչ թե շատախոսել:

Ես համոզում էի, որ նրա ներկայությունը պարտադիր է: