Posted in Русский язык, Առանց կարգի
Имя фамилия, адрес эл. почты 
 ответ:
класс, название школы
 ответ:
 страна, город, село
 ответ:
1.Подберите антонимы (слова с противоположным значением) к словам: РАНО, РАССВЕТ, ЗДЕСЬ, УТРО, ШИРОКИЙ, ЗАПАД
РАНО-поздно
РАССВЕТ-закат
ЗДЕСЬ-там
УТРО-вечер
ШИРОКИЙ-узкий
ЗАПАД-восток
 
2.Как называют растения, которые никто не сажал и за которыми никто не ухаживает?
уличные
дикие
дикорастущие
3.Как называется самая высокая гора на территории Армении?
Хуступ
Арагац
Тегенис
4.В каком отделе продают масло, сыр, йогурт?
 
молочные продукты
мясопродукты
овощи-фрукты
5.В каком магазине продают тетради и учебники?
«Одежда»
«Продукты»
«Книги»
6.Найди группу, в которой перечислены только домашние звери.
заяц, лиса, лось
курица, утка, индейка
кролик, коза, собака
7.В какое время дня мы завтракаем?
утром
днем
вечером
8. В какое время дня мы ужинаем?
утром
днем
вечером
9. Напишите короткое сочинение (4-5 предложений) “Наш школьный сад
Мне нравится наш школьный сад. Он очень красивый особенно весной, когда цветут вшинёвые, абрикосвые деревья. Ещё в саду растут тутовые деревья, вишнёвые, персиковые и яблони. Деревья в саду нужны чтобы был  чистый, нас акружающий воздух. Чтобы от них была прахлада. За деревьями ухаживають, школьники. Деревья нужно беречь. Поливать, белить столы, окапывать. Тогда они подарят нам свои сладкие и ароматные плоды. Наш класс тоже участвует в этих работах.
Posted in Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Գտիր ամբողջի մասը՝ 
26-ի 1/2-ը =13
Գտիր թիվը, եթե նրա 1/10 -ը հավասար է 5 -ի:
Պատասխան՝ թիվը  2-ն է:
Գտիր թիվը, եթե նրա 4/5 -ը հավասար է 16 -ի:
Պատասխան՝ թիվը 16-ն է:
Հաշվիր՝ 80 -ի 9/20 -րդ մասը՝  360

Առաջադրանք 2.

Գագիկը կարդացել է գրքի 120 էջը, որը կազմում է ամբողջ գրքի 4/7 -րդ մասը:
Հաշվիր, թե քանի՞ էջ կա գրքում:
Պատասխան՝ գրքում կա 210 էջ:

Առաջադրանք 3.

Արտահայտիր չափման ավելի փոքր միավորներով:
Րոպեի 12/20-ը = 36 վայրկյան:
Լրացուցիչ հարց:
 
Գիտես, թե քանի՞ վայրկյան կա 1 րոպեում:
Պատասխան՝ 60

Առաջադրանք 4.

Ճանապարհի երկարությունը 40 կմ է: Ասֆալտապատել են ճանապարհի 3/5 -ը:
Հաշվիր, թե քանի՞ կիլոմետր են ասֆալտապատել:
Պատասխան՝ ասֆալտապատել են 24 կմ:

Առաջադրանք 5.

Երբ տուրիստներն անցան ճանապարհի 3/7-ը, նրանց մնաց անցնելու 56 կմ: Գտիր ամբողջ ճանապարհի երկարությունը:
Պատասխան՝ ամբողջ ճանապարհը 24 կմ է:
Posted in Русский язык

22.05-23.05.

1.Прочитать и пересказать притчу о весне.

Однажды слепой человек сидел на ступеньках одного здания со шляпой возле его ног и табличкой  «Я слепой, пожалуйста помогите!». Один человек проходил мимо и остановился.
Он увидел инвалида, у которого было всего лишь несколько монет в его шляпе. Он бросил ему пару монет и без его разрешения написал новые слова на табличке. Он оставил ее слепому человеку и ушел.
Днем он вернулся и увидел, что шляпа полна монет и денег.
Слепой узнал его по шагам и спросил не он ли был тот человек, что переписал табличку. Он также хотел узнать, что именно он написал. Тот ответил: «Ничего такого, что было бы неправдой. Я просто написал ее немного по-другому».
Он улыбнулся и ушел. Новая надпись на табличке была такая: «Дорогие люди! Я слепой и нуждаюсь в помощи. Помогите мне пожалуйста!»

