Posted in Մաթեմատիկա, Առանց կարգի

Հեռավար աշխատանք

Հեռավար աշխատանք

Առաջադրանքներ՝

Գրքից՝ էջ 34,առ. 225- 230, էջ 36, առ. 245-251

225.

5 միյանման աթոռակներ-18000 դրամ
Ինչքան պետքե վճարել այդպիսի 12 աթոռակների համար-?

Լուծում
1) 18000:5=3600 դրամ
2) 3600:12=300 դրամ
Պատ.՝ 300 դրամ

226.
Գործվածքի՝ 36մ երկարություն ունեցող կտորից կարել են 12միյանման թիկնոց
Քանի մետր գործվածք է անրաժեշտ 15 այդպիսի թիկնոց կարելու համար-?

Լուծում
1) 36:12=3
2) 3*15=45 թիկնոց                                            Պատ.՝ 45 թիկնոց

227.
Մարդատար գնացք-16 վագոն
Յուր. վագոն-56 տեղ
Քանի աատ տեղ է մնացել, եթե գնացք է նստել 837 որևոր-?

Լուծում
1) 16*56=896 տեղերի քանակ
2) 896-837=59 ազատ տեղ                                   Պատ.՝ 59 ազատ տեղ

228.
1) 137-15=122
2) 122:2=61

229.
Գրատաղտակին գրված են երեք թվեր: Եկրորդ թիվն առաջինից 99-ով պոքր է, երրորդ թիվն 74-ով մեծ է:
Գրված թվերից որն է ամենա մեծը: Որքանով է այդ թիվը ամենափոքրից մեծ-?

Լուծում

Առաջին-110, եկրորդ-11, երրորդ-184
184-11=173-ով                                              Պատ.` 173-ով

230.

Աղջիկը 2 տարեկան է: Հայրը նրանից մեծ է 30 տարով:
Քանի անգամ է մեծ հայրը աղջկանից: Հայրը աղջկանից քանի անգամ մեծ կլինի 4 տարի անց-?

1) 2+30=32 տարեկան հայր
2) 30:2=15 անգամ
3) 2+4=6 տարեկան աղջիկ
4) 32+4=36 տարեկան հայր
5) 36:6=6 անգամ                                                             Պատ.՝6 անգամ

245.
Երկու ցանկապատ ներկել-25աման ներկ
Յուր. աման 3կգ ներկ
Առաջին ցանկապատ ներկել- 24
Քանի կգ ներկ օգտագործվեց երկրորդ ցանկապատը ներկելու համար-?
Լուծում
1) 25×3=75 կգ
2) 7524=51կգ                                       Պուտ.՝51 կգ

246.
12 միանման անոթների մեջ տեղավորվում է 36լ խաղողի հյութ
Դույլի տարողությունը 4 անգամ մեծ է անոթի տարողությունից
Քանի դույլ կպահանջվի 120լ խաղողի հյութ լցնելու համար-?
Լուծում
1) 36:12=3լ
2) 3×4=12լ
3) 120:12=10դույլ                                       Պատ.՝10դույլ

247.
Հողամաս-120կգ եգիպտացորեն: Կարտոֆիլ ցանել էին եգիպտացորնեից 5անգամ պակաս, իսկ ցորեն՝ 3անգամ պակաս քան կարտֆիլն ու եգիպտացորենը միասին: Ինչքան ցորեն էր ցանված հողամասում-?
Լուծում
1) 120:5=24 կարտոֆիլ
2) 120:24=144 միասին
3) 144:3=48ցորեն                                                   Պատ.՝48կգ ցորեն

248.
Երեք գրադարակներում դրված էր համապատասխանաբար 42, 26 և 37 գիրք: Առաջին գրադարակից 7գիրք տեղափոխել են երկրորդը: Քանի գիրք պետք է երկրորդ գրադարակ տեղափոխել, որպեսզի երեք գրադակներում հավասար քանքկներով գրքեր լինեն-?
Լուծում
1) 42-7=35 առաջին
2) 26+7=33 երկրորդ
3) 37-2=35 երրորդ
4) 33+2=35 երկրորդ                                                Պատ.՝ 2գիրք

249.
Երկու աշակերներ գրադարակից գրքեր վերցրեցին: առաջինը նույն օրը սկսեց կարդալ իր գիրքը՝1 օրում կարդալով 26 էջ: 2 օր անց իր գիրքը սկսեց կարդալ միյուսը՝

250.

251.

Posted in Հայրենագիտություն, Առանց կարգի, Ես կարողանում եմ

Նոր տարին աշխարհի երկրներում

Նոր տարին աշխարհի երկրներում

ea7d0004464c99d60d10cb62d8608faf

Անգլիայում, բացի տոնածառից, տունը զարդարում են սպիտակ ծաղկեփնջերով:
Չեխիայում Նոր տարվա գիշերը աղջիկները տնային մաշիկը գլխի վրայով նետում են դռան ուղղությամբ:

Շարունակել կարդալ “Նոր տարին աշխարհի երկրներում”

Posted in Մայրենի, Առանց կարգի, Ես կարողանում եմ

Լրացրու բաց թողնված տառերը

Լրացրու բաց թողնված տառերը

Մեղվապահը փեթակները շարել էր Լոռու ձորում՝ Դեբեդի կանաչազօծ ափին, որտեղ լսվում էին միայն գետի միօրինակ վշշոցը ու մեղուների ախորժալուր բզզոցը: Շարունակել կարդալ “Լրացրու բաց թողնված տառերը”

