Posted in English, Ես կարողանում եմ

English

Կարդա և սովորիր նոր բառերը

Hello. It is Sunday. I don’t go to school. Our family is at home on Sunday. Today we have many guests and I must help my mother to cook a dinner. At ten o’clock I wake up, I wash my face and hands, make my bed and my brother’s bed. Then I go to the kitchen, where my mother is making our breakfast. Today we have an mushroom omelet, cheese and butter and an orange juice. After breakfast we clean the house and gօ to the kitchen again to cook a dinner. For dinner we must cook salads, cutlet and chicken with potato. For dessert we have a strawberry cake, candy and pancake. My mother is teaching me how to make a salad. We must hurry up, because our guests must come at six o’clock.                                   

hurry up- շտապել

 

Vocabulary

To cook-եփել

To wake up-արթնանալ

To wash-լվանալ

Mushroom omelet- սնկով ձվածեղ

Cheese-պանիր

To clean-մաքրել

Cutlet-կոտլետ

Cake- տորթ

Candy- կոնֆետ

Pancake- ձիթաբլիթ

guest- հյուր

To be ready-պատրաստ լինել

to make a bed- անկողինը հավաքել

 

Կարող ե՞ս աղցան պատրաստել, իսկ ին՞չ բանջարեղեն ես օգտագործել աղցանիդ մեջ, գրիր..

Carrots, salt, pepper, cabbage, greens, kukuruz

 

Առաջադրանք 2

Ընտրիր ճիշտ տարբերակը

 1. My teacher teaches us Englisհ.
 2. He is a work.
 3. He swimmer well.
 4. Ann is the best swimmer of the team.
 5. Our   teach  is very kind.
 6. Ավարտիր նախադասությունները օգտագործելով հետևյալ բառերը (birthday, English,  Sunday, Monday)
 1. My favourite subject is english.
 2. Today is my birthday.
 3. We have English on Monday.
 4.  On  sunday we don’t go to school.

Նայիր նկարներին, ին՞չ կարող ես ասել, ին՞չ եղանակ է յուրաքանչյուր նկարում, մի քանի բառով պատմիր

autumn

 1.   The leaves are falling.

 

 

 

 

spring

Spring flowers blossom in the sun smiling us.

 

 

 

 

 summer

Summer is an exciting day for everyone goes to the beach.

 

 

winetr

Winter trees in the forest around naked in the snow.I like winter.