       1.Что по вашему написал прохожий ?                                                                                     2.   Как вы  поняли эту притчу? Чему она вас научила?

2. Замени одним словом из 4 букв:
Приятель —друг
Противник — враг
Солдат —воин
Работа —труд
Шагать —идти
3. Измените одну букву в каждом слове, чтобы получилось новое слово. Например: сода – сова.
Воск – волк
лес – лис
гол – год
щит – кит
лист – лиса
роза – коза, роса
корона – ворона, корова
горка – корка, норка
4. В каждой группе найди одно “лишнее” слово.

 • Водопад, водолаз, водитель, водоем, водопровод.
 • Домик, домохозяйка, домино, домработница.
 • Столица, столовая, застолье, столяр, столетие.
 • Надпись, надрез, надежда, надрубка.                                                                   Объяснение незнакомых слов найдите в словаре
Posted in Մայրենի

Ուրիշի ուղղակի և անուղղակի խոսք

365.

 1. Փորքիկը խնդրեց.

— Պապի՛կ, կարող եմ շնիկի համար տնակ կառուցել:

 1. Մորաքու՛յր, ես կարող եմ համբուրգերների, չիսբուրգերների, սենդվիչների և պիցաների տիրակալը դառնամ,- անհանգիստ ասաց իշխանը,- աստվա՛ծ, ջան խնդրում եմ, որ ես դառնամ դա:
 2. Մայի՛կ, դասատուս ինձ այսօր երկուս է նշանակել, բողոքեց տղան:
 3. Ընկե՛ր, թողնիկտ քիչ առաջ հեծանիվից ընկավ,- անհանգստացավ պապիկը:
 4. Հայրի՛կ, վախենում եմ,- շարունակ ասում էր մարդ-մեքենան,-ես շատ եմ վախենում:
Posted in Մաթեմատիկա, Առանց կարգի

Առաջադրանք 1.

Կատարիր բաժանումը՝

8/5 : 2 =4/5
9/19 : 9 =1/19
121 : 11/16=11/16
5/11 1=5/11
9/10 3=3/10
40/5 : 4 =10/5
125 : 5/11 =45/11

Առաջադրանք 2.

Մեկ րոպեում Արտակը ձյունից մաքրեց ճանապարհի 1/10 -ը: Գտի՛ր, թե ճանապարհի ո՞ր մասը Արտակը կմաքրի 3 րոպեում: Կոտորակը մի՛ կրճատիր:
Լուծում՝
Պատասխան՝ 3 րոպեում Արտակը կմաքրի ճանապարհի      ?     -րդ մասը:

Առաջադրանք 3.

Կատարեք կոտորակի բաժանում և արդյունքը ստուգեք բազմապատկումով:

24

Առաջադրանք 4.

12/15 x 45/12
7/60 x 4/12
24/15 x 25/ 6
8/10 x 9/25

Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Թե ինչպես ուղտը դառավ սապատավոր

Դարեր առաջ, երբ աշխարհը դեռ այնքան մանուկ էր, և Կենդանիները նոր-նոր էին աշխատում մարդու համար, մի Ուղտ կար, որը աշխատանքից խուսափելու համար ապրում էր Ոռնացող Անապատում, մանավանդ՝ ինքն էլ Ոռնացող էր: Այս ահավոր ծույլն ուտում էր փուշ ու տատասկ, մոշ ու փուշ, կաթնախոտ ու մոլախոտ, և երբ մեկը փորձում էր խոսել հետը, շարունակ կրկնում էր . ,,Ուզ, ուզ,,:

Մի երկուշաբթի առավոտ Ձին, թամբը մեջքին, սանձը բերանին, եկավ նրա մոտ.
-Ուղտ, այ Ուղտ, դուրս արի մեզ նման վազիր:
-Ուզ, ուզ:
Ձին գնաց ու պատմեց Մարդուն:
Որոշ ժամանակ անց, մի փայտի կտոր բերանին, եկավ Շունը:
-Ուղտ, այ Ուղտ, արի, մեզ նման իրեր տար ու բեր:
-Ուզ, ուզ:
Շունը գնաց ու պատմեց Մարդուն:
Վերջապես, լուծը վզին, եկավ Եզը.
-Ուղտ, ա՛յ Ուղտ, արի՛ մեզ նման վարուցանք արա:
-Ուզ, ուզ:
Եզը գնաց ու պատմեց Մարդուն:
Օրվա վերջում Մարդը կանչեց Ձիուն, Շանը և Եզին.
-Եռյակ, այ եռյակ, մեղքս գալիս եք /աշխարհը դեռ նոփ-նոր էր ու մանուկ/, բայց այդ Անապատի Ուզը չի կարող աշխատել, թե չէ մինչև հիմա եկած կլիներ: Ուրեմն ես նրան հանգիստ կթողնեմ, իսկ դուք պետք է նրա փոխարեն էլ աշխատեք, տեղը լրացնեք:
Սա շատ բարկացրեց Եռյակին: Եվ նրանք խորհուրդ արեցին, ժողով գումարեցին, համագումար հրավիրեցին, խելք խելքի տվին Անապատի եզրին: Ուղտը՝ այդ ահավոր ծույլը, եկավ կաթնախոտ ծամելով ու ծիծաղեց նրանց վրա: Հետո ուզ, ուզ ծոր տալով ՝ հեռացավ:
Շուտով փոշու ամպի մեջ հայտնվեց Բոլոր Անապատների Ջինը /Ջիները միշտ այդպես են ճամփորդում, որովհետև դա Հրաշք է/ և ժողովեց Եռյակին ու խորհուրդ արեց նրանց հետ:
-Բոլոր անապատների Ջին, մի՞թե հնարավոր է անգործ նստել, երբ աշխարհն այսքան նոփ-նոր է ու մանուկ,-հարցրեց Ձին:
-Իհարկե ոչ:
-Դե ուրեմն լսիր,-շարունակեց Ձին,-քո Ոռնացող Անապատում կա մեկը /մանավանդ՝ ինքդ էլ գիտես Ոռնացող է/՝ երկար վզով, երկար ոտքերով, որ երկուշաբթի առավոտից ի վեր մատը մատին չի խփել, չի վարգել:
-Ֆյույթ,- սուլեց Ջինը,- երդվում եմ Արաբիայի ոսկով, իմ Ուղտն է, որ կա: Իսկ ի՞նչ է ասում:
-Շարունակ՝ ուզ, ուզ,- վրա բերեց Շունը,- և իրեր չի տանում-բերում:
-Ուրիշ ոչինչ  չի՞ ասում:
-Միայն ՝ ,,ուզ,, և վար ու ցանք չի անում,- բողոքեց Եզը:
-Շատ լավ, քիչ համբերեք, ես նրան  ,,ուզ,, ցույց կտամ,- սպառնաց Ջինը:
Ջինը կոլոլվեց փոշեթիկնոցի մեջ, կտրուկ շրջվեց դեպի Անապատը, գտավ Ուղտին՝ այդ ահավոր ծույլին, ջրափոսի մեջ արտացոլված իր պատկերով հիանալիս:
-Իմ լողլող, փսլնքոտ ընկեր, ուրեմն ճիշտ են ասում, որ դու ոչ մի գործ չես անում, երբ աշխարհը դեռ նոփ-նոր է ու մանուկ:
-Ուզ, ուզ:
Ջինը նստեց, ծնոտը հենեց ձեռքին և հղացավ մի Մեծ Հրաշք, մինչ Ուղտը հիանում էր ջրափոսի մեջ արտացոլված իր պատկերով:
-Երկուշաբթի առավոտից ի վեր քո ահավոր ծուլության պատճառով Եռյակն աշխատում է նաև քո փոխարեն,- ասաց Ջինը և շարունակեց մտորել՝ ծնոտը ձեռքին հենած:
-Ուզ, ուզ:
-Եթե ես քո տեղը լինեի, այլևս ,,ուզ,, չէի ասի,- խորհուրդ տվեց Ջինը,-կգա ժամանակ, երբ կզղջաս  դրա համար: Հե՜յ, փսլնքոտ, դու պետք է աշխատես: Բայց Ուղտը դարձյալ կրկնեց՝ ,,ուզ, ուզ,, , և հենց այդ պահին տեսավ, որ իր մեջքը, որով այնքան հպարտանում էր, սկսեց ուռչել, ուռչել, մինչև վերածվեց-դարձավ մի մեծ հսկա, ցցուն կուզ:
-Ա՛յ, տեսնում ես՝ ինչի հասցրեց քո ,,ուզը,,. որ կուզ դարձավ: Այսօր հինգշաբթի է, և դու երկուշաբթի օրվանից՝ աշխատանքի հենց սկզբից, ոչինչ չես արել, դե՛, հիմա պետք է աշխատես:
-Կուզը մեջքիս: Ես ո՞նց աշխատեմ,- սրտնեղեց Ուղտը:
-Դա քո երեք օրվա անգործ նստելու վաստակն է,-ասաց Ջինը:
Հիմա առանց ուտելու, կուզիդ հաշվին, կաշխատես երեք օր: Հետո չասես, թե քեզ համար ոչինչ չեմ արել: Դուրս արի Անապատից, գնա՛, միացի՛ր Եռյակին ու քեզ կարգին պահիր: Կուզիցդ ամաչիր:
Ուղտն իրեն կարգին պահեց, կուզից ամաչեց և գնաց միացավ Եռյակին: Այդ օրվանից մինչև օրս նա կոչվում է սապատավոր /մենք կուզիկին սապատովոր ենք ասում, որպեսզի չվիրավորենք նրա զգացմունքները/: բայց նա երբեք այն երեք օրվա տեղը չհանեց, երբ աշխարհը դեռ նոփ-նոր էր ու մանուկ, և մնաց  ,,Ուղտի պես համառ,,:

 

 1. Թվարկիր հեքիաթի հերոսներին և բնութագրիր:
  Հերոսներն են՝ եզը, ուղտ պահողը, ձին, ուղտը, շունը:
  Շունը, ձին, եզը և ուղտ պահողը աշխատասեր են, իսկ ուղտը ծաույլ էր:
 2. Քո կարծիքով, Ջինը ճիշտ արեց, որ պատժեց Ուղտին:
  Իմ կարծիքով Ջինը շատ ճիշտ արեց, քանի որ աշխատանքը շատ կարևոր է բան է մարդու և կենդանու համար, իսկ ուղտը ծուլանում էր և չէր աշխատում, այսինքն նա չաշխատասեր էր և հեքիաթի մեջ ուխտը ասում էր ,,ուզ, ուզ,, , բայց նա երևի ցանկանում էր ասել ,,կուզ կուզ,,:
 3. Նոր պատիժ մտածիր ուղտի համար /կամ գուցե չարժեր նրան պատժել/:Ուղտին պատժել պետք չէ, քանի որ նա իր սխալը հասկացել է:
 4. Այս հեքիաթին համապատասխան առած-ասացվածք գրիր:
  Աշխատող մարդը երբեք սոված չի մնա:
Posted in Русский язык

Моё хобби

Моё хобби собирать пазлы.

Люблю собирать пазлы на разную тематику. Я сабрала пазлы, котоые падарила на мой день рождения это две красивые собачки, пазлы с изображением мишки жижотныь и кукл. Мне падарили на мой день рождения маё фото в виде паазла. Я собрала его и паместила Ест у миня ещё очень бальшой с изображением приподы. Это я буду собираты на летниь канекулаь. Сбор пазлов развивает внимательность, сообразительноть, память, маторику рук. Это очень хорошее хобби.

Posted in Մաթեմատիկա, Առանց կարգի

Առաջադրանք 1.