Posted in Մայրենի, Առանց կարգի, Ես կարողանում եմ

Ը-ի ուղղագրությունը

Ը-ի ուղղագրությունը

 1. Ընկեր, ընթերցել, ընթանալ, ընտրել բառերով կամ նրանց արմատներով 2-ական բառ կազմիր:
  Ընկեր-ընկերակից, ընկերություն
  Ընթերցել-ընթերցանություն, ընթերցարան
  Ընթանալ-արագընթաց, սրընթաց
  Ընտրել-ընտրություն, հատընտիր

 2. Որտեղ անհրաժեշտ է, գրիր ը տառը՝

Հյուրընկալ, անակնկալ, անընկալելի, ակնբախ, ձկնկիթ, սրընթաց, ճեպընթաց, ինքնըստինքյան, կորնթարդ, մթնկա, հատընտիր, գույնգույն,    անստորագիր, հետզհետե, ակնդետ, խոչընդոտ, անընդմեջ, ակնթարթ, մակնթացություն, մթնշաղ, ազգընտիր, վայրընթաց, զուգընթաց:

3. Բարձրաձայն կարդա հետևյալ բառերը և լրացրու շարքերը:

ա) բառի սկզբում թույլ ը կա-

բ) ը-ն առաջին հնչյունից հետո է-ստել, ստանալ, շտկել, շտապել, սփրթնել, զբաղվել, սպասել, սպրդել, շպրտել, սփոփել, սքանչելի, սկսել, զգայուն, զբոսանք:

 

Posted in Մաթեմատիկա, Առանց կարգի

Դեկտեմբերի 15. 2017թ. Ինքնաստուգում.

Ինքնաստուգում.

Առաջադրանք 1.

3 x (72:18)+7 x (81-70)=89

72:18=4

81-70=11

3*4=12

7*11=77

12+77=89

Առաջադրանք 2.

2683:453= 5,418մն

2455:95=25,80մն

Առաջադրանք 3.

ա) Քանի՞ ժամ է կազմում 300 օրը:  7200 ժ

բ) 8ց 39կգ+1տ 9ց 70կգ =7200

Քանի՞ մետր են ՝

գ) 10000 սմ=100մ

դ) 1000000 մմ=1000մ

Առաջադրանք 4.

      a1.png1.png
1. Քանի՞ հատված կա գծագրում: 3 հատված
2. Քանի՞ ուղիղ է պատկերված: 4 ուղիղ

Առաջադրանք 5.

1. Արտահայտիր կիլոմետրերով և մետրերով՝ 2159 մ =2կմ 159մ
2. Արտահայտիր դեցիմետրերով և սանտիմետրերով՝ 647 սմ =64դմ 7սմ

Առաջադրանք 6.

Taisne_nogr.png
AB և BC հատվածները ուղղի վրա դասավորված են իրար հետևից:  AB=15 սմ 3 մմBC=31 սմ 5 մմ: Որոշիր A և C կետերի հեռավորությունը  սմ-ով և մմ-ով:
Լուծում՝
1.15սմ 3մմ+31սմ 5մմ=86սմ 8մմ
 Պատասխան՝ AC =86սմ 8մմ
Posted in Մայրենի, Առանց կարգի, Ես կարողանում եմ

Օ-ո-ի ուղղագրություն

օ-ո-ի ուղղագրությունը

 1. Օդ, օրինակ, օգուտ, օղ, օր բառերից կազմիր ուրիշ բառեր` դրանք գործածելով բառի տարբեր դիրքերում:
  Օրինակ` օրոր— օրորոց, մեղմօրոր

  Օդ-օդաչու, անօդ
  Օրինակ-օրինակ, անօրինակ
  Օգուտ-օգտակարություն, անօգուտ
  Օղ-օղակ, ականջօղ
  Օր-օրացույց, կեսօր

2. Օրինակին հեետևելով` որակ, որս, որդի, որջ արմատներից 2-ական բառ կազմիր:

որոշ— որոշակի, պարզորոշ

Որակ-որակյալ, անորակ
Որս-որսորդ, որսորդություն
Որդի-որդիակ, անորդի
Որջ-որջաբնակ, անորջ

3. Բաց թողնված տեղերում լրացրու ո կամ վո:

որբ, երկվորյակ, արջաորս, հոգեորդի, զինվոր. բարձրավոլտ, բանվոր, անորակ,

բարձրորակ, վոլեյբոլ:

4. Բաց թողնված տեղերում լրացրու օ կամ ո:

ամենօրյա, ամանորյա, անօրինական, հանրօգուտ, օրըստօրե, մեղմորեն, մեղմօրոր, հօգուտ, տնօրեն, նախօրոք, շաբաթօրյակ, բացօթյա, պարզորոշ, արծաթազօծ:

5. Շարքերից ընտրիր և դեմ դիմաց գրիր հոմանիշ բառերը:

ա) ոսոխ, որջ, որձ, ողորկ, որթ, որմ

բ)  հարթ, պատ, թշնամի, արու, վազ, բույն

Posted in Հայրենագիտություն, Առանց կարգի, Իմ գրադարանը

Սուրբ Ծննդյան ծառի ամենահայտնի լեգենդը

Սուրբ Ծննդյան ծառի ամենահայտնի լեգենդը

Երկրի վրա իջավ խորհրդավոր սուրբ գիշերը` մեծ ուրախություն պարգևելով մարդկանց: Բեթղեհեմի լքված քարայրերից մեկում ծնվեց աշխարհի Փրկիչը: Ականջ դնելով հրեշտակների երգեցողությանը` հովիվները փառաբանում և երախտագիտություն էին հայտնում Աստծուն, հետևելով ուղեցույց աստղին` մոգերը հեռավոր արևելքից շտապում էին` խոնարհվելու Աստվածային Մանկանը:

Շարունակել կարդալ “Սուրբ Ծննդյան ծառի ամենահայտնի լեգենդը”