Posted in Ես կարողանում եմ, Իմ հանգստանալու շաբաթը

Իմ հանգստանալու շաբաթը

Երկուշաբթի քնեցի,

Երեքշաբթի արթնացա,

Չորեքշաբթի մարզվեցի,

Հինգշաբթի կրկին քնեցի,

Ուրբաթ նորից արթնացա,

Շաբաթ գնացի լողի մրցումների ու հաղթեցի,

Կիրակի մի լավ հանգստացա:

Posted in Ջանի Ռոդարի, Ես կարողանում եմ

Ջանի Ռոդարի

 

Արթնացա երկուշաբթի,

Հորանջեցի երեքշաբթի,

Չորեքշաբթի անուշ-անուշ ձգվեցի,

Հինգշաբթի կրկին քնեցի:

Քնեցի ուրբաթ, շաբաթ

Ու գործի չգնացի`

Կորչի գործը- ասացի:

Լավ էր՝ արդեն կիրակի,

Ամբողջ օրը քնեցի: