Posted in Մաթեմատիկա

Մարտի 13. 2018թ.

Բանավոր հաշվարկ: Քննարկում ենք չստացված առաջադրանքները:

Թեմա՝ Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար, փոխադարձաբար պարզ թվեր:

Առաջադրանք 1.

Արդյո՞ք 55 և 62 թվերը փոխադարձաբար պարզ են, եթե նրանց պարզ արտադրիչների վերլուծությունը այսպիսին է՝
55=511
62=231
Պատ.՝ Այո

Առաջադրանք 2.

Գտիր ԱԸԲաժ(55;60)-ը:

55=5×11
60=2x2x3x5

Առաջադրանք 3.

Գտի՛ր հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները.

ա) 12 և 32
1, 2, 4

բ) 14 և 58
1, 2

գ) 15 և 25
1, 5

Առաջադրանք 4.

Գտի՛ր տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը.

ա) 55 և 30
5

բ) 64 և 42
2

Առաջադրանք 5.

Գտի՛ր հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները.

ա) 18 և 24
1, 2, 3, 6

բ) 15 և 25
1, 5

գ) 18 և 9
1, 3

Առաջադրանք 6.

Գտի՛ր ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա կողերն են՝ 6 դմ, 5սմ, 9սմ:

Պատ.՝ Ծավալը հավասար է

Առաջադրանք 7.

Հայտնի է, որ ∢2+∢1+∢3=360°

Հաշվի՛ր ∢2, եթե ∢1=147° և ∢3=153°:

Առաջադրանք 8.

ABCD ուղղանկյան մի կողմը  20 սմ է, իսկ մյուսը՝ 4 անգամ փոքր է: Որոշի՛ր ուղղանկյան մակերեսը:

Լուծում

  1. 20:4=5սմ
  2. 20×5=100սմ

Պատ.՝ 100սմ