Posted in Մաթեմատիկա

23.03.2017թ. Պ.27

Կոտորակների համեմատում Դնել<, >, = նշանները

I դեպք 3/5>1/5

2/6>1/6

9/25<25/25 Նույն հայտարարով կոտորակներից ավելի մեծ է  այն կոտորակը որի համար հայտարարը մեծ է: II դեպք 91/1000>1/1000

5/100<5/6

1/10.000<1/2

Երկու նույն համարիչով կոտորկներից մեծ է այն կոտորակը որի կհամարիչը փոքր է:

Առաջադրանք 1.

1/36<2/36 3/41>1/41

9/10>8/100

Առաջադրանք 2.

39/40>39/400

1/10.000<1/4 6/50>6/5555

2505:5+(623×12-131)x2=15191

 1. 623×12=7476
 2. 7476-131=7345
 3. 7345×2=14690
 4. 2505:5=501
 5. 501+14690=15191

Վարժ.972

Անկանոն կոտորակ-8/7, 3/3, 6/6, 4/1

Կանոնավոր կոտորակ-6/7, 12/17, 4/5, 17/18

Վարժ. 973.

Մաս

Թիվ

1/2 2/4 4/8
16 8 8 8
32 16 16 16

Վարժ.974

ա) 4/7>3/7

6/7>6/9

բ) 8/14՚7/14

21/24=21/24

գ) 11/25>5/25

22/31<22/23

դ) 7/15=7/15

3/14=3/14

Վարժ.977

Տատիկն իր պատրաստած գաթայի 1/7տվեց Աշոտին, 2/7 մասը Սուրենին, 4/7 մասը Հայկին: Ու՞մ բաժին գաթան էր ամենաշատը:           Պատ.՝Հայկիններ ամենշատը 4/7 մասը

Posted in Առանց կարգի

Մաթեմատիկա

72x5=360

Հարմար եղանակ

72×5=72×10:2=720:2=360

Նախագիծ 1. Բանավոր հաշվարկի  գաղտնիքները:

Արագ բազմապատկում 5-ով:
Առաջադրանք 1.
240×5=1200
120×5=600
44×5=220
12×5=150
35×5=175
66×5=330
48×5=240
Առաջադրանք 2.
Հաշվիր   3900+( 2100:3-12×50)  արտահայտության արժեքը:

Լուծում

 • 2100:3=700
 • 12×50=600
 • 700-600=100
 • 100+3900=4000

    Առաջադրանք 3.

    Ուղղանկյան մի կողմը 4 սմ է, իսկ մյուս կողմը այդ կողմի եռապատիկն է: Գտիր այն քառակուսու կողմը, որի պարագիծը հավասար է այդ ուղղանկյան պարագծին:

Լուծում

 • 4×3=12սմ
 • p=12×2+4×2=32սմ
 • 32:4=8սմ Պատ.՝8սմ

Առաջադրանք 4.

 Երբ Աշոտն անցավ տանից մինչև դպրոց ճանապարհի      կեսը, մնաց անցնելու 1կմ 600մ:

Ինչքա՞ն էր Աշոտենց տանից մինչև դպրոց եղածհեռավորությունը:

1կմ 600մx2=3կմ 200մ                  Պատ.՝3կմ 200մ

Առաջադրանք 5.

Թվերի տրված հաջորդականության  օրինաչափությունը   և գրիր հաջորդ թիվը:
14, 26, 38, 50, 62:

Առաջադրանք 6.

Գտիր`

64-թվի  3/8 մասը:

64:8=8 մասը

8×3=24 մասը            Պատ.՝24 մասը

Posted in Առանց կարգի

Թարգմանություն

The magpie builds the most comfortable and beautiful nests on the world. So , one day all the other birds asked him to teach them how to make really good nests. The magpie agreed.

He said, “Firstly,take some mud and make a sort of round shape.” “oh, that’s it!” cried the thrush and he flew away. Since then the thrushes are building their nests in that way.

Then the magpie continued, “Next, take some twigs and arrange them around the mud.” “So that’s it” exclaimed the blackbird and he left . In that way the blackbirds are building their nests even today.

So it wnt on, every bird taking away a little piece of the knowledge but none of them remained there until the end. The magpiewent on working without looking up, but when he saw that nobody is there he got angry and flew away. He never again showed the others how to build nests.