1

3/5

Առաջադրանք 2.

Untitled lucac

Առաջադրանք 3.

4

72/16=36/8=18/4=9/2

125/65=25/13

21/81=7/27

66/22=33/11

90/35=18/7

169/39=13/3

78/64=39/32

108/69=36/32=18/16=9/8

225/30=45/6=15/3=5/1

Առաջադրանք 4.

3

80-60=20 կմ/ժ

40:20=2ժ

60*2=120կմ

Պատ.՝120կմ

Առաջադրանք 5.

5

11-7=4կմ/ժ

4:2=2կմ/ժ (Հ.)

11-2=9կմ/ժ (Ն.)

Posted in Հայրենագիտություն, Առանց կարգի

Մայիսի 15-ը ՄաքԴոնալդսի հիմնադրման օրն է

Без названияՄաքԴոնալդսը աշխարհի համբուրգերների ամենամեծ ռեստորանային ցանցն է և գործում է աշխարհի 119 երկրներում։ Այն օրական ընդունում է 68 միլիոն հաճախորդ տարբեր երկրներից։  Այն հիմնադրվել է 1940 թվականին մայիսի 15-ին ԱՄՆ-ում որպես խորովածի թոնրատուն երկու եղբայրների՝ Ռիչարդ և Մորիս ՄաքԴոնալդների կողմից։ Ավելի ուշ՝ 1948 թվականին նրանց է միանում բիզնեսմեն Ռեյ Քրոքը, ով էլ հենց  Կալիֆորնիա նահանգի Բեռնարդինո քաղաքում հիմնում է համբուրգերի առաջին  ռեստորանը ։ Հետագայում ճաշացանկը համալրվում է նոր ուտեստներով։ Դրանցից էին չիսբուրգերները,  ֆրիները, տապակած ճուտը, ըմպելիքներն ու այլ մթերքներ։
Որպես անվանում «ՄաքԴոնալդս»-ը ամերիկյան առևտրի շուկայում առաջին անգամ հայտնվել է 1961 թվականի մայիսի 6-ին։ Նույն տարվա սեպտեմբերի 13-ին ստեղծվեց նաև լոգոն՝ «M»-տառի գծապատկերով և 1968 թվականի 18-ին այն դարձավ ոսկեձույլ կամարիկ։

Հետաքրքիր փաստեր

 • Հիմնադիր Ռեյ Քրոքը ստեղծել է հատուկ հիմնադրամ։ Այն աջակցում է ալկոհալային կախյալ հիվանդների, շաքարախտի պայքարի և բուժման միջոցներ ձեռք բերելու գործում։ Այն կից է գործում Դորդմունդի բշժկական համալսարանին։
 • ՄաքԴոնալդսի ռեստորաններ օրական այցելում է 68 միլիոն մարդ, դա ավելի մեծ թիվ է, քան Մեծ Բրիտանիայի բնակչությունը։
 • Այն աշխարհում խաղալիքների արտադրության ամենամեծ տարածող կազմակերպությունն է։
 • Անգլիայի թագուհին ունի սեփական ՄաքԴոնալդս իր Բեքինգհեմ պալատի մոտ։
 • Տարեկան ավելի քան 80,000 ուսանող է ավարտում ՄաքԴոնալդսի Համբուրգեր համալսարանը՝ Համբուրգերոլոգ մասնագիտությամբ բակալավրի աստիճան ստացած։
 • ՄաքԴոնալդսի ռեստորանը մեկ վայրկյանում վաճառում է 75 համբուրգեր։
 • Ամեն 8 ամերիկացուց մեկը  աշխատել է ՄաքԴոնալդսում։
 • Ամեն տարվա հոկտեմբերի 16-ին ՄաքԴոնալդսի դեմ բողոքի ակցիա է իրականացվում Անգլիայի Գրինփիսի (London Greenpeace) կողմից։
 • Երկրի բնակչության 50%-ը դեմ է ՄաքԴոնալդսի աշխատանքին և գոյությանը, իսկ մյուս 50%-ը հաճելիորոն համաձայն է համբուրգերների գոյությանը։
Posted in Մայրենի, Առանց կարգի

