Posted in Մաթեմատիկա

ՄԱԹԵՄ

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.

10

8/5+9/35=17/35

14/7+85/7=99/7

4/15+8/15+3/15=15/15

38/93+16/93+105/93=159/93

36/127+9/127=45/127

34/100+116/100=154/100

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 2.

11

Լուծում

  1. 9/16*2+7/16*2=32/16

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 3.

12

13/5+9/5=13-9/5=4/5

9/11-2/11=9-2/11=7/11

63/15-48/15=63-48/15=15/15

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 4.

13

Լուծում

17/3-14/3=3/3

Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

ՄԱՅԻՍ 4

Տեքստը կարդա և լրացրու բաց թողնված տառերը, կրկնակ բաղաձայնները և երկհնչյունները:

Կարլուխան

Կարլուխան փոքրիկ ագռավ է: Ապրում է բակում: Այստեղ ինչ նա  ուզում, անում է: Իսկ ամենից շատ ուզում է թաքցնել: Թաքցնում է` ինչ կտուցն է ընկնում: Կեղև լինի` կեղևը կթաքցնի, երշիկի կլեպ` կլեպը, քարի կտոր` քարի կտորը: Թաքցնում է հետևյալ կերպ: Քայլում ու չորս բոլորն է նայում և հենց որ մեկուսի մի տեղ նկատեց, քիթն անմիջապես խոսում է այնտեղ: Թաքցնում է ու խոտով ծածկում: Շրջվում է. ոչ ոք չտեսա՞վ, և շարունակում է քայլել: Գուցե էլի ինչ-որ թաքցնելու բան գտնի:

Մի անգամ կոճակ էր թաքցրել: Խցկել էր ամենախիտ խոտերի մեջ: Այնտեղ աճում էին երիցուկներ, զանգակներ, տարբեր հասկեր ու ավելներ: Սկսեց կոճակը խոտով ծածկել: Թեքեց հասկը, բայց այն նորից ուղղվեց: Ավելը թեքեց, դա ևս ուղղվեց: Երիցուկը պարկեցրեց, երիցուկը . բարձրացավ: Ջանաց-ջանաց, թաքցրեց-թաքցրեց, բայց կոճակը բաց մնաց: Ահա, բոլորի աչքի առաջ է: Առաջին իսկ կաչաղակը կգողանա:

Կարլուխան կորցրեց գլուխը: Զարմանքից նույնիսկ կռկռաց: Վերցրեց կոճակն ու գնաց ուրիշ տեղ թաքցնելու:

Մտցրեց խոտերի մեջ, թեքեց մի հասկ, բայց այն ուղղվեց: Զանգակն իջեցրեց, բայց դա էլ բարձրացավ:

Իսկ մոտակա թփուտներում արդեն աղմկում են կաչաղակները, ինչպես լուցկու հատիկները` տուփի մեջ: Ուր որ է՝ կտեսնեն կոճակը: Կարլուխան արագ մտցրեց այն աղյսի տակ: Վազեց տաշեղ բերեց, անցքը փակեց: Մամուռ պոկոտեց, լցրեց բոլոր ճեղքերը: Կողքից քար հանեց: Եվ ապահովության համար ինքն էլ նստեց աղյուսի վրա:

Իսկ անպատկառ կաչաղակները միևնույն է, կչկչում են: Հավանաբար ինչ-որ բան են մտմտում:

Կարլուխան բարկանում է: Երիցուկ քաղեց, թաթով սեղմեց, կտուցով թերթիկներն է փետրում` այս ու այն կողմ թռցնելով: Կողքից ինձ թվում է, թե նա երիցուկով գուշակություն է անում. կգողանան-չեն գողանա, կգողանան-չեն գողանա:

Այնուամենայնիվ կաչաղակները գողացան Կարլուխայի կոճակը:

2. Թվարկիր դեպքերի հաջորդականությունը:

Օրինակ` Կարլուխան ապրում էր բակում:

Նա սիրում էր ամեն ինչ թաքցնել:

Ապրում է բակում:

Այստեղ ինչ նա  ուզում, անում է:

Թաքցնում է` ինչ կտուցն է ընկնում:

3. Բնութագրիր Կարլուխային:                                                                                                                
Հնարամիտ, որովհետև նա գտնում էր որտեղ թաքցնել ողացված իրը։
գող,որովհետև նա առանց հարցնելու վերցնում էր իրը թաքցնում։
վախեցող-քանի որ նա տեսնում էր ինչ որ մեկին և վախենում էր։

4.Գրի՛ր տրված բառերի հականիշները:

Ծանոթ-անծանոթ

հայտն-անհայտ

համեղ-անհամ

երջանիկ-դժբբախտ

լավատես-վատատես

ծեր-ջահել

տխուր-ուրախ

5.Գրի՛ր տրված բառերի հոմանիշները՝ ծեր-ահել, ճամփորդել-ճանապարհորդել, պատրաստել-շինել, կրկին-նորից:

6. Կազմիր բառեր հետևյալ արմատներով՝

ուղի-մայրուղի, երկաթուղի, ծառուղի
ուղիղ-ուղղանկյուն, ողղագիծ, ուղղություն