Կաչաղքկը պատրաստում է աշխարհի ամենահարմարավետ և ամենագեղեցիկ բույնը: Ուստի մի օր մնացած բոլոր թռչյունները  խնդրեցին նրան , որպեսզի սովորեցնի ինչպես պատրաստել իսկապես լավ բներ:

Կաչաղակը համաձայնեց:

Նա ասաց , սկզբում վերձրեք մի քիչ ցեխ և պատրաստեք կլոր : օ ‘ ահա այն:

բղավեց կեռնեխը ու թռավ: Այդ ժամանակվանից սկսած կեռնեխները իրենց բույները այդ ձևով էին պատրաստում:

Հետո կաչաղակը շարեւնակեց. դրանից հետո վերցրեք մի քանի փետուր և դասավորեք  ցեխի շուրջ: Ահա այն . ասաց սև ճնճղուկը և թռավ: Այդ եղանակով սև ճնճղուկները պատրաստում են իրենց բները մինչև օրս:

Այսպիսով շարունակենք. ամեն թռչյուն թռավ գնաց մի փոքր մաս գիտելիք ստանալով, բայց նրանցից ոչ ոք չմնաց այնտեղ մինչև վերջ: Կաչաղակը շարունակում էր աշխատել առանց գլուխը բարձրաացնելու, բայց երբ նա տեսավ այնտեղ ոչ ոք չի մնացել նա բարկացավ և թռավ: Նա երբեք այլևս ոչ ոքի ցույց չտվեց ինչպես բույն պատրաստել:

Իմաստը . պետք է մնալ մինչև վերջ որպեսզի ունենաս հնարավորություն ամեն բան սովորել:

Posted in Русский язык

Разгром

Мама заходит в дом,
Мама глядит кругом.
– Был на квартиру налёт?
– Нет.
– К нам заходил бегемот?
– Нет.
– Может быть, дом не наш?
– Наш.
– Может, не наш этаж?
– Наш. Просто приходил Серёжка,
Мы поиграли немножко.
– Значит, это не обвал?
– Нет.
– Значит, слон не танцевал?
– Нет.
– Очень рада. Оказалось,
Я напрасно волновалась.

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.
11×23=253
11×45=495
11×36=396
11×25=275
11×99=1089
11×28=308
11×24=264

Առաջադրանք 2.
Գրախանութում գիրքն  արժե 1200դրամ, իսկ գրիչը գինը կազմում է 1/10 մասը: Ինչ արժե  գրիչը:

Լուծում

1) 1200:10=120 մաս

2) 120×1=120 մաս                                              Պատ.՝120 մաս
Առաջադրանք 3.
 Հորինիր խնդիր թվի մասը գտնելու վերաբերյալ:
/Առաջադրանք 2-ի նման/:

Խանութում մեկ պաղպաղակն արժե 100դրամ, իսկ մեկ կոնֆետի գինը կազմում է 1/2 մասը:

Ինչ արժե կոնֆետը-?

Լուծում

1) 100:2=50

2) 50×1=50                                            Պատ.՝50 
Առաջադրանք 4.
Դասարանում 24 աշակերտ կա: Տղաները 4-ով շատ են աղջիկներից: Քանի՞ տղա է սովորում դասարանում:

24-4=20 (աշակերտ)

20:2=10 (աշակերտ)

10+4=14 (աշակերտ)                                              Պատ.՝10 և 14

Առաջադրանք 5.
45 րոպե տևողությամբ դասը սկսվեց 10:50ր: Դասը ե՞րբ ավարտվեց:         Պատ.՝11:35

Posted in Մայրենի

Թելադրություն

Համաշխարհային ճանաչում ունի մեր Մատենադարանը:  Երևան այցելող յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ անպայման այցելում է ձեռագիր մատյանների այդ յուրօրինակ թանգարանը:   Մագաղաթյա թերթերը հայ ժողովրդի հինավուրց մշակույթի լուռ վկայություններն են:   Մատյանների գրողնները ու նկարազարդողնները օրնիբուն ճրագ աղոտ լույսի տակ գեղեցկագրել ու պատկերազարդել են հորթի մշակված կաշվե թերթերը դարձնելով դրանք մեր հնօրյա անցուդարձի ու հերոսական ազատամարտերի անգնահատելի հուշարձաններ:

 

 

Տեկստից դուրս գրել գոյականները (ով և ինչ հարցերին պատասխանող բառերը)

Ինչ-Մատենադարան, Երևան, ձեռագիր, մատյան, օրինակ, թանգարան, անցուդարձ, մագաղաթյա, թերթ, հուշարձան, հինավուրց:

 

Ով- զբոսաշրջիկը, գրող, նկարազարդող, ժողուվուրդ:

 

Posted in English, Առանց կարգի

English

 1. Children dressed quickly.
 2. I helped my mother in the kitchen.
 3. We walked in the park.
 4. They washed their clothes in the bathroom.
 5. We watched an interesting film.
 6. Students worked in the garden.
 7. Guna played basketball.
 8. The girl skipped very fast.
 9. Henry skied down the hill.
 10. It rained a lot.
sit sat have had
speak spoke see saw
run ran pay paid
make made go went
swim swam fly flew
sleep slept say said
stand stood read read
 1. I saw my friends yesterday.
 2. He had a short break in the morning.
 3. They spoke about holidays.
 4. We made a nice present.
 5. They slept well.
 6. She went home.
 7. I swam in the river.
 8. You ran very fast.
 9. They paid for the hotel.
 10. She said very much.
 1. I stood at the door.
 2. The birds flew away.
 3. They read an interesting book.
 4. You sat at the fireplace.
 5. I had a good time yesterday.
 6. She swam in the sea.
 7. They spoke English last lesson.
 8. You paied for the book.
 9. We maked our beds.
 10. They went to work.
sit sat have had
speak spoke see saw
run ran pay paied
make maked go went
swim swam fly flew
sleep sleeped say saied
stand stood read read
 1. I sat at the fireplace.  Did I sit at the fireplace?  I disn’t sit at the fireplace.
 2. You had a break for lunch. Did you have a break for lunch? You didn’t have a break for lunch.
 3. We spoke very quietly. Did we speak very quietly? We didn’t speake very quietly.
 4. She saw her friend. Did she see her friend? She didn’t see her friend.
 5. They ran home. Did they run home? They didn’t run home.
 6. He paid for the lunch. Did he pay for the lunch? He didn’t pay for the lunch.
 7. It made a nest. Did it make a nest? It didn’t make nest.
 8. Children went home. Did children go home? Children didn’t go home.
 9. Ducks swam in the lake. Did ducks swim in the lake? Ducks didn’t swim in the lake.
 10. Birds flew abroad. Did birds fly abroad? Birds didn’t fly abroad.
 11. Dogs slept on the ground. Did dogs sleep on the ground? Dogs didn’t slept on the ground.
 12. My mother said to go to school. Did my mother say to go to school? My didn’t mother say to go to school.
 13. They stood at the door. Did they stand at the door? They didn’t stand at the door.
 14. Children read a nice book. Did children read a nice book? Children didn’t read a nice book.
Posted in Առանց կարգի

Մարտի տասնյոթին, ուրբաթ

Ընթացիկ տարվա արձակուրդների ընթացքում ընկերոջս հետ հանգստանում էի Ծաղկաձորի ճամբարներից մեկում, որը շրջափակված էր սաղարթախիտ անտառներով: Ամեն արևածագի դասընկերս ու ես դուրս էինք գալիս լեռնայիյն մաքուր օդում մարզանք կատարելու: Օրերից մի օր մենք սովարականի նման զբաղված էինք մարմնամարզությամբ: Հանկարծ մերձակահ թավուտից դուրս պրծավ մի խատուտիկ եղնիկ: Երբ մեզ տեսավ, նրա խոշոր սև աչքերը սարսափից ավելի մեծացան: Նա խրտնեց ու սկսեց սրընթաց փախչել:

Posted in Առանց կարգի

16.03.2017թ.

Առաջադրանք 1.

Գտիր

10-ի 1/2մասը

10:2=5×1=5

30-ի 1/3մասը

30:3=10×1=10

100- ի 1/2 մասը

100:2=50×1=50

10-ի 2/5 մասը

10:5=2×2=4

Առաջադրանք 2.

Խանութում կա 325կգ միրգ

Վաճառվեց 1/5մասը 

Որքան մնաց:

Լուծում

 • 325:5=65մաս

 • 65×1=65մաս Պատ.՝65մաս

Առաջադրանք 3.

Գրիր թվերի բոլոր բաժանարարները

10-1, 2, 5, 10

20-1, 2, 5, 10, 20

30-1, 2, 3, 5, 10, 15, 30

Գրիր թվերի   գոնե 5 բազմապատիկ

10-10, 20, 40, 60, 80,

20- 20, 40, 60, 80, 100

30-30, 60, 90, 120, 150

860.

ա) 35-ի 1/7 մասը

35:7=5×1=5

426-ի 1/6 մասը

426:6=71×1=71

բ) 162-ի 1/9 մասը

162:9=18×1=18

2000-ի 1/10 մասը

2000:10=200×1=200

862.

Աննան գնել էր 800գ կարագ: Նա թխվածքի համար օգտագործեծ այդ կարագի 1/5 մասը:

Որքան կարագ նա օգտագործեց թխվածքի համար:

Լուծում

800:5=160գ

160×1=160գ