Տեքստային աշխատանք

 

Լինում է, չի լինում, մի շահ է լինում: Մի անգամ այս շահը իր շքախմբով շրջելիս է լինում, տեսնում է ՝ մի ծերունի ձիթենի է տնկում: Նա մոտենում է ծերունուն ու զարմացած հարցնում.
-Ո՜վ ալևոր, այդ ինչո՞վ ես զբաղված այս շոգ կեսօրին:
Հանգստանալուդ ժամանակը վաղուց հասել է, իսկ դու դեռ աշխատում ես: Կապրե՞ս մինչև այս ծառը պտուղ տա:
-Ո՜վ ամենակարող տեր, չէ՞ որ աշխարհի օրենքն է, որ մեկը ծառ տնկի, մյուսը ճաշակի դրա պտուղները: Բայց էլի ապրելու հույս ունեմ մնիչև այն օրը, որ ծառն սկսի պտուղ տալ:
Շահին դուր է գալիս ծերունու պատասխանը, և նրան դրամով լի քսակ է տալիս:
-Ա՛յ, տեսնում ես՝ ծառն սկսեց պտուղ տալ,- ժպտում է ծերունին:
_Ո՜վ մեծ շահ, ուշադրություն դարձրու, որ մյուս ծառերը տարին մեկ անգամ են պտուղ տալիս, իսկ իմ տնկին՝ երկու անգամ:
Այս կատակ ավելի է դուր գալիս շահին: Նա ծերունուն է տալիս երրորդ քսակն ու ասում իր ուղեկիցներին.
_Գնանք, բարեկամներ, թե չէ այս ծերունու մոտ մի քիչ էլ որ կանգնենք, բոլորովին կսնանկանանք:

 1. Բացատրի՛ր տրվածբառերը:

Շքախումբ- Բարձրաստիճան անձանց և պետության ղեկավարներին

Շահ- Որևէ գործունեությունից՝ ձեռնարկությունից ևն ստացվող օգուտ:

Ամենակարող- Ամեն բանի կարող, ամենազոր, ամեն բանի ընդունակ:

ալևոր- Ծեր, ծերունի

տնկի- Առհասարակ՝ մատղաշ ծառ, տունկ, նոր տնկած ծառ՝ խաղողի մատ ևն:

սնանկանալ- Սնանկ դառնալ

 1. Վերնագրի՛ր պատմությունը:

Բարի ծերունին

 1. Բնութագրի՛ր ծերունունև շահին:

Ծերունին շատ բարի էր և նա ուզում է հյուրասիրել իր տանջանքներով տնկած ծառի պտուղները:

 1. Քո կարծիքովո՞րն է այս պատմության ասելիքը:

Այս պատմության ասելիք այն է, որ պետք է ագահ չլինես և բոլորին տաս քո տանջանքներով աճեցրած բերքը:

 1. Տեքստի ասելիքինհամապատասխան առած-ասացվածք գրի՛ր:

Եթե դու ազնիվ ես, շահն էլ քեզ համար սարսափելի չէ:

 1. Տեքստից դուրս գրի՛ր ուրիշի ուղղակի խոսքով նախադասություն, ապա դարձրու անուղղակի:

Նա մոտենում է ծերունուն ու զարմացած հարցնում.
-Ո՜վ ալևոր, այդ ինչո՞վ ես զբաղված այս շոգ կեսօրին:

Նա մոտենում է ծերունուն ու զարմացած հարցնում, հարցնում է ալևորին, թե ինչո՞վ ես զբաղված այս շոգ կեսօրին:

 1. Տեքստում գտի՛րկոչական ունեցող նախադասություն և ընդգծիր:

-Ո՜վ ամենակարող տեր, չէ՞ որ աշխարհի օրենքն է, որ մեկը ծառ տնկի, մյուսը ճաշակի
դրա պտուղները:

Գնանք, բարեկամներ, թե չէ այս ծերունու մոտ մի քիչ էլ որ կանգնենք, բոլորովին
կսնանկանանք: